Захист дисертацій

Додаткова інформація

 

 

№ з/п
Прізвище, імя,
по-батькові,
посада
Науковий ступінь
Спеціалізована вчена рада, шифр та назва спеціальності
Тема дисертації
Науковий керівник (консультант)
Офіційні опоненти
Дата та місце захисту
  БРИК ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ доктор технічних наук

Д 20.052.05,

21.06.01 – Екологічна безпека (технічні науки)

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ТЕРМОХІМІЧНОМУ ПЕРЕРОБЛЕННІ НЕКОНДИЦІЙНОЇ ВУГЛЕЦЕВМІСНОЇ СИРОВИНИ

Дисертація

Автореферат

Павлюк Мирослав Іванович,

доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік Національної академії наук України

директор Інституту геології і геохімії горючих копалин Національної Академії наук України, м. Львів.

доктор технічних наук, професор Петрук Василь Григорович, Вінницький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля, м. Вінниця

Відгук

доктор технічних наук, професор Шмандій Володимир Михайлович, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри екологічної безпеки та організації природокористування, м. Кременчук;

Відгук

доктор технічних наук, професор Полутренко Мирослава Степанівна, ІваноФранківський національний технічний університет нафти і газу Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри хімії, м. Івано-Франківськ

Відгук

Захист дисертації відбудеться “12” травня 2021 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 20.052.05 при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за адресою:

76019, м. Івано-Франківськ,

вул. Карпатська, 15

 

КУНДЕЛЬСЬКА ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат технічних наук

Д 20.052.05,

21.06.01 – Екологічна безпека (технічні науки)

Оцінка ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО екологічного ризикУ ВІД Фізичних факторів впливу в УРБОСИСТЕМі

(на прикладі м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА)

Дисертація

Автореферат

 

доктор технічних наук, професор

Адаменко Ярослав Олегович,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри екології, м. Івано-Франківськ

доктор технічних наук,

старший науковий співробітник

Триснюк Василь Миколайович,

Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України,

завідувач відділу досліджень навколишнього середовища, м. Київ

Відгук

доктор технічних наук, доцент

Шелудченко Леся Сергіївна,

Подільський державний аграрно-технічний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри транспортних технологій та засобів АПК,

м. Кам'янець-Подільський​​​​​​​

​​​​​​​Відгук

Захист дисертації відбудеться “12” травня 2021 р. об 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 20.052.05 при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за адресою:

76019, м. Івано-Франківськ,

вул.Карпатська, 15

 

Засідко Ірина Богданівна

кандидат технічних наук

Д 20.052.05,

21.06.01 – Екологічна безпека (технічні науки)

Зменшення техногенного навантаження при очищенні стічних вод та утилізації осаду

 

Автореферат

​​​​​​​Дисертація

Полутренко Мирослава Степанівна

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімії Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Мальований Мирослав Степанович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка»;

Відгук

    Волошкіна Олена Семенівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури

​​​​​​​Відгук

Захист дисертації відбудеться “26” березня 2021 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 20.052.05 при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за адресою:

76019, м. Івано-Франківськ,

вул. Карпатська, 15

 

Гринюк Вікторія Ігорівна

кандидат технічних наук

Д 20.052.05,

21.06.01 – Екологічна безпека (технічні науки)

Закономірності самоочищення природних водотоків у межах впливу нафтогазовидобувних підприємств (на прикладі НГВУ  «Долинанафтогаз»)

Автореферат

​​​​​​​Дисертація

Архипова Людмила Миколаївна

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Петрушка Ігор Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»;

​​​​​​​Відгук

Сабан Віталій Зіновійович, кандидат технічних наук, провідний інженер департаменту інтегрованого керування родовищами ПАТ «Укрнафта»

​​​​​​​​​​​​​​Відгук

Захист дисертації відбудеться “26” березня 2021 р. об 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 20.052.05 при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за адресою:

76019, м. Івано-Франківськ,

вул. Карпатська, 15

  Яцишин Теодозія Михайлівна доктор технічних наук

Д 20.052.05,

21.06.01 – Екологічна безпека (технічні науки)

Розроблення наукових основ запобігання розвитку екологічно-небезпечних процесів нафтогазовидобувними об’єктами

 

Автореферат

Дисертація

Шкіца Леся Євстахівна

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Попович Василь Васильович, 

доктор технічних наук, доцент, начальник навчально-наукового інституту цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС України;

Відгук

Пукіш Арсен Володимирович,

доктор технічних наук, начальник Служби охорони довкілля і моніторингових досліджень ПАТ «Укрнафта»;

Відгук

Цибуля Сергій Дмитрович, 

доктор технічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту механічної інженерії, технологій і транспорту Національного університету «Чернігівська політехніка»

Відгук

Захист дисертації відбудеться “16” лютого 2021 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 20.052.05 при Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за адресою:

76019, м. Івано-Франківськ,

вул. Карпатська, 15

               

Завідувач відділу аспірантури і докторантури   В. Р. Процюк