Кафедра загальної, інженерної геології та гідрогеології

Додаткова інформація

Завідувач кафедри: доктор геологічних наук, проф.
Хомин Володимир Романович

Номер(и) телефону:
Електронна пошта:
Адреса:

кімната 5214, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

фото

Контактні дані викладачів:

Хомин В.Р. - volodymyr.khomyn@nung.edu.ua / khomyn_volodymyr@i.ua

Гоптарьова Н.В. - nataliia.hoptarova@nung.edu.ua / natgo76@i.ua

Гуменюк В.В. - volodymyr.humeniuk@nung.edu.ua

Казюка Н.П. - nataliia.kaziuka@nung.edu.ua / natalinki@ukr.net

Мельник А.В. - andrii.melnyk@nung.edu.ua / avmelnyk@ukr.net

Омельченко* В.Г. - ovgeo@nung.edu.ua

Палійчук* О.В. -lesia.paliichuk@nung.edu.ua / lesapaliychuk@gmail.com

Галіпчак* Х.Ю. - khrystyna.halipchak@nung.edu.ua 

Семирга Л.І. - liudmyla.semyrha@nung.edu.ua  /  lucy.semyrga@gmail.com

Уграк Л.В. - lina.uhrak@nung.edu.ua / lina_pinchuk@i.ua 

Медвідь М.І. -  mariana.medvid@nung.edu.uamedvid.maryana1994@gmail.com

Худик* Т.Б. -  niuta90@ukr.net

 

ГРАФІК

відробок студентами навчальних занять, консультацій

та чергувань викладачів на кафедрі ЗІГГ на осінній семестр 2023/2024 н.р.

зп

П.І.П.

викладача

Посада

Дні

відробок

Пара

Аудит.

(кабінет)

1

Хомин В.Р.

зав. каф.

середа

5

5317

https://meet.google.com/cec-hohr-oke

2

Гоптарьова Н.В.

доцент

понеділок

5

5315

https://meet.google.com/nsz-evrb-bbf

3

Гуменюк В.В.

професор

середа

5

5214

4

Казюка Н.П.

доцент

четвер

5

5214

5

Омельченко В.Г.

доцент

понеділок

5

5306

6

Палійчук О. В.

доцент

вівторок

5

5316

7

Семирга Л.І.

асистент

вівторок

5

5214

8

Уграк Л.В.

асистент

вівторок

4

5315

https://meet.google.com/bhn-succ-jxg

9

Медвідь М.І.

асистент

середа

5

5315

10

Галіпчак* Х.Ю.

асистент

п'ятниця

4

5315

11

Худик* Т.Б.

асистент

   

          ....................................................................................................................................................................................................................

 Ознайомитись з графіком ліквідації академічної заборгованості та отримати посилання на віртуальну кімнату можна за наступним посиланням:  Посилання  Посилання (оновлені дані згодом)

....................................................................................................................................................................................................................


   Кафедра здійснює фундаментальну підготовку майбутніх фахівців геологів і геофізиків. Кафедра забезпечує вивчення студентами основних загально-геологічних дисциплін, що створює основу для подальшого освоєння спеціальних геологічних предметів на випускних кафедрах загальної, інженерної геології та гідрогеології, геології та розвідки нафтових і газових родовищ, промислової геофізики та польової геофізики. Кафедра здійснює навчання магістрів за освітньо-професійною програмою «Інженерна геологія та гідрогеологія», та навчання бакалаврів за освітньо-професійною програмою "Готельно-туристичний бізнес"

