Чепурний Ігор Валерійович

Чепурний Ігор Валерійович
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Науковий ступінь

кандидат геологічних наук

Вчене звання

доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики

Загальна інформація

У 2004 році закінчив ІФНТУНГ. З 2004 р. працював фахівцем 2 категорії Науково-дослідного інституту нафтогазових технологій. У 2006-2009 рр. навчався в аспірантурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти газу. По закінченню аспірантури працював на посадах завідуючого лабораторіями кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики ІФНТУНГ, асистента кафедри, а з січня 2011 по даний час – на посаді доцента. У 2010 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук. 22 грудня 2010 року ВАК України присвоєно звання кандидата геологічних наук за спеціальністю «Екологічна безпека». У 2015 році присвоєно вчене звання доцента за кафедрою геотехногенної безпеки та геоінформатики.

Навчальна робота

Викладає дисципліни:

 • Основи систем автоматизованого проектування і графіки
 • Проектування баз геоданих
 • Інтернет технології в картографії
 • Інтернет технології в галузі наук про Землю
Наукова діяльність

Напрям наукової діяльності:

 • Питання дослідження закономірностей розвитку та прогнозування небезпечних екзогенних геологічних процесів із використання геоінформаційних систем і технологій
Вибрані публікації

Автор 40 наукових праць з них:

Монографії:

 • Довгострокове прогнозування провально-просадкових проявів карсту /  Е.Д. Кузьменко, І.В. Чепурний, П.П. Чалий // Монографія., Івано-Франківськ. – 2012.
 • Прогнозування зсувів [Текст] : монографія / за редакцією Кузьменка Е. Д. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 601 с.
 • статті:
 • Кузьменко, Е. Д. Закономірність розвитку приповерхневого карсту в питаннях надійності експлуатації нафто- і газопроводів [Текст] / Е. Д. Кузьменко, О. П. Вдовина, І. В. Чепурний // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2008. – № 4.
 • Чепурний, І. В. Довгострокове прогнозування розвитку сульфатного і карбонатного карсту в неогенових відкладах Передкарпаття (на прикладі території Львівської області) [Текст] / І. В. Чепурний // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2009. – № 3.
 • The methodical principles of the temporal prediction of the landslides activation (on the example of the right bank of Kiev Reservoir)/ Kuzmenko, E.D. and Chepurnyj, I.V. and Nikitash, O.O. and Shtogryn, L.V. //Geoinformatics 2012 - 11th International Conference on Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects.- 2012
 • Чепурний, І. В. Аналіз умов прояву сульфатного та карбонатного карсту як фактор безпечної експлуатації нафтогазопроводів [Текст] / І. В. Чепурний // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2014. – № 4.
 • Методологія кількісної прогнозної оцінки ризиків від розвитку екзогенних геологічних процесів: селеві ризики [Текст] / Т. Б. Чепурна, Д. В. Касіянчук, Е. Д. Кузьменко, І. В. Чепурний // Геоінформатика. – 2016. – № 2.
 • Розрахунок еколого-геологічної оцінки ризиків зсувної небезпеки / Д. В. Касіянчук, Е. Д. Кузьменко, Т. Б. Чепурна, І. В. Чепурний // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2016. - № 1(10).
 • The interconnection between surface settling and rock capacity margins (illustrated by Kalush-Holyn potassium salt field as an example)/ Kuzmenko, E.D. and Bagriy, S.M. and Chepurnyi, I.V. and Dzoba, U.O.// 16th International Conference Geoinformatics - Theoretical and Applied Aspects.- 2017.
 • Комплексування методів електророзвідки у задачах прогнозування техногенних просідань і провалів на родовищах солі Передкарпаття./ Е. Д. Кузьменко, В. Ю. Максимчук, С. М. Багрій, О. Я. Сапужак, І. В. Чепурний, С. А. Дещиця, У. О. Дзьоба// Гоединаміка.-2019.-№2(27).- С.56-67. DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2019.02.054
 • Subsidence and failures within the territory of Precarpathian salt fields and the possibility of their prediction Kuzmenko, E.D.Chepurnyi, I.V., Chepurna, T.B.Bagriy, S.M. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020, 2020(2), pp. 5–10. https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-2/005
 • Chepurnyi, I., Bagriy, S., Kuzmenko, E., & Chepurna, T. (2020). Time series analysis of karst breakdown development on the potassium salt deposit areas within Precarpathian region. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29(2), 258-268. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112024