ОПП "Міжнародний готельно-туристичний бізнес" рівня бакалавр спеціальності 242 - Туризм

ОПП «МІЖНАРОДНИЙ ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС» ДЛЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ


ГАРАНТ ОПП - ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР ГУМЕНЮК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ


Профіль програми: 

ОПП  «Міжнародний готельно-туристичний бізнес» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» 2020 р.

ОПП  «Міжнародний готельно-туристичний бізнес» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» 2022 р.

ОПП  «Міжнародний готельно-туристичний бізнес» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» 2023 р.


Відгуки стейкхолдерів: 

242-МГТ-Б-2020

242-МГТ-Б-2022

242-МГТ-Б-2023


Навчальний план:  

242-МГТ-Б-2020/2021

242-МГТ-Б-2022/2023

242-МГТ-Б-2023/2024


 ПЕРЕЛІК ОБОВ'ЯЗКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 

  ОПП "Міжнародний готельно-туристичний бізнес" рівня бакалавр спеціальності 242 - Туризм і рекреація


           

Назва

   Робочі програми   

1

 Історія України та української культури

PNG

2

Філософія

PNG

3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

PNG

4

Друга іноземна мова

PNG

5

Основи академічного письма

PNG

6

Бізнес-математика в готельно-туристичній сфері

PNG

7

Облік і оподаткування готельно-туристичного бізнесу

PNG

8

Інформаційні системи та технології в готельно-туристичному бізнесі

PNG

9

Професійна іншомовна комунікація в готельно-туристичному бізнесі

PNG

10

Вступ до фаху та організація наукових досліджень

PNG

11

Психологія в готельно-туристичному бізнесі

PNG

12

Безпека готельно-туристичного бізнесу

PNG

13

Рекреалогія та курортна справа

PNG

14

Туристично-рекреаційні ресурси світу

PNG

15

Географія міжнародного туризму

PNG

16

Туристичне країнознавство та краєзнавча діяльність

PNG

17

Міжнародний туризм і сфера послуг гостинності

PNG

18

Організація міжнародних подорожей і транспортного обслуговування туристів

PNG

19

Туристичний супровід та екскурсійна діяльність

PNG

20

Міжнародний туроперейтинг

PNG

21

Організація готельної справи

PNG

22

Організація ресторанної справи

PNG

23

Маркетинг у готельно-туристичному бізнесі

PNG

24

Менеджмент у готельно-туристичному бізнесі

PNG

25

Економічна теорія та конкурентна політика в туризмі

PNG

26

Економіка та фінанси готельно-туристичного бізнесу

PNG

27

Міжнародне правове регулювання готельно-туристичного бізнесу

PNG

28

Історія туризму та готельної справи

PNG

29

Світовий ринок туристичних послуг

PNG

30

Статистика міжнародного туризму і готельного бізнесу

PNG

31

Навчальна практика

PNG

32

Виробнича практика з  міжнародного туризму

PNG

33

Виробнича практика з готельної справи

PNG

34

Переддипломна практика

PNG

35

Атестаційний екзамен

PNG

36

Бакалаврська робота

PNG

Практична підготовка:  

Графік проведення лабораторних занять з дисципліни "Організація ресторанної справи" на базі закладів харчування (осінній семестр 2023_2024 н.р.)


НОВИНИ: 

CLICK HERE
Навчальна поїздка
CLICK HERE
Бінарна лекція
CLICK HERE
Зустріч щодо підготовки фахівців
CLICK HERE
Відкрита лекція
CLICK HERE
Привітаня з
Різдвом 
Христовим!
CLICK HERE
Круглий стіл 
CLICK HERE
Розширюємо коло партнерів!
CLICK HERE
Чорноморський
форум