04. Дисципліни

Дисципліни, які читаються кафедрою архітектури та містобудування у 2021/2022 н.р.

для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 • Архітектурна композиція, графіка, макетування
 • Архітектурне матеріалознавство
 • Архітектурне проектування багатоповерхового житлового будинку
 • Архітектурне проектування громадської споруди
 • Архітектурне проектування житла малої поверховості
 • Архітектурне проектування за дипломною тематикою 
 • Архітектурне проектування індивідуального житлового будинку 
 • Архітектурне проектування рекреаційного комплексу 
 • Архітектурне проектування туристичного притулку
 • Архітектурне проектування 
 • Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України
 • Загальна історія архітектури і містобудування
 • Загальна історія урбаністики
 • Історія сучасної архітектури 
 • Історія української архітектури 
 • Конструкції будівель та споруд
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка 
 • Основи містобудування
 • Основи реконструкції та реставрації будівель та споруд 
 • Рисунок, живопис, скульптура

Вибіркові дисципліни

 • Архітектура рекреаційних споруд і комплексів / Ергономіка в архітектурі 
 • Архітектурна фотографія
 • Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України
 • Дизайн архітектурного середовища 
 • Еволюція житла /Історико-архітектурний розвиток житлових споруд
 • Етностилі в сучасному інтер’єрі
 • Інженерне обладнання будівель 
 • Інтеграція постпромислових територій у простір міста
 • Колір і просторова графіка в архітектурному середовищі
 • Комп’ютерна графіка та дизайн
 • Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об’єктів
 • Практикум з архітектурного проектування (інтер’єр житлової споруди) / Технології і матеріали в дизайні сучасного інтер’єру
 • Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об’єктів
 • Проектування закладів для осіб з обмеженими фізичними можливостями

 

Практика для здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 • Архітектурна та геодезична практика
 • Виробнича практика 
 • Навчальна (рисувальна) практика
 • Переддипломна практика

 

Дисципліни, які читаються кафедрою архітектури та містобудування у 2021/2022 н.р.

для підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 • Законодавство та архітектурно-проєктна справа 
 • Комплексне дослідження архітектурного об’єкта у містобудівному середовищі
 • Концептуальні проблеми сучасної архітектури та містобудування 
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Методологія науково-проектного процесу збереження історичного міста
 • Наукові методи регенерації історико-містобудівних комплексів і ансамблів 

Вибіркові дисципліни

 • Архітектурна екологія     
 • Дизайн архітектурного середовища
 • Основи ВІМ-технологій в проектуванні
 • Основи проєктно-грантової діяльності
 • Презентація архітектурного проєкту
 • Теорія та критика архітектури

Практика для здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 • Виробнича практика 
 • Дослідницька переддипломна практика

 

Дисципліни, які читаються кафедрою архітектури та містобудування у 2021/2022 н.р.

для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальність 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

 • Архітектура будівель і споруд

 

 

 

​​​​​Дисципліни, які читаються кафедрою архітектури та містобудування у 2019/2020 н.р.

для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 

 • Архітектурне проектування  >>>
 • Архітектурне матеріалознавство >>>
 • Архітектурна композиція, графіка, макетування  >>>
 • Загальна історія архітектури і містобудування >>>
 • Нарисна геометрія та інженерна графіка  >>>
 • Рисунок, живопис, скульптура>>> 
 • Архітектурне проектування житла малої поверховості >>>
 • Еволюція житла  >>>
 • Конструкції будівель та споруд >>>
 • Архітектурне проектування малої архітектурної форми >>>
 • Історія української архітектури  >>>
 • Архітектурне проектування багатоповерхового житлового будинку >>>
 • Історія мистецтв  >>>
 • Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України >>> >>>
 • Дизайн архітектурного середовища  >>>
 • Основи містобудування >>>
 • Основи реконструкції та реставрації будівель та споруд  >>>
 • Архітектурне проектування за дипломною тематикою >>> 
 • Архітектурне проектування туристичного притулку >>>
 • Архітектурне проектування індивідуального житлового будинку  >>>
 • Загальна історія урбаністики >>>
 • Архітектурне проектування рекреаційного комплексу  >>>
 • Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування  >>> >>>
 • Інженерне обладнання будівель  >>>
 • Історія сучасної архітектури >>> 
 • Ландшафтна архітектура >>>
 • Архітектурне проектування громадської споруди >>>
 • Рекреаційні споруди і комплекси  >>>
 • Інженерний благоустрій територій і транспорт >>>

