Дзвінчук Дмитро Іванович

Дзвінчук Дмитро Іванович
Alma mater

Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника (1985)

Спеціальність

Історія та педагогіка

Науковий ступінь

Доктор філософських наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, професор кафедри публічного управління та адміністрування, директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління

Наукові інтереси

філософія освіти;
неперервна освіта;
психологія управління;
правове забезпечення управління;
підвищення кваліфікації управлінців;
підвищення ефективності управління на регіональному рівні.

Державні нагороди

Відмінник народної освіти (1989);
Нагрудний знак Головного управління державної служби України «За сумлінну службу» (2005);
Грамота Верховної Ради України (2006);
Почесна Грамота Верховної Ради України (2010);
обласна педагогічна премія ім. Мирослава Стельмаховича (2011);
Ювілейна  медаль «20 років незалежності України» (2011);
Заслужений працівник освіти України (2016).

​​​​​​Професійний досвід:
– робота у органах влади міського та обласного рівня (у 1991 – 1994 роках працював заступником міського голови м. Яремче, з 1994 по 2000 рік очолював управління освіти і науки Івано Франківської ОДА; впродовж п’яти останніх скликань є депутатом Івано-Франківської обласної ради, очолював комісію з питань освіти і науки, голова експертної комісії з оцінки проектів та програм розвитку місцевого самоврядування);
– викладацька діяльність;
– консультант Світового Банку в рамках проекту «Рівний доступ до якісної освіти» (2004-2005);
– 2011-2013 рр. – на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» організував короткострокові семінари на тему «Запобігання та протидія корупції» у всіх районах та містах Івано-Франківської та Закарпатської областей та брав участь у них як лектор;
з  5 травня 2015 р. – директор Офісу реформ в Івано-Франківській області в рамках реалізації  проекту USAID «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні» (ДІАЛОГ). Керівник проекту «Обізнані мешканці – сильна громада» (Фонд Східної Європи, період реалізації 16.11 2015 року – 31.10.2016 року), за результатами реалізації проекту створено дві ОТГ в області – Космацька ОТГ, 2016 р. та Яблунівська, 2017 р.

Громадська діяльність:

Депутат Івано-Франківської  обласної ради шести останніх скликань (1998 - до тепер), голова експертної комісії обласної ради з питань оцінювання проєктів розвитку місцевого самоврядування (2010 - 2018 рр.), голова комісії з питань освіти обласної ради (2014 -2028 рр.).
Один із засновників та керівник Івано-Франківської обласної громадської організації «Суспільна амністія». Президент Федерації настільного тенісу Івано-Франківської області. Голова правління Івано-Франківської обласної організації Товариства «Знання» України. Член Асоціації випускників магістратури державної служби ІФНТУНГ
​​​​
Інше:
Голова спеціалізованої вченої ради К 20.052.07 з правом присудження наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 – теорія та історія державного управління; 25.00.02 – механізми державного управління (ІФНТУНГ) та голова Вченої ради ІГПДУ ІФНТУНГ

Загальна інформація

Професор кафедри публічного управління та адміністрування, директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління.
Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника (1985), спеціальність «історія та педагогіка»;
Державна академія керівних кадрів освіти Міносвіти (1997), спеціальність «менеджмент освіти».
Пройшов стажування з проблем адміністрування у сфері освіти у Саскачеванському університеті (Канада, 1995) та був учасником програми «Освіта для демократії в Україні» (США, 2000)

Навчальна робота

Модуль «Психологія» навчальної дисципліни «Основи суспільствознавства», модуль «Управлінські рішення в публічному секторі» навчальної дисципліни «Публічне управління» (бакалаврат), навчальна дисципліна «Психологія управління», модуль «Прийняття публічно-управлінських рішень» навчальної дисципліни «Інновації, стратегії та проекти в публічному управлінні» (магістратура), «Теорія та методологія публічного управління та адміністрування» (PhD).

Наукова діяльність

Кандидат наук з державного управління (1999), доктор філософських наук (тема дисертації «Сучасні тенденції розвитку та управління освітою», 2007)

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-6391-3822
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=lBtC0acAAAAJ&hl=ru

 

Вибрані публікації

Монографії та наукові статті:

1. Дзвінчук Д. І. Освіта в історико-філософському вимірі : тенденції розвитку та управління : монографія. К. : Нічлава, 2006. 378 с.

2. Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної Європи в процесі європейської інтеграції: уроки і досвід для України : монографія / Кол. авт.; за заг. ред. проф. Д. І. Дзвінчука. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. 488 с.

3. Дзвінчук Д., Бутирська Т. Теоретико-методологічні основи державного будівництва : монографія. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. 176 с.

4. Український пріоритет : нація, соціум, культура : монографія. / Д. І. Дзвінчук, Л. Д. Заграй, В. І. Кононенко; За ред. акад. НАПН України В. І. Кононенка. Вид. 2-ге. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. 268 c.

