Аспірантура

Додаткова інформація

 

 

 

Відомості самооцінювання ОНП "Екологія" (завантажити)

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОНП  "Екологія" (завантажити)

 

01 травня 2023 р. о 17:00-17:45 год запрошуємо на ВІДКРИТУ ЗУСТРІЧ усіх охочих учасників освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) з експертною групою. Під час зустрічі ви матимете можливість висловити свої думки, отримати відповіді та поставити питання щодо освітньої програми, яка акредитується.

Приєднатися до Zoom-конференції можна за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/86750841410?pwd=ZlVWN0hBZkEyT3IvcER4aFlZYkpuZz09

Ідентифікатор конференції: 867 50841410

Пароль: 524856

Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«ЕКОЛОГІЯ»

спеціальності 101 Екологія

Основним завданням аспірантури є підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації,адже від наявності високого наукового потенціалу професорсько-викладацького складу залежить і рівень підготовки фахівців (бакалаврів та магістрів), які є майбутнім екологічної безпеки нашої держави. 

Планування, організацію та контроль підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті здійснює Відділ аспірантури та докторантури.

Набір до аспірантури Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю 101 - Екології проводиться відповідно до встановлених правил прийому. 

 

Програма вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю   101 - "Екологія"(2022)

Програма ДОДАТКОВОГО вступного випробовування за спеціальністю 101 - "Екологія"(2022)

 

 

Програма вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю   101 - "Екологія" (2023)

Програма ДОДАТКОВОГО вступного випробовування за спеціальністю 101 - "Екологія" (2023)

 

В інституті природничих наук і туризму підготовка докторів філософії (PhD) за освітньо-науковою програмою "Екологія" здійснюється на кафедрі екології.

Відгуки та пропозиції на проєкт ОНП 2023 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми проф. Мандрика О. М.:   oleh.mandryk@nung.edu.ua

 

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ЕКОЛОГІЯ 101"

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА "ЕКОЛОГІЯ"

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 101 - ЕКОЛОГІЯ

 

Освітньо-наукова програма Екологія 2023 р. (ПРОЄКТ).

Навчальний план

Відгуки стейхолдерів

Протоколи засідання кафедри 

 

ОНП "Екологія" чинна з 2022 р.

Навчальний план

Відгуки стейхолдерів

Протоколи засідання кафедри 

 

ОНП "Екологія" чинна з 2021 р.

Протоколи змін

Навчальний план

Відгуки стейхолдерів

Протоколи засідання кафедри 

 

ОНП "Екологія" чинна з 2020 р.

Протоколи змін

Навчальний план

Відгуки стейхолдерів

Протоколи засідання кафедри 

 

Анкетування

Опитування щодо якості викладання дисциплін

Зауваження та пропозиції щодо змісту освітньої програми

Зауваження та пропозиції щодо якості викладання

Результати анкетування

 

Обов'язкові освітні компоненти

Освітні компоненти, що формують загальнонаукові, мовні компетенції та універсальні навички дослідника

Філософія та методологія науки

Іноземна мова для академічних цілей

Методологія наукових досліджень

Професійна педагогіка

Педагогічний практикум

Освітні компоненти, що формують фахові компетентності

Експериментальні дослідження в екології

Математична обробка екологічних наукових досліджень

Наукові основи моделювання та прогнозування стану довкілля

Вибіркові освітні компоненти

Інформаційно-пошукові наукові ресурси, технології та патентні дослідження

Методи картографування екологічної інформації в ГІС

Методологія прогнозування паводків гірських екогідросистем

Управління науковим проектами та програмами наукових екологічних досліджень

Геоінформаційний аналіз та моделювання в екології

Лабораторно-аналітичні екологічні дослідження

Методи дистанційного зондування Землі в екології

Методи оцінювання чинників довкілля

Методологія екологічних досліджень

Моделювання та прогнозування явищ та процесів в геоекологічних дослідженнях

Науково-метричні бази – пошук, аналіз, публікація

Розроблення сучасного програмного забезпечення у галузі охорони довкілля

Системи екологічного контролю та моніторингу Карпатського нафтогазоносної провінції

Системи екологічного контролю та моніторингу трубопровідного транспорту

Спеціальні розділи математики у екологічних наукових дослідженнях

Спеціальні розділи фізики у екологічних наукових дослідженнях

Спеціальні розділи хімії у екологічних наукових дослідженнях

Сучасні екологічні проблеми нафтогазової галузі

Сучасні проблеми макро- та мікроекології

 

Аспіранти здійснюють вибір 4 дисциплін обсягом 12 кредитів, ознайомившись із силабусами вибіркових дисциплін. Обрані дисципліни вказуються у заяві, яка додається нижче та узгоджуються із науковим керівником, який підписує заяву.

