ОПП "Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія" рівня бакалавр спеціальності 103 - Науки про Землю


Сертифікат

Гарант ОПП - доктор геологічних наук, професор Хомин Володимир Романович

 


 

Відомості самооцінювання ОПП "Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія" (завантажити)

 

Програма роботи ЕГ під час проведення акредитаційної експертизи ОПП "Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія" (завантажити)

 

Оголошення про акредитацію ОПП та лінк на Відкриту зустріч (лінк)

 

Сертифікат про акредитацію спеціальності "Науки про Землю" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (завантажити)

 

Звіт експертної групи про результати акредитаційної експертизи ОПП (завантажити)

 

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо акредитації освітньої програми (завантажити)

 


Профіль програми: ОПП  «Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 103 - Науки про Землю (редакція 2021 р.)


Відгуки стейкхолдерів: 103-НЗ-Б-2021


Навчальні плани:  103-НЗ-Б-НП-2021

                                    103-НЗ-Б-НП-2021-заочне


Аналіз результатів опитування студентів щодо ОПП  (весна 2022 р.)

Аналіз результатів опитування студентів щодо ОПП  (весна 2021 р.)

Аналіз результатів опитування студентів щодо дисциплін (весна 2021 р.)

Аналіз результатів опитування роботодавців (весна 2021 р.) 

Аналіз результатів опитування студентів щодо дисциплін  (осінь 2020 р.)

 

 


                                                       НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОПП.

                            ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 103 - НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ (редакція 2021 р.) 

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми Силабус Робоча програма Підручник/Посібник/Конспект лекцій Практикум Курсове проектування Методичні вказівки/ Самостійна робота Електронний засіб навчання/ мультимедійне доповнення
ОК 1.1 Філософія  

Фото

Фото Фото   Фото  
ОК 1.2 Історія України та української культури  

Фото

Фото Фото   Фото  
ОК 1.3 Основи академічного письма  

Фото

Фото Фото   Фото  
ОК 1.4 Іноземна мова   

Фото

​​

ФотоФото Фото      
ОК 1.5 Основи охорони праці  

Фото

Фото Фото   Фото  
ПН 2.1 Вища математика  

Фото

ФотоФото Фото   Фото

Фото

Фото

ПН 2.2 Загальна геологія  

Фото

Фото Фото Фото Фото  
ПН 2.3 Вступ до спеціальності  

Фото

         
ПН 2.4 Екологія  

Фото

Фото Фото   Фото  
ПН 2.5 Топографія  

Фото

Фото Фото   Фото  
ПН 2.6 Фізика  

Фото

Фото      

 Фото

Фото

Фото

ПН 2.7 Хімія  

Фото

Фото Фото   Фото  
ПП 3.1 Буріння нафтових і газових свердловин  

Фото

Фото Фото      
ПП 3.2 Виробнича практика           ФотоФото  
ПП 3.3 Геологія родовищ корисних копалин  

Фото

Фото Фото   Фото  
ПП 3.4 Геолого-знімальна практика з елементами геофізики (геол.)           Фото  
ПП 3.5 Геолого-знімальна практика з елементами геофізики (геоф.)           Фото  
ПП 3.6 Геолого-ознайомча практика           Фото  
ПП 3.7 Геотектоніка  

Фото

Фото Фото   Фото  
ПП 3.8 Кваліфікаційна робота           ФотоФото

 

 
ПП 3.9 Економічна геологія  

Фото

Фото Фото   Фото  
ПП 3.10 Літологія  

Фото

Фото Фото   Фото  
ПП 3.11 Мінералогія  

Фото

Фото Фото   Фото  
ПП 3.12 Нарисна геометрія  

Фото

Фото Фото   Фото Фото
ПП 3.13 Основи геофізики  

Фото

Фото Фото   Фото  
ПП 3.14 Основи гідрогеології та інженерної геології  

Фото

Фото Фото   Фото  
ПП 3.15 Петрографія  

Фото

Фото Фото   Фото  
ПП 3.16 Петрофізика  

Фото

Фото ФотоФото

 

  Фото  
ПП 3.17 Регіональна геологія  

Фото

Фото Фото   Фото  
ПП 3.18 Статистична обробка геолого-геофізичної інформації та геоінорматика  

