Вибіркові дисципліни

Додаткова інформація

 

Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ № 320 від 09.12.2020 р. реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання фахових дисциплін, спрямованих на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору: 1) ознайомлення з процедурою вибору з 8.02 по 14.04. 2021 р.

                                      2) голосування студентів за дисципліни з 15.04 по 01.05. 2021 р. шляхом подання паперових чи електронних заяв до дирекціїї ІПНТ;

                                      3) узагальнення результатів.

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін кафедри нафтогазової геофізики на 2021-2022 н.р.

 

Студент повинен вибрати  один із запропонованих варіантів (модулів).

Увага: для здійснення вибору потрібна авторизація на виданій Вам електронній пошті університету (ваше ім'я@nung.edu.ua).

 

                                                    Вибіркові дисципліни на 2021/2022 н.р.

                           Спеціальність 103 «Науки про Землю»  для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 «Геофізичні дослідження в свердловинах» – гр. НЗГ-19-1 (семестр 5) анотація дисципліни

 «Геологічна інтерпретація даних ГДС» – гр. НЗГ-19-1 (семестр 6)     анотація дисципліни

 «Нафтогазопошукова геофізика» – гр. НЗГ-18-1 (семестр 7)            анотація дисципліни

 «Промислова геофізика» – гр. ГР-18-1 (семестр 7)                           анотація дисципліни

 «Математичне моделювання» – гр. НЗФ-18-1,2,3  (семестр 7)           анотація дисципліни

 «Лінійні перетворення в геофізиці» – гр. НЗФ-18-1,2,3 (семестр 8)    анотація дисципліни

 «Фізика Землі» – гр. НЗФ-18-2,3 (семестр 8)                                             анотація дисципліни

                                        Геофізичні методи пошуку та розвідки

 «Гравірозвідка» – гр. НЗФ-19-3 (семестр 5)         анотація дисципліни

«Теорія пружних хвиль» – гр. НЗФ-19-3 (семестр 6) анотація дисципліни

 «Магніторозвідка» – гр. НЗФ-18-3 (семестр 7)     анотація дисципліни

 «Електророзвідка» – гр. НЗФ-18-3 (семестр 7,8) анотація дисципліни

 «Сейсморозвідка» – гр. НЗФ-18-3 (семестр 6,7,8)  анотація дисципліни

                                          Геофізичні дослідження свердловин

 «Загальний курс ГДС» – гр. НЗФ-19-2 (семестр 5)                             анотація дисципліни

 "Елементна база та функціональні особливості геофізичних приладів" – гр. НЗФ-19-2 (семестр 5) анотація дисципліни

 «Електричні і магнітні методи»– гр. НЗФ-19-2 (семестр 5)              анотація дисципліни

 «Оптимізація комплексу ГДС» – гр. НЗФ-18-2 (семестр 7)              анотація дисципліни 

 «Прострілково-вибухові роботи» – гр. НЗФ-18-2 (семестр 7)          анотація дисципліни

 «Алгоритмічна інтерпретація» – гр. НЗФ-18-2 (семестр 8)              анотація дисципліни

 «Апаратура і технологія ГДС» – гр. НЗФ-18-2 (семестр 7,8)               анотація дисципліни

 «Обробка і інтерпретація даних ГДС» – гр. НЗФ-18-2, НЗФ-19-2 (семестр 5,6,7,8)  анотація дисципліни

 «Вивчення розрізів свердловин» – гр. НЗФ-18-2 (семестр 8)  анотація дисципліни

 

                         Спеціальність 103 «Науки про Землю» для другого (магістрерського) рівня 

 «Комп’ютерна обробка геофізичної інформації» – гр. НЗГм-21-1 (семестр 1)  анотація дисципліни

 «Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта» – гр. НЗФм-20-2,3 (семестр 3)  анотація дисципліни

                                        Геофізичні методи пошуку та розвідки

«Моделювання хвильового сейсмічного поля» – гр. НЗФм-21-3 (семестр 1)  анотація дисципліни 

«Гравімагніторозвідка при пошуках нафтогазових родовищ» – гр. НЗФм-21-3 (семестр 1)  анотація дисципліни

 «Додаткові розділи сейсморозвідки» – гр. НЗФм-21-3 (семестр 2)  анотація дисципліни 

«Моделювання гравімагнітних полів» – гр. НЗФм-21-3 (семестр 2)   анотація дисципліни

 «Геологічна інтерпретація геофізичних даних» – гр. НЗФм-21-3 (семестр 2)  анотація дисципліни

                                          Геофізичні дослідження свердловин

 «Сучасні технології ГДС»– гр. НЗФм-21-2 (семестр 1)                  анотація дисципліни

 «Геофізичні методи контролю розробки нафтогазових родовищ» – гр. НЗФм-21-2 (семестр 1)  анотація дисципліни

 «Теоретичні і прикладні моделі в петрофізиці колекторів і флюїдоупорів» – гр. НЗФм-21-2 (семестр 2) анотація дисципліни

 «Інтерпретація даних ГДС при контролі за розробкою нафтових і газових родовищ і станом підземних газосховищ» – гр. НЗФм-21-2 (семестр 2) анотація дисципліни

 «Спецглави інтерпретації даних ГДС» – гр. НЗФм-21-2 (семестр 2)  анотація дисципліни

 «Стан, проблеми і перспективи ГДС» – гр. НЗФм-20-2 (семестр 3)   анотація дисципліни