Удосконалюємо ОНП «Публічне управління та адміністрування»

вт, 14/03/2023 - 12:01

10 березня на кафедрі публічного управління та адміністрування Інституту гуманітарної підготовки та державного управління відбувся методологічний семінар з питань розвитку освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування», який організував її гарант – проф. Дмитро Дзвінчук.

У семінарі взяли участь завідувачка кафедри ПУА, доктор наук з державного управління Мар’яна Орлів, викладачі та аспіранти кафедри ПУА. Під час роботи семінару обговорено питання академічної доброчесності, можливості для неформальної освіти аспірантів та їх участі у міжнародних конференціях у Польщі, до наукових комітетів яких увійшов гарант ОНП, а також оновлення ОНП з урахуванням результатів анкетування аспірантів.

Робоча група, до складу якої увійшли випускник ОНП, голова ГО «Асоціація випускників магістратури ДС ІФНТУНГ» Руслан Панасюк та аспірантка 1-го року навчання, голова Профспілки студентів Ілона Сапіжак, переглянула структуру і зміст програми та доповнила перелік вибіркових дисциплін. З метою створення можливості для мобільності здобувачів освіти кафедра ПУА ініціювала підписання університетом договорів про співробітництво (у т.ч. у сфері реалізації ОНП) з вітчизняними і зарубіжними ЗВО.

Ознайомитись з проєктом оновленої ОНП та надати пропозиції до неї можна в каталозі освітніх програм університету за покликанням https://cutt.ly/hhYWnEQ (в останньому рядку вкладки «Доктор філософії»), а також на сторінці кафедри ПУА через вкладку «Запити» за покликанням https://cutt.ly/IXXy3Vi.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4