Приходько Микола Миколайович

Додаткова інформація
Приходько Микола Миколайович
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу (2001):
- cпеціальність: «Екологія та охорона навколишнього середовища»;
- кваліфікація: інженер-еколог.

Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу (2021):
- ступінь вищої освіти: магістр;
- cпеціальність: «Геодезія та землеустрій»;
- освітня програма: «Землеустрій та кадастр».

 

Науковий ступінь

доктор географічних наук, 2013 р.

 

Вчене звання

професор (по кафедрі землевпорядкування та кадастру), 2015 р.

 

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, завідувач кафедри геодезії та землеустрою

 

Наукові інтереси

 

 • землевпорядне проектування;
 • планування збалансованого розвитку територіальних об'єктів;
 • геоінформаційні системи і технології;
 • екологічна безпека природних і антропогенних геосистем;
 • моніторинг навколишнього середовища;
 • інтегроване управління природними ресурсами;
 • управління річковими басейнами;
 • формування регіональних та місцевих екомереж.
Державні нагороди

 

 • Лауреат щорічної премії голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради;
 • Грамоти та подяки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
Загальна інформація

Завідувач кафедри геодезії та землеустрою, професор, доктор географічних наук

Гарант магістерської освітньої програми «Землеустрій та кадастр».

 

Навчальна робота

Викладає дисципліни:

 • Управління земельними ресурсами
 • Землеустрій
 • Державний земельний кадастр
 • Ландшафтний землеустрій

 

Наукова діяльність
 • Докторська дисертація на тему: «Екологічна безпека природних і антропогенно модифікованих геоситем» (спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів).
 • Кандидатська дисертація на тему: «Оцінка антропогенного впливу на природне середовище та обгрунтування геоекологічних засад раціонального природокористування в Івано-Франківській області» (спеціальність 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів).
 • Є автором понад 180-ти наукових публікацій, в тому числі 10-ти монографій.

Scopus (Author ID): 57194407074

Web of Science (ResearcherID): S-4299-2016

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0508-8702

 

Учать у міжнародних проєктах

 • Керівництво проєктом «Development of cross-border cooperation in promoting objects of historical and cultural heritage in the cross-border territory of Romania and Ukraine» (2020-2023 рр.).
 • Експерт проєкту TACIS «Вдосконалення транскордонної системи збереження природи Верховини» (2001-2003 рр.).
 • Експерт проєкту «Створення комісії басейнового управління (пілотного центру водних ресурсів) відповідно до регулювання Європейського Союзу» за фінансової підтримки Британського фонду «Довкілля для Європи» (2005-2006 рр.).
 • Експерт проєкту «Romania-Ukraine cross border area - The management of the contaminated sites with oil product» (2012-2015 рр.).
 • Експерт проєкту «План управління річковим басейном р. Прут», який є складовою частиною міжнародного «Проекту з охорони міжнародних річкових басейнів (EPIRBP)» (2014 – 2015 рр.).
 • Експерт проєкту «Valorisation of the historical and cultural heritage through the development and promotion of the Carpathian Cultural Route» (2021-2023 рр.).

 

Вибрані публікації

Монографії:

 • Приходько М.М., Приходько М.М. (молодший). Управління природними ресурсами і природоохоронною діяльністю. Монографія. Івано-Франківськ: Фоліант, 2004. – 820 с.
 • Приходько М.М. Регіональні геоекологічні дослідження і раціональне природокористування (на прикладі Івано-Франківської області). Монографія. – Івано-Франківськ, «Фоліант», 2006. – 245 с.
 • Приходько М.М., Приходько Н.Ф., Пісоцький В.П., Фреїк Б.М., Мовчан Я.І., Карамушка В.І., Мовчан Н.В. Наукові основи басейнового управління природними ресурсами (на прикладі річки Гнила Липа). Монографія за редакцією М.М. Приходька. – Івано-Франківськ, 2006 – 270 с.
 • Приходько М.М., Карамушка В.І., Приходько М.М. (старш.) та ін. Біотичне та ландшафтне різноманіття басейну р. Гнила Липа (стан і планування збереження, невиснажливого використання та відтворення). Монографія. За редакцією М.М. Приходька. – Івано-Франківськ, 2009. – 220 с.
 • Приходько М.М. Екомережа та екобезпека (на прикладі Івано-Франківської області). Монографія / М.М. Приходько. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2009. – 200 с.
 • Приходько М.М. Фоновий моніторинг навколишнього природного середовища / М.М. Приходько, М.М. Приходько (старший), Я.О. Адаменко [та ін.] – Івано-Франківськ: Фоліант, 2010. – 324 с.
 • Приходько М. М. Екологічна безпека природних і антропогенно модифікованих геосистем : монографія / М. М. Приходько. – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – 201 с.