Практика для здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 • Архітектурна та геодезична практика >>>
 • Навчальна (рисувальна) практика >>>
 • Виробнича практика  >>>
 • Переддипломна практика >>>

Дисципліни, які читаються іншими кафедрами для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

 • Архітектурна фізика >>>
 • Архітектурне проектування з використанням комп'ютерних систем >>>
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист >>>
 • Вища математика >>>
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням) >>>
 • Історія України >>>
 • Історія української культури >>>
 • Основи будівельної механіки для архітекторів >>>
 • Основи геодезії >>>
 • Основи екології >>>
 • Основи охорони праці  >>>
 • Українська мова (за професійним спрямуванням) >>>
 • Філософія >>>

   

  Дисципліни, які читаються кафедрою архітектури та містобудування у 2019/2020 н.р. для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальність 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

  • Проектування архітектурного середовища
  • Архітектура будівель і споруд
  • Архітектура будівель і споруд (спецкурс)
  • Проектування міських транспортних систем

   


  Дисципліни, які читаються кафедрою архітектури та містобудування у 2019/2020 н.р. для підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

  • Архітектурно-планувальна організація рекреаційних комплексів >>>                                                                                                      
  • Теорія та критика архітектури >>>
  • Комплексне дослідження архітектурного об’єкта у містобудівному середовищі >>>
  • Методологія науково-проектного процесу збереження історичного міста >>>
  • Архітектурна екологія >>>     
  • Концептуальні проблеми сучасної архітектури та містобудування >>> 
  • Наукові методи регенерації історико-містобудівних комплексів і ансамблів >>> 
  • Законодавство та архітектурно-проектна справа  >>>

  ​Дисципліни, які читаються іншими кафедрами для підготовки здобувачів  за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»          

  • Методологія і організація наукових досліджень
  • Охорона праці в галузі   

   

  Анотації до дисциплін вільного вибору з циклу професійно-орієнтованих дисциплін

  Для підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»

   

  Курс: 2  Семестр: 3, 4  для ст. гр. АМ-20-1,2

  • Об’ємно-просторова композиція в архітектурі та дизайні  >>>
  • Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об’єктів  >>>
  • Архітектура рекреаційних споруд і комплексів  >>>
  • Ергономіка в архітектурі  >>>
  • Еволюція житла  >>>
  • Історико-архітектурний розвиток житлових споруд  >>>
  • Практикум з архітектурного проєктування (інтер’єр житлової споруди)  >>>
  • Технології і матеріали в дизайні сучасного інтер’єру 

  Курс: 3  Семестр:  5, 6 для ст. гр. АМ-19-1

  • Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України  >>>
  • Історико-архітектурний розвиток Івано-Франківської області
  • Практикум з архітектурного проєктування (інтер’єр громадського приміщення)  >>>
  • Технології і матеріали в дизайні сучасного інтер’єру
  • Основи 3D-моделювання та візуалізації архітектурних об’єктів  >>>
  • Архітектурна фізика  >>>
  • Практикум з архітектурного проєктування (сакральна архітектура)  >>>

  Курс: 4  Семестр:  7, 8 для ст. гр. АМ-18-1,2

  • Практикум з архітектурного проєктування (проєктування будинку-вставки)  >>>
  • Технології і матеріали в дизайні сучасного інтер’єру
  • Архітектурно-містобудівна спадщина Західної України  >>>
  • Історико-архітектурний розвиток Івано-Франківської області

   


  Для підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальність 191 – «Архітектура та містобудування»: