01. Вступнику

Додаткова інформація

Вступ 2024

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ  на навчання  ДО АСПІРАНТУРИ 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 

в 2024 році


Телеграм канал https://t.me/vstup_aspir_IFNTUOG_2024 призначений для отримання актуальної інформації щодо вступу в аспірантуру Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в 2024 році.

Графік роботи видбіркової комісії:

 • понеділок-четвер — 930 - 1630 год., перерва — 1230- 1330 год.

 • п’ятниця  — 930 - 1530 год., перерва — 1200- 1230 год.

         субота, неділя — вихідний.

 

 

Прийом заяв та документів від вступників до аспірантури здійснюється двічі на рік:

 • з 14 серпня 2024 року до 27 серпня 2024 рокуза рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) або за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту);

 • з 14 жовтня 2024 року до 18 жовтня 2024 року – за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) в разі наявності вільних місць ліцензійного обсягу.

Прийом на навчання в аспірантуру іноземців та осіб без громадянства проводиться упродовж року на акредитовані освітні програми.

 

 

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному вступному іспиті (ЄВІ),  здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти з 7 до 29 травня (для участі в основній сесії) і з 17 до 21 червня (для участі в додатковій сесії у цей період матимуть змогу зареєструватися ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації) за умови особистої присутності вступника / вступниці та/або дистанційно. 

Дитальніше про реєстрацію за посиланням: https://nung.edu.ua/news/do-uvahy-vstupnykiv-do-aspirantury

Консультацію можна отримати електронною поштою (vstup.aspir@nung.edu.ua) або телефоном (0342) 50-59-74, +38 (096) 814 8098)

Реєстрація заяв на участь в ЄВІ

на основну сесію

розпочинається

7 травня

закінчується

29 травня

на додаткову сесію

розпочинається

17 червня

закінчується

21 червня

Проведення сесій ЄВІ

Основна сесія

розпочинається

24 червня

закінчується

15 липня

Додаткова сесія

розпочинається

31 липня

закінчується

14 серпня

 

Вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до аспірантури проводиться в такі терміни:

 

І етап вступної компанії (за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) або за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту))

Етапи вступної кампанії

Навчання на очній та заочній формі навчання

Початок прийому заяв і документів

о 930 год. 14 серпня 2024 р.

Закінчення прийому заяв і документів

о 1630 год. 27 серпня 2024 р.

Строки проведення Університетом вступних випробувань

02 вересня – 13 вересня 2024 р. (проводиться в декілька потоків)

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих за державним замовлення

не пізніше 1630 год. 17 вересня 2024 р.

Виконання вступниками вимоги до зарахування на місця державного замовлення

до 1630 19 вересня 2024 р.

Оприлюднення наказу про зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 25 вересня 2024 р.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 25 вересня 2024 р.

Виконання вступниками вимоги до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 16:30 до 27 вересня 2024 р.

Оприлюднення наказу про зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2024 р.

 

ІІ етап вступної компанії  (в разі наявності вільних місць ліцензійного обсягу; за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту)).

Етапи вступної кампанії

Навчання на очній та заочній формі навчання

Початок прийому заяв і документів

о 9.30 год. 01 жовтня 2024 р.

Закінчення прийому заяв і документів

о 15.30 год. 08 жовтня 2024 р.

Строки проведення Університетом вступних випробувань

14 жовтня – 18 жовтня 2024 р. (проводиться в декілька потоків)

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 16.30 год. 22 жовтня 2024 р.

Виконання вступниками вимоги до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 16:30 до 24 жовтня 2024 р.

Оприлюднення наказу про зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 28 жовтня 2024 р.

 

Оголошення

КАЛЕНДАР ПРОВЕДЕННЯ ЄВІ ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ ЄВІ ЗА КОРДОНОМ ДОДАТКОВА СЕСІЯ

Міністерство освіти і науки України повідомляє вступникам про ключові аспекти вступної кампанії до аспірантури. Вона відбуватиметься на основі конкурсних випробувань, зокрема іспиту з іноземної мови. Таке рішення діє відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024.

Абітурієнти, які планують вступати до аспірантури повинні:

Надати результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), складеного у 2023 або 2024 році, де оцінка за тест з іноземної мови має становити не менше ніж 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) — не менше ніж 100 балів.

Дані про результати ЄВІ будуть внесені до картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Наголошуємо, що календарний план, програми та ЄВІ — єдині вступні форми як для вступників магістратури, так і аспірантури. Ознайомитися з деталями можна за покликанням.

Важливе уточнення:

Вступники, які вже мають міжнародні сертифікати з іноземної мови (TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF), що підтверджують знання мови на рівні не нижче ніж B2, звільняються від іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати розглядаються як еквівалент вступного іспиту з іноземної мови на найвищий бал, інформація про міжнародний сертифікат також буде внесена до ЄДЕБО. Такі вступники можуть проходити інші вступні випробування до аспірантури і не складають ЄВІ.

