Шкіца Леся Євстахіївна

Шкіца Леся Євстахіївна, фото
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу

Кваліфікаційний рівень

Інженер-технолог

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

 

Кафедра інженерної та комп’ютерної графіки, ІФНТУНГ

Завідувачка кафедри

Наукові інтереси

Удосконалення методів викладання графічних дисциплін, екологічна безпека в межах гірничопромислових і нафтогазових комплексів.

Державні нагороди

 

Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки, 2008 р.

Лауреат премії обласної державної адміністрації та обласної ради в номінації "Найкращий вчений 2008".

Загальна інформація

З 2003 року доктор технічних наук Шкіца Леся Євстахіївна є завідувачем кафедри інженерної і комп’ютерної графіки, де активно працює над удосконаленням методів викладання дисциплін кафедри відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу, розробкою навчально-методичної літератури для дисциплін: „Нарисна геометрія,  інженерна та комп’ютерна графіка”, „Комп'ютерна графіка” „Автоматизація креслярсько-конструкторських робіт”. Є автором понад 20 методичних розробок.

Шкіца Леся Євстахіївна є досвідченим науковцем і автором понад 100 наукових праць; у співавторстві отримано авторське свідоцтво, п’ять патентів на винахід та корисну модель; видано у співавторстві монографію, навчальний посібник з грифом МОН України.

Наукова діяльність

Професор Шкіца Л.Є. працює над створенням наукової школи з розробки та впровадження наукових та методологічних основ екологічної безпеки гірничопромислових комплексів. Під її керівництвом підготовлено і захищені 1 докторська та 2 кандидатські дисертації.

Контакти

 

ORCID ID: 0000-0002-5352-3978

lshkitsa@nung.edu.ua