Завантажити бланк заяви: docx або pdf

Обов'язкові освітні компоненти

Освітні компоненти, що формують загальнонаукові, мовні компетенції та універсальні навички дослідника

Філософія та методологія науки

Іноземна мова для академічних цілей

Методологія наукових досліджень

Професійна педагогіка

Педагогічний практикум

Освітні компоненти, що формують фахові компетентності

Експериментальні дослідження в екології

Математична обробка екологічних наукових досліджень

Наукові основи моделювання та прогнозування стану довкілля

Вибіркові освітні компоненти

Лабораторно-аналітичні екологічні дослідження

Методи дистанційного зондування Землі в екології

Методи картографування екологічної інформації в ГІС

Методи обробки екологічної інформації

Методологія екологічних досліджень

Сучасні проблеми макро- та мікроекології

Методи оцінювання чинників довкілля

 

Аспіранти здійснюють вибір 4 дисциплін обсягом 12 кредитів, ознайомившись із силабусами вибіркових дисциплін. Обрані дисципліни вказуються у заяві, яка додається нижче та узгоджуються із науковим керівником, який підписує заяву.

Завантажити бланк заяви: docx або pdf

Обов'язкові освітні компоненти

Цикл дисциплін, що формують загальнонаукові, мовні компетенції та універсальні навички дослідника

Філософія

Іноземна мова

Методологія та організація роботи над дисертаційними дослідженнями

Цикл дисциплін, що формують фахові компетентності

Експериментальні дослідження в екології

Математична обробка екологічних наукових досліджень

Наукові основи моделювання і прогнозування стану довкілля

Вибіркові освітні компоненти

Лабораторно-аналітичні екологічні дослідження

Методи дистанційного зондування Землі в екології

Методи картографування екологічної інформації в ГІС

Методи обробки екологічної інформації

Методологія екологічних досліджень

Теорія експерименту в екології

 

Аспіранти здійснюють вибір 4 дисциплін обсягом 12 кредитів, ознайомившись із силабусами вибіркових дисциплін. Обрані дисципліни вказуються у заяві, яка додається нижче та узгоджуються із науковим керівником, який підписує заяву.

Завантажити бланк заяви: docx або pdf

Мандрик Олег Миколайович: гарант ОНП, перший проректор, доктор технічних наук (21.06.01 –Екологічна безпека), професор.

Адаменко Ярослав Олегович: завідувач кафедри екології, доктор технічних наук (21.06.01 –Екологічна безпека), професор.

Архипова Людмила Миколаївназавідувач кафедри туризму, доктор технічних наук (21.06.01 –Екологічна безпека), професор.

Сабадуха Володимир Олексійович: професор кафедри суспільних наук, доктор  філософських наук (09.00.05–Історія філософії), доцент.

Тимків Надія Михайлівна: завідувач кафедри англійської мови, доктор педагогічних наук (13.00.04 –теорія і методика професійної совіти), професор.

Райтер Петро Миколайович: завідувач кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики, доктор технічних наук (20.052.03 - Прилади і методи контролю та визначення складу речовин), професор.

Романишин Юлія Любомирівна: завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності, кандидат педагогічних наук (13.00.04 –теорія і методика професійної совіти), доцент.

Олійник Андрій Петрович: завідувач кафедри прикладного програмування та обчислення, доктор технічних наук (01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи), професор.

 

Мандрик Олег Миколайович  доктор технічних наук (21.06.01 –Екологічна безпека), професор.

Адаменко Ярослав Олеговичдоктор технічних наук (21.06.01 –Екологічна безпека), професор.

Архипова Людмила Миколаївна доктор технічних наук (21.06.01 –Екологічна безпека), професор.

Шкіца Леся Євстахіївна доктор технічних наук (21.06.01 –Екологічна безпека), професор.

Приходько Микола Миколайовичдоктора географічних наук (11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів), професор.

Чепурний Ігор Валерійович кандидат геологічних наук (21.06.01 –Екологічна безпека), доцент

 

Адаменко Олег Максимович   

Доктор геолого-мінералогічних наук професор; Лауреат Державної премії СРСР в галузі науки (1978); Орден "За заслуги " ІІІ ступеня (2007); Степендіат Президента України (2010-2014).

