До уваги вступників до аспірантури! Реєстрацію на ЄВІ для вступників до аспірантури

У 2024 році умовою допуску до вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови є успішне складання  єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

Детальна інформація щодо складання ЄВІ розміщена на сайті Українського центру якості освіти: https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-dlya-vstupu-do-aspirantury

Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному вступному іспиті (ЄВІ), здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти з 7 до 29 травня 2024 року та додатковий період реєстрації 17–21 червня. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу  реєстрацію на ЄВІ  для вступників до аспірантури здійснює відділ аспірантури та докторантури. Реєстрація можлива за умови особистої присутності вступника або дистанційно (з надсиланням заяви-анкети, підписаної кваліфікованим електронним підписом  та сканованих копій документів, які зазначені в переліку на електронну пошту vstup.aspir@nung.edu.ua)

Для реєстрації необхідно підготувати якісні скан (фото) копії наступних документів:

  • заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом (КЕП); (бланк заяви-анкети розміщений за покликанням https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2024/04/Zayava-anketa-YEVIYEFVV_2024.pdf);

  • документ, що посвідчує особу;

  • документ, що підтверджує інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документ, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;

  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра) або довідку щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році (для осіб, персональні дані яких не вносять до Єдиної державної бази з питань освіти);

  • фотокартки для документів із зображенням, що відповідає досягнутому віку, розміром до 1 Мб у форматі jpg із співвідношенням сторін 3 × 4 см (600×800 пікселів).

Підготовлені файли заяви-анкети, підписаної кваліфікованим електронним підписом  та сканованих копій документів, які зазначені в переліку, надіслати на електронну пошту vstup.aspir@nung.edu.ua. В темі листа вказати: Прізвище Ім’я По батькові, номер Вашого телефону. Файли не архівувати

 

ДЛЯ очної РЕЄСТРАЦІЇ НЕОБХІДНО принести з собою НАСТУПНИХ ДОКУМЕНТІВ:

  • документ, що посвідчує особу (паспорт);

  • документ, що підтверджує інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документ, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;

  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра);

  • фотокартку для документів із зображенням, що відповідає досягнутому віку розміром 3 см. на 4 см.

 

Повідомляємо Вам про те, що відділ аспірантури та докторантури проводить реєстрацію на ЄВІ  у такі години:

07 травня

9.00 - 12.00 та 14.00 - 16.00 

дистанційно обробляємо запити, що надійдуть на поштову скриньку vstup.aspir@nung.edu.ua

08  28 травня

щодня, з понеділка по п’ятницю в к. 0306, к. 0304;

29 травня

9.00 - 12.00 та 14.00 - 18.00

17–21 червня

9.00 - 12.00 та 14.00 - 16.00 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Відділ аспірантури та докторантури Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу:

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, Головний корпус, кім. 0306, кім. 0304.

Номери телефонів:

(0342) 50-59-74

+38 (096) 814 8098

Сайт: https://nung.edu.ua/department/viddil-aspirantury-i-doktorantury

Електронна пошта: vstup.aspir@nung.edu.ua