Спеціалізована вчена рада Д20.052.05

Мандрик Олег Миколайович - голова спеціалізованої вченої ради - д.т.н., професор, перший проректор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Номер(и) телефону:
Адреса:

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 20.052.05
Архипова Л.М.
Кафедра туризму,
Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу,
вул. Карпатська, 15,
м. Івано-Франківськ,
Україна,
76019

 Загальне фото

Заступник голови:

  • Шкіца Л.Є., д.т.н., професор, завідувачка кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Вчений секретар:

  • Архипова Л.М., д.т.н., професор, завідувачка кафедри, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

В ІФНТУНГ функціонує спеціалізована вчена рада Д 20.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 21.06.01- екологічна безпека до 15 травня 2021 року.

Новини