 Навчальний процес складається з лекційних і лабораторних занять та обов’язкового проходження студентами двох практик після завершення першого і другого курсів. Під час першої практики студенти в польових маршрутах знайомляться з основними видами екзогенних процесів, ендогенними проявами, формами рельєфу, геологічною історією виникнення та розвитку Карпатської гірської системи, геолого-тектонічною будовою окраїни Східноєвропейської платформи, Передкарпатського прогину і Карпатської гірської споруди. В польових умовах при описі відслонень вони повторюють головні теоретичні положення, набуті під час навчання, одержують навички їх практичного застосування. В програму практики входить вивчення унікальних геологічних і природних об’єктів. Це “грязьовий” вулканізм в с. Старуня, шовна зона зчленування окраїни платформи і Передкарпатського прогину, прояви цілющих джерельних вод Манявського скиту, каскади водограїв р. Прут в неотектонічній активній зоні курорту Яремча, одна з найдовших в Європі Кривченська карстова печера. Завершує практику триденне стаціонарне проживання в наметовому містечку в урочищі “Заросляк” Карпатського національного природного парку та вивчення високогірних форм рельєфу і процесів. Сходження на найвищу вершину Українських Карпат, - гору Говерла, картування витоків р. Прут і високогірного льодовикового озера Несамовите завершує практику. Після другого курсу студенти проходять наступну навчальну практику на стаціонарній університетській базі в с. Битків Надвірнянського району. База знаходиться у мальовничому передгір’ї Карпат в межах одного з найстаріших на Прикарпатті нафтових промислів. Мета цієї практики – засвоєння теоретичних знань з геологічного картування і побудова геологічних карт. Студенти мають можливість оволодіти методами геологічної зйомки, навчитись планувати польові роботи, збирати і обробляти фактичний матеріал, аналізувати одержані результати. По завершенні практики студенти вільно працюють з геологічними та іншими спеціальними картами, вміють їх аналізувати, засвоюють правила орієнтування на місцевості за допомогою карти і компасу, досконало вивчають літолого-фаціальні типи гірських порід Карпат. Камеральна обробка польових матеріалів дозволяє більш глибоко і детально зрозуміти геологічну будову Карпат та історію їх розвитку, проводити співставлення з іншими геоструктурними регіонами, закласти необхідну базу осмислених знань для подальшого навчання і успішної підготовки дипломної роботи.

практика

 Крім основного напрямку, пов’язаного з підготовкою майбутніх фахівців геологів і геофізиків, на кафедрі викладаються загально-геологічні дисципліни для студентів інших спеціальностей, пов’язаних з нафтогазовим комплексом. Це дозволяє майбутнім фахівцям одержати фундаментальну підготовку для вирішення проблем, пов’язаних з використанням геологічного середовища. Під час навчання вони детально знайомляться з особливостями будови земної кори, закономірностями розвитку і тенденціями зміни геологічного середовища, екологічними підходами та вимогами. Ці знання необхідні для майбутніх фахівців спеціальностей буріння, спорудження та експлуатація нафтогазопроводів і стаціонарних об’єктів НГК, фахівцям з освоєння морських нафтогазових родовищ, геодезистам, екологам, курсантам військової кафедри. Така підготовка дозволяє раціонально планувати та проводити господарську діяльність, враховувати можливі негативні зміни геологічного середовища, як природного, так і антропогенного походження, запобігати проектним і технічним прорахуванням, забезпечувати довготривалу безаварійну експлуатацію об’єктів НГК України.

 На перспективу кафедра ставить собі за мету поглиблення рівня викладання базових геологічних дисциплін, постійне розширення спектру геологічної навчальної інформації та запровадження додаткових курсів інженерної геології і гідрогеології (що обумовлено зростанням попиту на інженерно-геологічні вишукування у зв’язку з інтенсивним розвитком будівництва в державі). Працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень та викладацьку майстерність. Створені умови для виховання молодої зміни. Під керівництвом викладачів студенти вже з перших курсів приймають участь у наукових конференціях.

 Хто ж такий фахівець з інженерної геології та гідрогеології?

  фото 

 

   Фахівець освоївши освітню програму "Інженерна геологія та гідрогеологія" - займається вивченням та дослідженням прикладних питань геології, пов'язаних з проектуванням, будівництвом і експлуатацією різних споруд, дослідженням сучасної морфології і закономірностей формування інженерно-геологічних умов, прогнозуванням їх змін у процесі інженерно-господарської діяльності, інженерно-геологічним обґрунтуванням захисних заходів, що забезпечують раціональне освоєння територій, надр і охорону довкілля, дослідженням кругообігу води в природі, будови підземної гідросфери, руху та формування підземних вод, підземних водних басейнів та геогідродинамічних систем, механічного впливу підземних вод на гірські породи, процесів розмивання і розчинення гірських порід підземними водами та ін.

Новини

У січні та лютому відбулися захисти кваліфікаційних магістерських робіт зі спеціальності 103 «Науки про Землю», за освітньою програмою «Інженерна геологія та гідрогеологія».

        ВІД ДАВНИНИ ДО СЬОГОДЕННЯ!     Не можемо оминути увагою наш візит із "Туристичною лігою"  до Музею історії міста Коломиї.

       Навчальний рік розпочався, але робота з потенційними абітурієнтами продовжується!

     31 серпня 2023 року відбулося  засідання кафедри загальної, інженерної геології та гідрогеології, на якому були розглянуті питання, пов'язані зі стартом нового навчального року.