Михайлів Ірина Романівна

Михайлів І.Р.
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, 1998 р.

Спеціальність

Геологія нафти і газу

Кваліфікаційний рівень

 

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат геологічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

Завідувачка  кафедри

Наукові інтереси

Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ.

Загальна інформація

Вищу освіту здобула у Івано-Франківському державному технічному університеті нафти і газу, де у 1998 р. закінчила геологорозвідувальний факультет і одержала кваліфікацію гірничого інженера за спеціальністю «Геологія нафти і газу». Свій науковий шлях розпочала молодшим науковим співробітником науково-дослідного інституту нафтогазових технологій ІФДТУНГ. Після навчання в аспірантурі з відривом від виробництва, повернулася на роботу в НДІНГТ, де працювала на посадах молодшого  наукового співробітника та наукового співробітника. Після успішного захисту у 2003 р. кандидатської дисертації на тему “Вплив геодинамічних напруг на розвиток і нафтогазоносність локальних структур Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину” перевелась на посаду доцента кафедри геології та розвідки нафтових і газових родовищ. Також працювала на посаді доцента кафедри економіки підприємства ІФНТУНГ за сумісництвом. У період 2015-2018 рр. очолювала кафедру економічної геології.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць,  у т.ч. однієї монографії та 1 підручника.

Навчальна робота

Нафтогазова геологія; Економічна геологія;  Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ; Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ; Підготовка родовищ до розробки; Основи нафтогазової справи.

Вибрані публікації

1. Михайлів І.Р., Мазур А.П., Коник Ю.М. Визначення точності підрахунку запасів на різних стадіях геологічного вивчення родовища. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: зб. матеріалів доп. учасн. XXVI Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. Переяслав-Хмельницький, 2016. С.21-25.

 

2. Михайлів І.Р., Закарі Абдаллах. Застосування класифікації PRMS для підрахунку запасів нафти і газу. Нафтогазова енергетика-2017: зб. матеріалів доп. учасн. Шостої міжнар. наук.-техн. конф.Івано-Франківськ, 2017. С. 3-5.

 

3. Рудько Г.І., Михайлів І.Р. Рамкова класифікація ООН як основа переходу України до міжнародних систем обліку запасів. Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування: зб. матеріалів доп. учасн. Четвертої міжнар. наук.-практ. конф. Трускавець, 2017. С.13-15.

 

4. Мончак Л.С., Куровець С.С., Хомин В.Р., Михайлів І.Р., Здерка Т.В. Про перспективи нарощення видобутку нафти на Прикарпатті. Нафтогазова галузь: Перспективи нарощування ресурсної бази: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-техн. конф. Івано-Франківськ, 2018. С. 14-16.

 

5. Рудько Г.І., Михайлів І.Р. Щодо можливості застосування стандарту PRMS-SPE до ГЕО запасів нафти і газу в Україні. Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування: зб. матеріалів доп. учасн. П’ятої міжнар. наук.-практ. конф. Трускавець, 2018. С. 36-42.

 

 

6. Михайлів І.Р. Чинники впливу на вартість запасів нафти і газу у надрах. Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування: зб. матеріалів доп. учасн. Шостої міжнар. наук.-практ. конф. Трускавець, 2019. С. 230-233.

 

 

 

https://orcid.org/0000-0003-4363-9974

http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57203280515&partnerID=MN8TOARS

https://scholar.google.com/citations?user=Z3kFHZwAAAAJ&hl

 

Контакти