Качала Тарас Богданович

Додаткова інформація
Качала Тарас Богданович
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Гірничо-металургійна академія ім. Станіслава Сташица (Польща)

Спеціальність

екологія та охорона навколишнього середовища

Кваліфікаційний рівень

спеціаліст-еколог

магістр охорони середовища 

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

доцент кафедри екології

Наукові інтереси

Забруднення ґрунтового покриву, міграційні процеси в середовищі, моніторинг.

Навчальна робота

Екологічний аудит, Комп'ютерна обробка екологічної інформації,Техноекологія,
Основи монітирингу територіій, Рекультивація порушених земель, Промислова екологія

Наукова діяльність

Тема дисертації: «Удосконалення систем екологічного моніторингу ґрунтового покриву виснажених нафтогазових родовищ Прикарпаття (на прикладі Битків-Бабченського нафтогазоконденсатного родовища)»

Вибрані публікації

1. Glibovytska N., Karavanovych K., Kachala T. Prospects of Phytoremediation and Phytoindication of Oil-Contaminated Soils with the Help of Energy Plants // Journal of Ecological Engineering, 2019, Volume 20, Issue 7, P. 147-154. Закордонне видання, SCOPUS, Web of Science

2. Качала Т. Б. Прогноз забруднення нафтопродуктами транскордонних територій / Я. Адаменко, А- М. Дескалеску, В. Орос, Т. Б. Качала // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2014. – № (9). – С. 4–9. 
3. Качала Т. Б. Дослідження забруднених нафтопродуктами земельних ділянок Івано-Франківської області // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2014. –  Спецвипуск. – С. 4–9. 
4. Адаменко Я.О., Качала Т. Б. Експертна модель забруднених нафтопродуктами земельних ділянок Івано-Франківської області // Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Екологічна безпека, Кременчук. –2014. – №2 (18). – С. 62–66. 
5. Качала Т. Б. Спосіб створення екологічної модифікації нафтошламового амбару // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2016. – (№1). – С. 52–57.
6. Качала Т. Б. Моніторинг ґрунтового покриву виснажених нафтогазових родовищ // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – 2016. – (№2). – С. 40–44.

Контакти