наукова школа: "РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ЗАХИСТ ПРИРОДИ"

 

Семчук Ярослав Михайлович

Доктор технічних наук, професор кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці; Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.

наукова школа: "ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ"

 

Угода про початок та проходження навчання іноземними студентами в Краківській гірничо-металургійній академії ім. Станіслава Сташіці

Міжнародна угода (Україна - Польща)

Договір про співпрацю із ПАТ «Укрнафта»

Договір про співпрацю із Товариством «Карпатнафтохім»

Договір про співпрацю із "Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського"

Договір про співпрацю із "Санітарно-технічним факультетом Київського національного університету будівництва і архітектури"

Договір про співпрацю із "Інститутом телекомунікації і глобального інформаційного простору НАН України"

Угода про створення нафтогазового освітнього кластеру 

Міжнародна угода (Україна - Польща) "Слупськ Поморська академія"

Договір про співпрацю із "Сумським національним аграрним університетом"

Договір про співпрацю із "Дністровським басейновим управлінням водних ресурсів"

Договір про співпрацю із "Інститутом геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України"

Договір про науково-технічну співпрацю із "Національним університетом водного господарства та природокористування"

Договір про співпрацю із "Інститутом економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

Договір про співпрацю із "Національним університетом біоресурсів і природокористування України"

Угода про співпрацю із "Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником"

Угода про наукову, навчальну та культурну співпрацю із "Київським національним університетом імені Тараса Шевченка"

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ З УНІВЕРСИТЕТІ ВІК-ЦЕНТРАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КАТАЛОНІЇ (UVIC-UCC)

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЯ В ОСВІТНЬО-НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ«ДНІСТРОВСЬКИМ БАСЕЙНОВИМ УПРАВЛІННЯМ ВОДНИХ РЕСУРСІВ»

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ «ХАРКІВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М.БЕКЕТОВА»

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ «ІНСТИТУТ ГЕОХІМІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ ТОВ « КАРПАТНАФТОХІМ»

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ ПРАТ « ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»

ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ ІЗ ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ «ЕКО БЕРРІ»

 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Аспірант , який захистився до закінчення строку підготовки в аспірантурі або докторантурі, має право за власним вибором:

- отримати одноразову виплату в сумі залишку стипендії, передбаченої у бюджеті закладу вищої освіти на відповідний календарний рік, та за власною заявою бути відрахованим з аспірантури;

- отримати за власною заявою оплачувану академічну відпустку на строк, що залишився до завершення нормативного строку підготовки в аспірантурі.

Якщо аспірант захистив дисертацію на другому чи третьому році підготовки в аспірантурі та був обраний за конкурсом на відповідну посаду наукового (науково-педагогічного) працівника у такому закладі вищої освіти, то загальна сума залишку стипендії нараховується йому як щомісячна надбавка до заробітної плати.

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМ ДИСЕРТАЦІЙ

Тема дисертації погоджується аспірантом (здобувачем) з його науковим керівником, виноситься на розгляд профільної кафедри та затверджується Вченою радою університету протягом двох місяців з дня зарахування (прикріплення) аспіранта (здобувача) до Університету.

ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ АСПІРАНТА

Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом терміну підготовки в аспірантурі. Індивідуальний план наукової роботи погоджується аспірантом з його науковим керівником, заслуховується на засіданні кафедри та затверджується Вченою радою університету впродовж двох місяців з дня зарахування аспіранта до Університету.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи. Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення Вченою радою Університету рішення про відрахування аспіранта.

СТАЖУВАННЯ

Академічна мобільність – це участь студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників Університету у навчальній, науково-педагогічній чи науковій діяльності вітчизняного чи закордонного закладу вищої освіти, вітчизняних чи закордонних наукових установ, підприємств тощо упродовж певного періоду, як правило, до одного навчального року, а також вітчизняними та іноземними учасниками освітнього процесу в аналогічних видах діяльності Університету. Докладніша інформація подана у розділі: Центр міжнародного співробітництва.

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА

Розмір стипендії аспіранта визначено постановою Кабінету Міністрів України від 12.07. 2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (зі змінами) (у редакції постанови КМУ від 28.12.2016 р.,№ 1050) і чинними “Правилами призначення і виплати стипендій студентам (курсантам), аспірантам та докторантам ІФНТУНГ” , затвердженими рішенням Вченої ради університету від 01.02.2017 р. Стипендія призначається аспірантам на весь термін підготовки в аспі¬рантурі. Розмір стипендії аспіранта затверджується протоколом стипендіальної комісії Університету та вводиться в дію відповідним наказом ректора Університету.

