Проблеми надрокористування та залучення інвестицій: ДКЗ залучає науковців

Нещодавно у Львові за організації Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ) відбулась VIII міжнародна науково-практична конференція «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування». Конференція вже віддавна стала майданчиком для обговорення важливих галузевих питання для фахівців провідних державних та приватних компаній геологічної, гірничо- та нафтодобувних галузей, надрокористувачів, а також міжнародних представників. Захід1 залучив, окрім профільних компаній, й ЗВО, серед яких – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

2Цьогорічна Конференція мала на меті напрацювати нові вектори розвитку міжнародного співробітництва з питань надрокористування знайти шляхи вирішення питань залучення інвестицій в мінерально-сировинний комплекс держави, удосконалити обмін досвідом з геологічного вивчення та використання надр. Були обговорення й інші актуальні проблеми геологічної галузі й надрокористування:  нарощення мінерально-сировинної бази України, визначення нових напрямів наукових досліджень.

Активними учасниками конференції були науковці ІФНТУНГ: завідувачка кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ Ірина Михайлів, професорка кафедри фінансів Ліліана Гораль,  професор кафедри нафтогазової геофізики Дмитро Федоришин,  доцент кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ Валерій Омельченко, директор Інституту3 природничих наук і туризм Олександр Трубенко. Вони виступили з доповідями у різних секціях, показуючи можливості наукового потенціалу ІФНТУНГ впливати на пошуки шляхів вирішення ключових проблем надрокористування в Україні залучення в галузь інвестицій.

Розпочалась Конференція Пленарним засіданням, опісля напружена робота продовжилась у 10-ти 4секціях:

 1. Реформування сфери використання надр: прозорість, відкритість, доступність;
 2. Управління ресурсами корисних копалин для сталого розвитку; 
 3. Інвестиційний потенціал мінерально-сировинної бази України;
 4. Методика і практика геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин за різними5 класифікаційними системами; 
 5. Енергетична незалежність України. Нарощування енергетичного потенціалу держави; 
 6. Критична сировина: глобальні перспективи для України; 
 7. Екологічні проблеми у зв’язку з розробкою родовищ корисних копалин;
 8. Використання підземних вод. переоцінка запасів та ресурсів підземних вод; 
 9. Відновлювані джерела енергії; 
 10.  Водень – перспективи енергії майбутнього.

Робота наукового заходу була плідною. Згодом з доповідями можна буде ознайомитись у збірнику, який вийде за матеріалами Конференції.

 

 • 2
 • 1
 • 3
 • 7
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8