Вибіркові дисципліни

Додаткова інформація

 

Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 303 від 18 листопада 2021 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору: 1) ознайомлення здобувачів із процедурою вибору – з 07 по 20 лютого 2022 року;

                                      2) перший тур голосування здобувачів за дисципліни у електронних кабінетах –

                                          з 21 лютого до 2 квітня 2022 року;

                                      3) другий тур голосування здобувачів за дисципліни у електронних кабінетах –

                                          з 18 по 23 квітня 2022 року;.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін кафедри нафтогазової геофізики

 

Студент повинен вибрати  один із запропонованих варіантів (модулів).

Увага: для здійснення вибору потрібна авторизація на виданій Вам електронній пошті університету (ваше ім'я@nung.edu.ua).

 

                                                    Вибіркові дисципліни

                        Спеціальність 103 «Науки про Землю»  для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 «Геофізичні дослідження в свердловинах» –  анотація дисципліни

 «Геологічна інтерпретація даних ГДС» –         анотація дисципліни

 «Нафтогазопошукова геофізика» –                  анотація дисципліни

 «Промислова геофізика» –                               анотація дисципліни

 «Математичне моделювання» –                       анотація дисципліни

 «Лінійні перетворення в геофізиці» –               анотація дисципліни

 «Фізика Землі» –                                                анотація дисципліни     

                                        Геофізичні методи пошуку та розвідки

 «Гравірозвідка» –              анотація дисципліни

«Теорія пружних хвиль» –  анотація дисципліни

 «Магніторозвідка» –          анотація дисципліни

 «Електророзвідка» –         анотація дисципліни

 «Сейсморозвідка» –          анотація дисципліни

                                          Геофізичні дослідження свердловин

 «Загальний курс ГДС» –                               анотація дисципліни

 "Елементна база та функціональні особливості геофізичних приладів" –  анотація дисципліни

 «Електричні і магнітні методи»–               анотація дисципліни

 «Оптимізація комплексу ГДС» –                анотація дисципліни 

 «Прострілково-вибухові роботи» –          анотація дисципліни

 «Алгоритмічна інтерпретація» –               анотація дисципліни

 «Апаратура і технологія ГДС» –                анотація дисципліни

 «Обробка і інтерпретація даних ГДС» –    анотація дисципліни

 «Вивчення розрізів свердловин» –  анотація дисципліни

 

                         Спеціальність 103 «Науки про Землю» для другого (магістерського) рівня 

 «Комп’ютерна обробка геофізичної інформації» –   анотація дисципліни

 «Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта» –  анотація дисципліни

                                        Геофізичні методи пошуку та розвідки

«Моделювання хвильового сейсмічного поля» –    анотація дисципліни 

«Гравімагніторозвідка при пошуках нафтогазових родовищ» –    анотація дисципліни

 «Додаткові розділи сейсморозвідки» –    анотація дисципліни 

«Моделювання гравімагнітних полів» –    анотація дисципліни

 «Геологічна інтерпретація геофізичних даних» –    анотація дисципліни

                                          Геофізичні дослідження свердловин

 «Сучасні технології ГДС»–                    анотація дисципліни

 «Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ» –    анотація дисципліни

 «Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів» –   анотація дисципліни

 «Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ і станом підземних газосховищ» –  анотація дисципліни

 «Спецглави інтерпретації даних ГДС» –    анотація дисципліни

 «Стан, проблеми і перспективи ГДС» –   анотація дисципліни

.