5. Дзвінчук Д. І., Бутирська Т. О. Філософські начала держави : монографія. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2021. 156 с. ISBN 978-966-428-808-5

6. Dzvinchuk D., Kachmar O. A Look into the Future : Cyber-aggression as the Problem of Interaction in Space Exploration. Philosophy & cosmology. International society of philosophy and cosmology. Kyiv, 2018. Volume 21. P. 54–60. URL:

http://ispcjournal.org/journals/2018-21/Philosophy_and_Cosmology_vol_21_2018.pdf DOI: 10.29202/phil-cosm/21/6

Web of Science

7. Dzvinchuk D. I., Petrenko V. P., Orliv M. S., Molodtsov O. V. Modelo tridimensional da matriz institucional como ferramenta metodolóxica para deseñar cambios institucionais. Revista Galega de Economia (Іспанія). 2020. Vol. 29. № 1. Artigos, páxinas 1–15. DOI: https://doi.org/10.15304/rge.29.1.6236 Scopus

8. Dzvinchuk D., Petrenko V., Orliv M., Mazak A., Ozminska I. Targeted change in the mentality of communities through transformative adult learning. Advanced Education. Українське фахове видання. Категорія А. 2020. № 16. P. 9–17. URL: http://ae.fl.kpi.ua/article/view/194771 Web of Science

9. Dzvinchuk Dmytro, Radchenko Oleksandr, Kachmar Oleksandra, Myskiv Iryna, Dolinska Nataliia. Analysis of Platforms and Tools of Open Study in the Conditions of Postmodern Education. RE VISTA ROMANEASCA PENTRU EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA (Румунія). 2020. Volume : 12. Issue : 3. P. 125–143. DOI: 10.18662/rrem/12.3/313. Web of Science

10. Dzvinchuk Dmytro, Orliv Mariana, Janiunaite Brigita and Petrenko Victor. Creating innovative design labs for the public sector : A case for institutional capacity building in the regions of Ukraine. Українське фахове видання. Категорія А. Problems and Perspectives in Management. 2021. № 19 (2). P. 320–332. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(2).2021.26 Scopus

11. Дзвінчук Д. І., Лікарчук Н. В., Андрєєва О. М., Кутепова М. В., Буряк Є. В. Удосконалення механізмів публічного управління економікою України в умовах пандемії Covid-19 : іноземний досвід, українські реалії. Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії і практики. Українське фахове видання. Категорія А. 2021. № 6 (41). C. 437–447. URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3644/3432 Web of Science

12. Дзвінчук Д. І. Лютий М. О., Петренко В. П. Графоаналітичне моделювання процесів взаємодії елементарних складових управлінської пари. Науковий вісник Івано-Франківського НТУ нафти і газу. Серія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2018. № 1 (17). С. 32–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvifnunge_2018_1_5

13. Дзвінчук Д. І., Озьмінська І. Д. Нація як історія, пам’ять, мова, культура. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. / Під ред. В. Г. Воронкової; ЗДІА. Запоріжжя : ЗДІА, 2018. Вип. 74. С. 13–27. URL: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/149627

14. Dzvinchuk Dmytro, Ozminska Iryna. Political nation : content and perspectives. Public Administration and Regional Development. 2019. № 3. P. 23–38. URL: https://pard.mk.ua/index.php/journal/article/view/101/82 DOI: 10.34132/pard2019.03.02

15. Dzvinchuk D.,Kachmar O., Petrenko V., Mazak A. Digital education : grounds, means and prospects. Znanstvena misel (Slovenia). 2019. № 31. Vol. 2. P. 43–48. URL: https://en.calameo.com/read/005985138af811879591b

16. Дзвінчук Д. І., Лютий М. О., Лютий О. В., Петренко В. П. Про необхідність розвитку і поширення основ морального лідерства в практиці вітчизняного публічного управління і адміністрування. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 2019. № 5 (17) (August). P. 31–38. URL: https://rsglobal.pl/index.php/ijitss/article/view/918/900 DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/3108019/6621

17. Dzvinchuk Dmytro, Petrenko Victor, Orliv Mariana, Mazak Andriy, Ozminska Iryna. «Progressive Capitalism» by J. Stiglitz : Rethinking the Priorities of Its Formation. Journal of Business and Economic Development. 2019. Volume 4. Issue 4. P. 128–133. https://www.sciencepublishinggroup.com/journal/archive?journalid=297&issueid=2970404 DOI: 10.11648/j.jbed.20190404.11

18. Дзвінчук Д. І., Озьмінська І. Д. Феномен нації в сучасних наукових інтерпретаціях. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. 2019. № 4. Том 30 (69). URL: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/4_2019/3.pdf

