Челядин Любомир Іванович

Челядин Л.І.
Alma mater

Львівський політехнічний інститут

Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

професор

Місце роботи, посада

професор кафедри ТЗНС

 

Наукові інтереси

Екологічні технології утилізації шлако-шламових відходів та очищення стічних вод, вуглеводневих фракцій і викидних газів.

Загальна інформація

доктор технічних наук, професор

Телефон - 0342727173 

e-mail: chelyadyn@ukr.net

liubomyr.cheliadyn@nung.edu.ua

Челядин Любомир Іванович – випускник факультету технології органічних речовин (1976 Львівська Політехніка). Здобув спеціальність Хімічна технологія переробки нафти і газу. Після закінчення працював на Надвірнянському НПЗ, Івано-Франківському хімзаводі та заводі ТОС. З 1979 року працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. З 1993р після захисту кандидатської дисертації працює доцентом кафедри хімії.

У 2011 захистив докторську дисертацію на тему Наукові засади ресурсозберігаючих технологій та устаткування підвищення рівня екологічної безпеки промислових об’єктів Прикарпаття Із 2012 року працює професором кафедри хімії. Автор більш ніж 100 наукових праць.

Навчальна робота

Член вченої ради Д 20.052.05 ІФНТУНГ

21.06.01 - екологічна безпека        

Викладає дисципліни: Загальна хімія, Органічна хімія                     

Наукова діяльність

Виконавець кафедральної держбюджетної теми «Підвищення рівня екологічної безпеки та продовження ресурсу експлуатації споруд нафтогазового комплексу» з 2018 року по даний час (Реєстраційний номер: 0118U006751, 01.09.18-30.06.21)

Вибрані публікації

Зменшення забруднення гідросфери методом очищення стічних вод від амонійного азоту. НВ Львівського національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. Львів: НЛТУ України. – 2014. - № 24.8 - С. 94-99. Челядин Л.І. 

Хемосорбційне очищення викидних газів із вмістом карбон (ІІ) оксиду вуглецевомінеральним матеріалом.Науковий вісник Львівського національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. Львів: НЛТУ України. – 2014. - № 24.1. - С.146-150. Челядин Л.І. 

 Активаційне наповнення ненасичених поліестерних смол. Вісник НУ «Львівська політехніка» №787 Хімія, технологія речовин та їх застосування. Львів. Вид. Львівської політехніки, 2014, –С.453-458  Челядин Л.І., Суберляк О.В., ШибановаА.М., Мельник Ю.Я. 

Контакти

Телефон - 0342727173 

e-mail: chelyadyn@ukr.net

liubomyr.cheliadyn@nung.edu.ua