Для встановлення стипендії аспірантам першого року навчання необхідно подати у планово-фінансовий відділ Університету копію паспорта і довідку про ідентифікаційний код.

Стипендія аспірантам встановлюється з дня зарахування на навчання, але не раніше наступного дня після звільнення з основного місця роботи.

Іногороднім аспірантам, які навчаються з відривом від виробництва, надається місце у гуртожитку університету. Для поселення у гуртожиток аспіранту необхідно подати у відділ докторантури і аспірантури заяву на ім’я проректора з наукової роботи, на підставі якої йому видається скерування для поселення та довідка про навчання в аспірантурі (2 прим.). Вказані документи аспірант подає в дирекцію студмістечка.

Канікули для аспірантів денної форми навчання встановлються з 1 липня до 31 серпня.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються заочно в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

ЗВІТУВАННЯ АСПІРАНТІВ (ЗДОБУВАЧІВ)

Звітування (річне, проміжне) про виконання індивідуального плану роботи аспірантів, здобувачів за відповідний період відбувається систематично на засіданнях (наукових семінарах) профільних кафедр та вчених рад Інститутів(для аспірантів-випускників) в усній формі з представленням здобутих результатів виконання роботи. Кафедра та вчена рада відповідного Інституту ретельно вивчає представлені аспірантом, здобувачем, матеріали, порівнює отримані досягнення із запланованими і приймає рішення щодо стану виконання індивідуального плану наукової роботи. Звітні документи подаються аспірантами, здобувачами у відділ докторантури та аспірантури у відповідності до встановленого графіка.

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ НА ПЛАГІАТ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ ТРЕТЬОГО НАУКОВОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ)

Перевірка рукописів дисертацій на академічний плагіат проводиться у відповідності до діючого "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ІФНТУНГ"

1. Перевірка рукописів дисертацій на академічний плагіат проводиться на підставі звернення Здобувача наукового ступеня у відділ забезпечення якості освіти (Додаток А "ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність працівників та здобувачів вищої освіти ІФНТУНГ").

2. Для перевірки рукопису дисертації на академічний плагіат Здобувач не пізніше за 7 робочих днів до запланованої дати проведення засідання Вченої ради Університету, на якій будуть розглядатися документи щодо проведення попередньої експертизи дисертації Здобувача, подає готовий файл дисертації відповідальній особі у відділі забезпечення якості освіти;

3. Відповідальна особа перевіряє дисертації з за допомогою антиплагіатних систем, затверджених до використання в Університеті, в термін не більше 3 днів з дня отримання рукопису дисертації.

4. Після завершення процедури перевірки відповідальна особа надає Здобувачеві "Довідка про перевірку дисертації на плагіат" згідно затвердженого зразка

Перевірку дисертаційних робіт здобуття здобуття третього наукового рівня вищої освіти (доктора філософії) здійснює співробітник відділу забезпечення якості освіти Дейнега Руслан Олександрович.

З питань перевірки робіт на плагіат звертайтесь у відділ забезпечення якості освіти (ауд.0200) або на електронну адресу plagiarism@nung.edu.ua

ПОПЕРЕДНЯ ЕКСПЕРТИЗА ДИСЕРТАЦІЇ

Для проведення попередньої експертизи здобувач звертається із письмовою заявою на ім’я голови вченої ради Університету про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Здобувач звертається із письмовою заявою на ім’я голови вченої ради Університету про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Заява здобувача передається на кафедру, на якій здійснювалася підготовка здобувача. Кафедра, на якій проводитиметься попередня експертиза дисертації, подає пропозиції вченій раді Університету щодо призначення двох рецензентів, кандидатури яких пропонуються до складу ради.

На кафедру, на якій проводитиметься попередня експертиза дисертації, здобувач подає дисертацію, висновок наукового керівника (керівників) та академічну довідку про виконання відповідної освітньо-наукової програми.

Завідувач кафедри, на якій проводиться попередня експертиза дисертації, за участю рецензентів організовує та проводить на базі цієї кафедри фаховий семінар для апробації дисертації.

Рецензенти, розглянувши дисертацію та наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, а також за результатами фахового семінару готують висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Рецензенти забезпечують об’єктивність підготовленого ними висновку. У висновку, зокрема, зазначається інформація про відповідність дисертації встановленим вимогам, кількість наукових публікацій, повноту опублікування результатів дисертації та особистий внесок здобувача до всіх наукових публікацій, опублікованих із співавторами та зарахованих за темою дисертації.