DOI: https://doi.org/10.32838/2663-6468/2019.4/01

19. Дзвінчук Дмитро, Баран Марія. Застосування діалогічної моделі змін у процесі реформування системи охорони здоров’я в Україні на первинному рівні. Публічне управління та регіональний розвиток. 2020. № 7. С. 89–109. DOI: 10.34132/pard2020.07.04

20. Дзвінчук Д. І., Озмінська І. Д. Освітні тренди ХХІ століття. Освітній дискурс : збірник наукових праць. Київ, 2020. Випуск 21 (3). С. 7–19. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/28802. DOI: 10.33930/ed.2019.5007.21(3)-1

21. Дзвінчук Д. І., Бутирська Т. О. Основоположні особливості ідеї блага в державі. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. 2020. Том 31 (70). № 2. С. 1–12. URL: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/2_2020/3.pdf DOI: https://doi.org/10.32838/2663-6468/2020.2/01

22. Дзвінчук Д. І. Роль безперервної освіти в стратегії розвитку людського капіталу. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Філософсько-політологічні студії. 2020. Випуск 29. C. 53–60. URL: http://fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/29_2020/9.pdf DOI: https://doi.org/10.30970/PPS.2020.29.7

23. Дзвінчук Д. І. Мегатренд дистанційної освіти : переваги, недоліки, ризики. Освітній дискурс : збірник наукових праць. Київ, 2020. Випуск 26 (9). С. 7–18. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/32236. DOI: 10.33930/ed.2019.5007.26(9)-1

24. Dzvinchuk D., Kachmar O. Lifelong learning as a priority of development of European educational partnership. PNAP. Scientific Journal of Polonia University. 2020. Vol. 43. № 6. P. 172–179. URL: http://pnap.ap.edu.pl/index.php/pnap/issue/view/50/34 DOI: https://doi.org/10.23856/4322

25. Дзвінчук Д. І., Орлів М. С., Петренко В. П. Експериментальна верифікація можливості використання тесту Вудкока-Френсіса для виявлення когнітивних упереджень у претендентів на керівні посади в органах публічної влади. Державне управління : удосконалення та розвиток. 2021. № 2. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/6.pdf. DOI: 10.32702/2307-2156-2021.2.4

26. Дзвінчук Д., Качмар О. Соціокультурна компетентність як основа професійної підготовки фахівців у сфері публічного управління та адміністрування. Таврійський науковий вісник. Серія : Публічне управління та адміністрування. 2022. № 1. C. 19–29. URL: http://journals.ksauniv.ks.ua/index.php/public/article/view/186/173 DOI: https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.1.3

27. Дзвінчук Д. І., Лютий М. О. Про оцінювання ефективності публічного управління територіальними громадами. Публічне урядування : збірник. 2022. № 1 (29) – травень. Київ : ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 2022. C. 42–51. URL: http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/1360/1841 DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2022-1(29)-6.

28. Дзвінчук Д. І., Озьмінська І. Д., Петренко В. П. Philosophical fundamentals of root causes of degradation of education system in Ukraine. Перспективи. Соціально-політичний журнал. 2022. № 2. С. 71–81. URL: http://perspektyvy.pdpu.od.ua/2_2022/10.pdf DOI: https://doi.org/10.24195/spj1561-1264.2022.2.10

29. Дзвінчук Д. І., Лютий М. О., Панасюк Р. В., Петренко В. П. Інтелект у публічному управлінні ресурсами територіальних громад України : монографія / За заг. ред. Дзвінчука Д. І., Петренка В. П. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2023. 368 с. ISBN 978-966-428-845-0

Навчально-методичні видання:

1. Північноатлантичний альянс : історія, функції, структура, відносини з Україною : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів магістерської підготовки за напрямом «Державне управління» / Кол. авт. ; за заг. ред. професорів І. А. Грицяка та Д. І. Дзвінчука. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. 632 с. Гриф МОН України (лист № 1/11-4099 від 17.05.10).

2. Державне управління : курс лекцій / Кол. авт. ; за заг. ред. проф. Д. І. Дзвінчука. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. 616 с. Гриф МОН України (лист № 1/11-7546 від 10.08.11).

3. Дзвінчук Д. І., Малімон В. І. Вступ до спеціальності : курс лекцій. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. 172 с. Гриф МОН.

4. Психологія управління : навчальний посібник. / Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко, О. К. Любчук, В. І. Малімон / За заг. ред. Д. І. Дзвінчука. К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2013. 293 с. Гриф МОН.

5. Психологія управління : практикум. / Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко, О. К. Любчук, В. І. Малімон / За заг. ред. Д. І. Дзвінчука. К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2013. 256 с.

6. Дзвінчук Д. І., Мазак А. В. Магістерська робота : написання, оформлення, захист : методичні рекомендації для слухачів магістратури за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Видання друге, доповнене. Івано-Франківськ, 2018. 47 с.