Публікації, які індексуються в наукометричних базах Scopus та WoS:

 • Prykhodko, M.M. (2017). Floods and their management in the Carpathian region of Ukraine / Prykhodko, M.M. // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – Dnipro, – Issue 2. – Pages 113-117. http://www.nvngu.in.ua/index.php/uk/component/jdownloads/finish/67-02/8627-02-2017-prykhodko/0
 • Prykhodko M.M. (2018). A modern approach to monitoring the territories of solid waste landfills / M.M. Prykhodko,V.V. Romaniuk, D.V. Kukhtar, O.V. Rodzinska // Geoinformatics 2018, 14-17 May 2018. – Kiev, Ukraine, 2018. – 5 p. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201801829
 • Prykhodko M.M. (2019). Application of the geographic information system technologies in the geosystem planning process / M. M. Prykhodko, V. V. Romaniuk, D. V. Kukhtar, I. L. Bodnaruk, N. L. Khmil // Geoinformatics 2019, 13-16 May 2019. – Kiev, Ukraine, 2019. – 5 p. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902041
 • Prykhodko M.M. (2020). Use of geoinformation technology to study the structure and morphometric parameters of river basins / M.M. Prykhodko, V.V. Romaniuk, D.V. Kukhtar, I. L. Bodnaruk, M. V. Adamovych // Geoinformatics 2020, 11-14 May 2020. – Kiev, Ukraine, 2020. – 5 p. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo014
 • Prykhodko M.M. (2020). Forecasting temperature behavior of soil in Gas field exploitation areas / M.M. Prykhodko, L. Y. Poberezhny, V.V. Romaniuk, D.V. Kukhtar, I. L. Bodnaruk, A. V. Muliar // Geoinformatics 2020, 11-14 May 2020. – Kiev, Ukraine, 2020. – 5 p. https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo129
 • Prykhodko, M. M. (2020). Research quantitative indicators of the potential of solar energy in the Carpathian region of Ukraine / O. M. Mandryk, N. R. Moskalchuk, L. M. Arkhypova, M. M. Pryhodko and O. V. Pobigun. //. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 749 (2020) 012033. – 10 p. https://doi.org/10.1088/1757-899X/749/1/012033
 • Prykhodko, M. M. (2020). Prospects of environmentally safe use of renewable energy sources in the sustainable tourism development of the Carpathian region of Ukraine / Oleh Mandryk, Nataliia Moskalchuk, Liudmyla Arkhypova, Mykola Prykhodko, and Olena Pobigun // E3S Web of Conferences 166, 04005 (2020). – 7 p. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016604005
 • Prykhodko, M., Arkhypova, L., Horal, L., & Kozhushko, S. (2020). Concept of ecosystem services and its implementation in Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29(2), 387-397. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112034
 • Prykhodko, M. M. (2020). Radial increment in European spruce (Picea abies) as indicator of sanitary condition of spruce forests in the Ukrainian Carpathians / Prykhodko, N. F., Parpan, T. V., & Prykhodko, M. M. //. Biosystems Diversity, 28(2), 131–138. https://doi.org/10.15421/012018
 • Prykhodko M. M. (2021). Renewable energy resources in the system of sustainable development of Carpathian region of Ukraine / L. M. Arkhypova, O. M. Mandryk, N. M. Moskalchuk, M. M. Prykhodko and K. O. Radlovska // Journal of Physics: Conference Series, Volume 1781, International Conference on Applied Sciences (ICAS 2020) 20-22 May 2020, Hunedoara, Romania. – 11 p. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1781/1/012010
 • Prykhodko M. (2021). Application of Geoinformation Technologies for Implementation of the Concept of Ecosystem Services in Ukraine / M. Prykhodko, V. Romaniuk, D. Kukhtar, I. Bodnaruk, S. Vyrsta // Geoinformatics 2021, 11-14 May 2021. – Kiev, Ukraine, 2021. – 5 p. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521015
 • Prykhodko M. (2021). Algorithm of Creating a Cartographic Basis for Newly-Formed Territorial Communities / V. Romaniuk, M. Prykhodko, D. Kukhtar, I. Bodnaruk, I. Dovhan // Geoinformatics 2021, 11-14 May 2021. – Kiev, Ukraine, 2021. – 5 p. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521028
 • Prykhodko M. (2021). Opportunities and Limitations for Ground Motion Mapping Using InSAR Technique / K. Tretyak, D. Kukhtar, M. Prykhodko, V. Romaniuk, I. Bodnaruk, O. Vyrstyuk // Geoinformatics 2021, 11-14 May 2021. – Kiev, Ukraine, 2021. – 5 p. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215521143
 • Prykhodko M. (2021). Scientific fundamentals of agricultural landscapes optimization and planning with the use of GIS technologies / I. Trevoho, M. Prykhodko, E. Ilkiv, M. Halyarnyk, M. Yershov // GeoTerrace-2021, 4-6 October 2021. – Lviv, Ukraine, 2021. – 5 p. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K3036
 • Prykhodko M. (2021). Application of GIS technologies for assessment of anthropogenic changes in the basins of the main rivers of Ivano-Frankivsk region and ways to optimize the nature use / I. Trevoho, M. Prykhodko, E. Ilkiv, M. Halyarnyk, M. Yershov // GeoTerrace-2021, 4-6 October 2021. – Lviv, Ukraine, 2021. – 5 p. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K3045
 • Prykhodko M. (2022). Assessment and minimization of the impact of oil and gas production on environmental protection areas / L. Poberezhna, I. Chudyk, V. Khomyn, M. Prykhodko, T. Yatsyshyn, A. Hrytsanchuk // Procedia Structural Integrity, Volume 36, 2022, Pages 326-333 DOI: https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.042