Попередня експертиза дисертації проводиться протягом двох місяців з дня надходження до Університету письмової заяви здобувача щодо проведення такої експертизи.

У разі відмови (у письмовій формі) Університету провести попередню експертизу та підготувати зазначений висновок здобувач має право звернутися до МОН України для визначення подальшої процедури захисту дисертації.

Здобувач відрахований із поважних причин (за станом здоров’я, за сімейними обставинами) за власною заявою має право на проведення попередньої експертизи дисертації, надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та проведення захисту дисертації в раді протягом шести місяців після відрахування з аспірантури.

Якщо Університет не може провести попередню експертизу дисертації здобувача, надсилається звернення до іншого закладу вищої освіти (наукової установи) із проханням розглянути заяву здобувача про проведення попередньої експертизи дисертації.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Навчальний план аспірантури містить інформацію про перелік та обсяг навчальних дисциплін (45 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі — ЄКТС)), послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником, заслуховуються на засіданні кафедри та затверджуються Вченою радою університету протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури.

Індивідуальний навчальний план аспіранта повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС. При цьому аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм науковим керівником та гарантом ОНП.

Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на базі Університету, а також в рамках реалізації права на академічну мобільність — на базі інших закладів вищої освіти (наукових установ).

Аспірант має право змінювати свій індивідуальний навчальний план за погодженням із своїм науковим керівником у порядку, який затверджується Вченою радою Університету.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури Університету.

 

 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АСПІРАНТІВ

Аспіранти користуються правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом України “Про вищу освіту”. З метою належного проведення наукових досліджень аспіранти також мають право на:

- вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної у закладах вищої освіти (наукових установах), бібліотеках і державних архівах України;

- отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника;

- безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи;

- академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2183);

- академічну відпустку, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до законодавства.

Аспіранти зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом України “Про вищу освіту”. З метою забезпечення належного проведення наукових досліджень аспіранти також зобов’язані:

- дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі;

- виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично звітувати про хід його виконання на засіданні профільної кафедри та засіданнях Вчених рад інститутів(для аспірантів-випускників);

- захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Аспіранти мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед Вченою радою університету за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

 

– Науково-технічна бібліотека ІФНТУНГ

– Путівник по бібліотеці ІФНТУНГ

– Організаційно-наукові заходи

– На допомогу аспірантам

     Відеоматеріали "В допомогу авторам" видавництва ПП "Технологічний центр":

         Перелік українських видань у Scopus та Web of Science (постійно оновлюється)

         Перелік міжнародних видань у Scopus

         Перелік міжнародних видань у Web of Science

         Як створити профіль в ORCID

         Як зв'язати ID ORCID і Scopus Author ID

              Робота з БД Scopus

         Адреса доступу до БД Scopushttps://www.scopus.com

         Як опублікувати статтю  у Scopus 

         Як знайти журнал необхідного квартиля у Scopus

         Як знайти журнал в базі даних Scopus

         Як додати відсутній документ до Scopus

         Як внести зміни до профілю автора у Scopus 

               Робота з Web of Science

         Адреса доступу до БД Web of Sciencehttp://webofknowledge.com

         Як зареєструватися на Web of Science Core Collection

         Як знайти журнал у Web of Science Core Collection

         Як додати статті до профілю на Google Scholar 

         Як знайти журнал в "Переліку фахових видань України"

– Каталог дисертацій

– Рада молодих вчених ІФНТУНГ 

– Фахові видання ІФНТУНГ 

– Наукові фахові видання України

 

Тимчасовий порядок перевірки на плагіат дисертаційних робіт на здобуття третього наукового рівня вищої освіти (доктора філософії)

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність працівників та здобувачів вищої освіти ІФНТУНГ

Декларація про дотримання академічної доброчесності учасником освітнього процесу ІФНТУНГ

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти ІФНТУНГ

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності (Лист МОН № 1/9-263 від 20 травня 2020 року)

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти: https://naqa.gov.ua/академічна-доброчесність/

SAIUP-Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні – https://saiup.org.ua/

Вебінари “Академічна доброчесність”  – (інформацію взято з сайту https://academiq.org.ua/vebinari-akademichna-dobrochesnist/)

Інформаційні бюлетені "Академічна доброчесність" (інформацію взято з сайту https://saiup.org.ua)

Онлайн курси "Академічна доброчесність"

Пам'ятка здобувачам про академічну доброчесність

Шкала плагіату - Чи я плагіював?