7. Використання методології дизайн-мислення для розвитку компетентності працівників публічного сектора : навч-метод. посіб. / Р. Петраускене та ін.; за ред. Д. Дзвінчука, М. Орлів. Каунас : Технологія. 2021. DOI: 10.5755/e01.9786090217863.

Тези та матеріали конференцій:

1. Дзвінчук Д. І., Лютий М. О., Петренко В. П. Лідерство і послідовництво : дві сторони однієї медалі або одна сторона петлі Мебіуса. Сучасні управлінські технології в умовах трансформації соціально-економічних відносин (Івано-Франківськ, 19–20 квітня 2018 року) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Івано-Франківськ, 2018. С. 43–46.

2. Дзвінчук Д. І., Петренко В. П. Поведінкова економіка та доцільність інтелектуалізації публічного управління і адміністрування. Публічне управління та публічна служба в Україні : стан проблеми та перспективи розвитку : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю, 07–08 вересня 2018 р. Київ : Ліра-К, 2018. С. 152–154.

3. Дзвінчук Д. І., Петренко В. П. Знання і незнання : людські ресурси об’єднаних територіальних громад як об’єкт навчання і розвитку. Збірник тез ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад». Рівне, 2018. С. 53–55.

4. Дзвінчук Д. І., Качмар О. В. Особливості цифрової освіти. Сучасні досягнення у науці та освіті = Modern Achievements of Science and Education : зб. пр. XІV Міжнар. наук. конф., 26 верес. – 3 жовт. 2019 р., м. Нетанія (Ізраїль). Хмельницький : ХНУ, 2019. C. 134–138.

5. Дзвінчук Д. І., Мазак А. В., Панасюк Р. В., Петренко В. П. Про використання технології трансформативного навчання Дж. Мезірова для розвитку людських ресурсів об'єднаних територіальних громад. Навчання публічних службовців : новітні тенденції та технології : матеріали щоріч. наук-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 31 жовт. – 1 листоп. 2019 р.). У 2-х тт. К. : НАДУ, 2019. Т. 2. С. 52–54.

6. Дзвінчук Д. І., Лютий М. О. Трансформаційна економіка та інтелектуалізація вітчизняної системи публічного управління і адміністрування. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах : ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. (28–29 квітня 2020 р., Івано-Франківськ, ІФНТУНГ). С. 38–41.

7. Дзвінчук Д. І., Лютий М. О., Петренко В. П. Про взаємодію носіїв природного й штучного інтелекту в публічному управлінні і адмініструванні. Публічне управління для сталого розвитку : виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 21–22 травня 2020 р. Маріуполь (Україна). Маріуполь-Київ : ПП Халіков Р. Р., 2020. C. 22–24.

8. Дзвінчук Д. І., Орлів М. С., Петренко В. П. Упровадження технології дизайн-мислення у підготовку фахівців за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Освітньо-професійна програма за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» : відповідь на виклики сьогодення : матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 29 груд. 2020 р.). Київ : НАДУ, 2021. С. 33–35.

9. Дзвінчук Д. І., Кушнірюк В. М., Лютий М. О., Мельник Є. С. Матриця лідерства як інструмент формування піраміди менеджменту територіальної громади. Актуальні проблеми менеджменту в умовах сучасних викликів : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 7–8 квітня 2021 року. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. С. 120–122.

10. Дзвінчук Дмитро, Гончарук Олег. Технологія дизайн-мислення як засіб впровадження у вітчизняну систему публічного управління та адміністрування основ STEM-активності. Розвиток компетентності в публічному секторі : європейські стандарти та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 30 вересня 2021 р.). / За ред. Д. І. Дзвінчука; упоряд. Л. С. Мосора. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. C. 13–16.

11. Дзвінчук Дмитро, Лютий Марк, Аршулік Олександр. Про програму тренінгу «Інтелектуальне 3S-лідерство як основа удосконалення управління життєдіяльністю територіальних громад Прикарпаття на основі використання технології дизайн-мислення». Розвиток компетентності в публічному секторі : європейські стандарти та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 30 вересня 2021 р.). / За ред. Д. І. Дзвінчука; упоряд. Л. С. Мосора. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. C. 20–22.

12. Дзвінчук Д. І., Лютий М. О., Петренко В. П., Чепесюк В. В. Модель 3S-лідерства як основа нівелювання і ліквідації когнітивних упереджень лідера та його послідовників на результати їх взаємодії. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. у трьох томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15–28 квітня 2022 р.; ред. колегія : І. О. Дегтярьова, В. С. Куйбіда, П. М. Петровський та ін., уклад. Т. О. Мельник. Т. 3. К. : ДЗВО «УМО» НАПН України, 2022. 155 с. C. 32–35.

Контакти

+3050 927 4211
dzvin56@ukr.net