Фото

Фото Фото   Фото  
ПП 3.19 Структурна геологія та геокартування  

Фото

Фото Фото Фото Фото  
ПП 3.20 Ознайомча геофізична практика           Фото  
ПП 3.21 Ознайомча нафтогазопромислова практика  

Фото

      Фото  
ПП 3.22 Історична геологія та палеонтологія  

Фото

Фото Фото   Фото  

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ІФНТУНГ порядок вибору навчальних дисциплін студентами з 29 квітня 2015 р. (протокол № 04/551) відбувався в ІФНТУНГ у відповідності до «Методичних рекомендації щодо вільного вибору студентами вибіркових дисциплін», ухваленими вченою радою університету. Натомість 21.12.2019 р. прийнято «Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін» (https://cutt.ly/oWnpD7F), відповідно до якого можуть бути запропоновані наступні варіанти вибору дисциплін: 1) профільовані блоки, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетенцій; 2) блоки дисциплін спрямовані на отримання загальних компетенцій, у тому числі соціальних навичок (29 кредитів).

Процедура вибору включає такі етапи:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів щодо порядку, термінів, процедури запису на дисципліни;

2) здобувачі знайомляться із переліком дисциплін та блоками, шляхом перегляду анотацій (на сторінках випускних кафедр (https://nung.edu.ua/department/kafedra-heolohiyi-ta-rozvidky-naftovykh-i-hazovykh-rodovyshch/opp-heolohiya-nafty-i-hazu, https://cutt.ly/WYkNDDc, https://cutt.ly/p2vScor, https://cutt.ly/UYkNVND та ін.);

3) здобувач обирає дисципліни і блоки у своєму особистому електронному кабінеті або подає відповідну письмову заяву у дирекцію навчально-наукового інституту;

4) дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача (старости відповідних груп ознайомлюють здобувачів ВО).

Процедура вибору (29 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін починаючи з четвертого семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6). Здобувач повинен у період навчання на 2 курсі обрати 4 дисципліни із запропонованого переліку загальним обсягом 12 кредитів. У період навчання на 3 курсі здобувач повинен обрати 4 дисципліни обсягом 17 кредитів. Такий вибір має бути здійснено до 05 травня року, що передує навчальному році, під час якого передбачено їх вивчення. Здобувачі ВО обирають навчальні дисципліни у відповідності до наказу від 06.12.2022 р. №329 «Про виконання «Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін» (https://cutt.ly/j00Bfnt). З переліком дисциплін вільного вибору з анотаціями для електронного голосування можна ознайомитись за посиланням https://cutt.ly/jWnr30C


 Дисципліни Вибіркового блоку 1 (Геологія нафти і газу)


Дисципліни Вибіркового блоку 2 (Геофізика)


Дисципліни Вибіркового блоку 3 (Геоінформатика)


Дисципліни Вибіркового блоку 4 (Інженерна геологія та гідрогеологія)


 


Профіль програми: ОПП  «Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 103 - Науки про Землю (редакція 2022 р.)


Відгуки стейкхолдерів: 103-НЗ-Б-2022


Навчальні плани:  103-НЗ-Б-НП-2022

                                    103-НЗ-Б-НП-2022-заочне


НОВИНИ:

 

CLICK HERE
Зустріч гаранта
ОПП зі               
студентами
 
CLICK HERE
Зустріч студентів
спецільності
103 - Науки про Землю
з провідними
спеціалістами
геологічної галузі 
CLICK HERE
Зустріч з
першокурсниками
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLICK HERE
Лекція з
дисципліни
"Вступ до
спеціальності"    
для здобувачів        
освіти груп
НЗ-21-1           
та НЗ-21-2
CLICK HERE
Цікава та
пізнавальна
лекція з
дисципліни
"Вступ до          
спеціальності"
                                   
 
CLICK HERE
Лекція «Місце
геологічної науки
в сучасному
надрокористуванні»

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLICK HERE
Залучення фахівців
галузі до проведення
занять для здобувачів      
вищої освіти ступеня
доктора філософії зі
спеціальності
103 - Науки
про Землю

 
CLICK HERE
Чергова зустріч
гаранта ОПП   
зі студентами
спеціальності
103 – Науки
про Землю
                      
 
CLICK HERE
Зустріч
студентів першого
курсу спецільності
103 - Науки
про Землю
із завідувачами
кафедр