Детальніше про Порядок прийому за покликанням.

Джерело: https://mon.gov.ua/ua/news/vazhliva-informaciya-dlya-vstupnikiv-do-aspiranturi

Демонстраційний варіант ЄВІ


Детальніше про ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ  можна ознайомитися за покликанням.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ АСПІРАНТУРИ

Ліцензійний обсяг: 155* осіб на весь третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

*- ліцензовані обсяги у 2024 році на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти можуть бути зміненні в межах ліцензії.

Відомості про акредитацію освітніх програм доступні за посиланням.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред'являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

 • військово-облікового документа (у військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
   

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (паспорт у формі книжечки (1,2 сторінки) або ID-картка (1,2 сторінки));

 • копію реєстрації місця проживання (11 ст. паспорту у формі книжечки) / Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (до ID-картки) / Довідки про реєстрацію місця проживання (форма 13) (до ID-картки));

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом магістра або спеціаліста), і копію додатка до нього;

 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць), відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 (перевірка наявності та достовірності військово-облікових документів, в тому числі перебування на військовому обліку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487) покладається на військово-мобілізаційний відділ ІФНТУНГ);

 • копію документа, який містить реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку про це в паспорті);

 • дві кольорові фотокартки розміром 3 на 4 см;

 • копію екзаменаційного листка реєстрації на ЄВІ та картки результатів ЄВІ;

 • копію документа про зміну прізвища або інший документ, який підтверджує зміну прізвища, ім’я чи по батькові (свідоцтво про реєстрацію/розірвання шлюбу тощо), у разі зміни прізвища;

 • особовий листок з обліку кадрів із вклеєною фотографією, засвідчений печаткою за місцем роботи (для непрацюючих вступників – відділом аспірантури і докторантури Університету);

 • копію трудової книжки, засвідчену у відділі кадрів з останнього місця роботи (за наявності);

 • список наукових досягнень вступника за обраною спеціальністю (за наявності) та копії документів (статей, патентів, дипломів тощо), що їх підтверджують (за наявності);

 • рекомендацію або направлення (за наявності);

 • дослідницьку пропозицію (2 прим.);

 • згоду на збір та обробку персональних даних;

 • паперову папку із  зав’язками, 2 конверти формату А5 з марками;

 • у разі потреби вступник подає документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю або медичну довідку (для осіб з особливими освітніми потребами);

Плата за навчання аспірантів (громадян України) для здобуття ступеня доктора філософії понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу прийому в 2024 році в наступних розмірах:

Назва спеціальності

Денна форма, (грн., рік)

Заочна форма, (грн., рік)

(051) Економіка

50000

37000

(073) Менеджмент

(076) Підприємництво та торгівля

(101) Екологія

(103) Науки про Землю

(123) Комп’ютерна інженерія

(131) Прикладна механіка

(132) Матеріалознавство

(133) Галузеве машинобудування

(174) Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

(175) Інформаційно-вимірювальні технології

(183) Технології захисту навколишнього середовища

(185) Нафтогазова інженерія та технології

(281) Публічне управління та адміністрування

 

 

 

 

Назва спеціальності

Назва освітньо-наукової програми

Програма додаткового вступного іспиту за спеціальністю

Програма фахового іспиту за спеціальністю

Програми вступних іспитів з іноземних мов

(051) ЕкономікаЕкономіка

Завантажити

Завантажити

Завантажити 

(Англійська)

 

 

Завантажити 

(Німецька)

 

 

Завантажити 

(Французька)

(073) МенеджментМенеджмент

Завантажити

Завантажити

(076) Підприємництво та торгівляПідприємництво та торгівля

Завантажити

Завантажити

(101) ЕкологіяЕкологія

Завантажити

Завантажити

(103) Науки про ЗемлюНауки про Землю

Завантажити

Завантажити

(123) Комп’ютерна інженеріяКомп'ютерна інженерія

Завантажити

Завантажити

(131) Прикладна механікаПрикладна механіка

Завантажити

Завантажити

(132) МатеріалознавствоМатеріалознавство

Завантажити

Завантажити

(133) Галузеве машинобудуванняГалузеве машинобудування

Завантажити

Завантажити

(174) Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехнікаАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Завантажити

Завантажити

(175) Інформаційно-вимірювальні технологіїМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантажити

Завантажити

(183) Технології захисту навколишнього середовищаТехнології захисту навколишнього середовища

Завантажити

Завантажити

(185) Нафтогазова інженерія та технологіїНафтогазова інженерія та технології

Завантажити

Завантажити

(281) Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування

Завантажити

Завантажити

 

 

 

Вступ 2023

 

ПРОГРАМИ  ВСТУПНИХ  ІСПИТІВ У 2023 р.