Публікації у фахових та закордонних виданнях:

 • Приходько М.М. (2017). До питання методології екологічно безпечного використання відновлюваних джерел енергії на прикладі МГЕС / С.В. Качала, Л.М. Архипова, О.М. Мандрик, М.М. Приходько // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: науково-техн. журнал. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, – № 2(16). – С. 164-172.
 • Prykhodko M. (2018). Research of Quantitative Indicators of the Solar Energy Potential in the Carpathian Region of Ukraine / O. Mandryk, N. Moskalchuk, L. Arkhypova, M. Prykhodko, O. Pobigun // Book of abstracts «Іnnovative ideas in science 2018 social and technological development 2018» (Technical University of Cluj-Napoca, North University Center of Baia Mare, 7-9 November, 2018). Baia Mare: editura casei corpului didactic baia mare "MariaMontessori", P.70.
 • Приходько М.М. (2019). Екосистемні послуги – аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду концепції / Л.М. Архипова, М. М. Приходько // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: науково-техн. журнал. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,– № 2(20). – С. 24-32. https://doi.org/10.31471/2415-3184-2019-2(20)-24-32).
 • Prykhodko M. (2019). Ecosystem Services in the Management System of Ecological Safety of Territorial Units / M. Prykhodko, N. Havadzyn, L. Horal, I. Melnychuk, M. Berlous // Advances in Economics, Business and Management Research: 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). – Atlantis Press, – Volume 99. – Pages 90-95. https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.18
 • Prykhodko M. (2019). Optimization of forest ecosystem recreational services formation in conditions of decentralization in Ukraine / O. Holubchak, S. Korol, I. Melnychuk, M. Prykhodko // Advances in Economics, Business and Management Research: 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019). – Atlantis Press, – Volume 99. – Pages 227-231. https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.43
 • Prykhodko, M. M. (2020). Radial growth of european spruce (Piceaabies L.) in its drying out environment (Gorgany, the Ukrainian Carpathians) / Prykhodko, N.F., Parpan, T.V., Tkachuk, O.М., & Prykhodko, M.M. // Scientific Bulletin of UNFU, 30(3), 41-46. https://doi.org/10.36930/40300307
 • Prykhodko, M. M. (2022). Radial growth of forest stands of recreational and health-improving forests of Prydnistrovya Subcarpathian region (Ivano-Frankivsk region) / Prykhodko, N. F., Parpan, T. V., Holubchak, O. I., Prykhodko, M. M., & Hudyma, V. M. // Scientific Bulletin of UNFU, 32(5), 42–49. https://doi.org/10.36930/40320506
 • Prykhodko, M. (2022). Struktura, stan i wzrost radialny rekreacyjno-zdrowotnego drzewostanu w pobliżu kompleksu „Cedrowe Komnaty” metropolity Andrzeja Szeptyckiego (Gorgany, Karpaty Ukraińskie) / N. Pryhodko, T. Parpan, O. Holubchak, V. Hudyma, M. Prykhodko // Zeszyty Naukowe WSTiE, tom 22, rocznik XI, numer 2/2022, Sucha Beskidzka, 2022.
Контакти