Полутренко Мирослава Степанівна

Полутренко М.С.
Alma mater

Львівський політехнічний інститут 

Науковий ступінь

доктор технічних наук

Вчене звання

 Професор

Місце роботи, посада

Завідувач кафедри  ТЗНС ІФНТУНГ

Наукові інтереси

Основний напрям досліджень - протикорозійний захист підземних металоконструкцій різного функціонального призначення від грунтової та біокорозії, розроблення інноваційних композицій захисних ізоляційних покриттів та інгібуючих систем, очищення стічних вод та утилізація осадів, екологічна безпека експлуатації трубопровідного транспорту.

Державні нагороди

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 

Загальна інформація

 

1975-1979 – молодший науковий співробітник сектора автоматизації Бориславського філіалу ДержНДІ Хлорпроект;

1979 – молодший науковий співробітник лабораторії № 4;

1980-1984 – аспірант Московського інституту тонкої хімічної технології ім. М.В. Ломоносова (з відривом від виробництва);

1984–1989 – старший науковий співробітник лабораторії № 2 по направленню після закінчення аспірантури при Московському університеті тонкої хімічної технології (філіал Московського науково-виробничого об'єднання «Синтез»);

1989 –старший науковий співробітник лабораторії № 2 Бориславського НДІ  «Синтез»;

1998 – 2000 - старший науковий співробітник лабораторії № 1 Бориславського НДІ  «Синтез»;

2000 – 2013–доцент кафедри хімії ІФНТУНГ;

2013 – 2021 – завідувач кафедри хімії ІФНТУНГ;

з 2021 по сьогоднішній час - завідувач кафедри ТЗНС ІФНТУНГ (Кафедру хімії 12.04.2021р. перейменовано на кафедру «Технології захисту навколишнього середовища» (ТЗНС) згідно Наказу № 72 від 12.04.2021)

Член редакційної колегії науково-технічного фахового журналу  ІФНТУНГ «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування»

Член редколегії науково-технічного журналу: «Фізико-хімічна механіка матеріалів» (Materials Science) Scopus

Член спеціалізованої Вченої ради: Д 20.052.05 ІФНТУНГ з захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека»

 

Навчальна робота

Викладає дисципліни: «Загальна хімія», «Органічна хімія». «Хімічні та інструментальні методи аналізу», «Основи технології в сфері захисту довкілля».

 

Наукова діяльність

Вчені ступені та теми дисертацій:

Кандидат хімічних наук (тема: “«Каталитический синтез ненасыщенных циклических и ациклических диефиров на основе бутадиена-1,3»", 1984р.);
Доктор технічних наук (тема: 
"Наукові основи розроблення біостійких протикорозійних покриттів для підвищення рівня екологічної безпеки підземних нафтогазопроводів" за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека, 2013р.).

Науково-методичний доробок: станом на 20.07.2022 195 публікацій в т.ч. 2 монографій, 77 статей; 77 - матеріали конференцій, 5 – навчальних посібників, 15 – навчально-методичних розробок. 1 підручник з грифом МОН, 15 патентів, з яких: 2 патенти України, 1 патент зарубіжний, 4 патенти на винахід і 8 патентів на корисну модель, 9 – авторських свідоцтв

Ідентифікаційні наукометричні дані:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9659-2386

SCOPUS ID 56106081200

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56106081200

WEB OF Science https://publons.com/wos-op/researcher/5358126/myroslava-polutrenko/

Googl Scolar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=oMpINmgAAAAJ&hl=uk

 

Вибрані публікації

Polutrenko M,  Fedorovich Ya., Hrytsuliak H., Kotsyubynsky A. (2022) Influence of Composition of Soil Electrolyte Model Environments on Corrosion Rate of Tube Steel. Ecol. Eng. Environ. Technol. 2022; 5:20–24

Yatsyshyn, T.Polutrenko, M.Poberezhny, L.Maruschak, P.Martynyuk, R. (2022) Assessment of factors of technogenic and environmental risks at paticular stages of the life cycle of oil and gaswellsProcedia Structural Integrity, 36, pp. 362–369

Polutrenko, М.S.Маrushchak, P.О.Bishchak, R.Т.Аndrusyak, U.B.Babii, A.В.(2021)Diagnostics of the Surfaces of 20 аnd 17G1S-U Steels Corrosion Damaged by Sulfate-Reducing Bacteria Materials Sciencethis link is disabled, 56(5), pp. 697–705

Maruschak, P. O., Lytvynenko, Y. V., Dzyura, V. O., Bishchak, R. T., & Polutrenko, M. S. (2020). Detection of Microdefects on the Surfaces of Corroded Steel Pipes. Materials Science, 56(3), 400-409.

Zasidko, I., Polutrenko, M., Mandryk, O., Stakhmych, Y., & Petroshchuk, N. (2019). Complex technology of sewage purification from heavy-metal ions by natural adsorbents and utilization of sewage sludge. Journal of Ecological Engineering, 20(5).

Polutrenko, M. S., Maruschak, P. O., & Prentkovskis, O. (2016). The role of the biological factor in the corrosion damage of the metal of underground oil and gas pipelines. In Transport Means-Proceedings of the International Conference (pp. 424-427).

 

Контакти

Телефон - 0342727173

e-mail: myroslava.polutrenko@nung.edu.ua