Дзвінчук Дмитро Іванович

Дзвінчук Дмитро Іванович
Alma mater

Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника (1985)

Спеціальність

Історія та педагогіка

Науковий ступінь

Доктор філософських наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, професор кафедри публічного управління та адміністрування, директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління

Наукові інтереси

філософія освіти;
неперервна освіта;
психологія управління;
правове забезпечення управління;
підвищення кваліфікації управлінців;
підвищення ефективності управління на регіональному рівні.

Державні нагороди

Відмінник народної освіти (1989);
Нагрудний знак Головного управління державної служби України «За сумлінну службу» (2005);
Грамота Верховної Ради України (2006);
Почесна Грамота Верховної Ради України (2010);
обласна педагогічна премія ім. Мирослава Стельмаховича (2011);
Ювілейна  медаль «20 років незалежності України» (2011);
Заслужений працівник освіти України (2016).

​​​​​​Професійний досвід:
– робота у органах влади міського та обласного рівня (у 1991 – 1994 роках працював заступником міського голови м. Яремче, з 1994 по 2000 рік очолював управління освіти і науки Івано Франківської ОДА; впродовж п’яти останніх скликань є депутатом Івано-Франківської обласної ради, очолював комісію з питань освіти і науки, голова експертної комісії з оцінки проектів та програм розвитку місцевого самоврядування);
– викладацька діяльність;
– консультант Світового Банку в рамках проекту «Рівний доступ до якісної освіти» (2004-2005);
– 2011-2013 рр. – на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» організував короткострокові семінари на тему «Запобігання та протидія корупції» у всіх районах та містах Івано-Франківської та Закарпатської областей та брав участь у них як лектор;
з  5 травня 2015 р. – директор Офісу реформ в Івано-Франківській області в рамках реалізації  проекту USAID «Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні» (ДІАЛОГ). Керівник проекту «Обізнані мешканці – сильна громада» (Фонд Східної Європи, період реалізації 16.11 2015 року – 31.10.2016 року), за результатами реалізації проекту створено дві ОТГ в області – Космацька ОТГ, 2016 р. та Яблунівська, 2017 р.

Громадська діяльність:
Один із засновників та керівник Івано-Франківської обласної громадської організації «Суспільна амністія». Президент Федерації настільного тенісу Івано-Франківської області. Голова правління Івано-Франківської обласної організації Товариства «Знання» України. Член Асоціації випускників магістратури державної служби ІФНТУНГ
​​​​
Інше:
Голова спеціалізованої вченої ради К 20.052.07 з правом присудження наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 – теорія та історія державного управління; 25.00.02 – механізми державного управління (ІФНТУНГ) та голова Вченої ради ІГПДУ ІФНТУНГ

​​​​​​​

 

 

General Information

Професор кафедри публічного управління та адміністрування, директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління.
Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника (1985), спеціальність «історія та педагогіка»;
Державна академія керівних кадрів освіти Міносвіти (1997), спеціальність «менеджмент освіти».
Пройшов стажування з проблем адміністрування у сфері освіти у Саскачеванському університеті (Канада, 1995) та був учасником програми «Освіта для демократії в Україні» (США, 2000)

Навчальна робота

Психологія управління
Інституціональне забезпечення публічного управління
Прийняття публічно-управлінських рішень

Наукова діяльність

Кандидат наук з державного управління (1999), доктор   філософських наук (тема дисертації «Сучасні тенденції розвитку та управління освітою», 2007)

Ідентифікатор ORCID: 0000-0002-6391-3822
Google Scholar ​​​​​​​https://scholar.google.com.ua/citations?user=lBtC0acAAAAJ&hl=ru

 

Вибрані публікації
 1. Дзвінчук Д.І. Освіта в історико-філософському вимірі : тенденції розвитку та управління : монографія. К. : Нічлава, 2006. 378 с.

 2. Трансформація політико-управлінських відносин у державах Центрально-Східної Європи в процесі європейської інтеграції: уроки і досвід для України : монографія / кол. авт.; за заг. ред. проф. Д. І. Дзвінчука. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. 488 с.

 3. Дзвінчук Д., Бутирська Т. Теоретико-методологічні основи державного будівництва : монографія. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2017. 176 с.

 4. Dzvinchuk D., Kachmar  O. A Look into the Future : Cyber-aggression as the Problem of Interaction in Space Exploration. Philosophy&cosmology. Volume 21. International society of philosophy and cosmology. Kyiv, 2018. pp. 5460. DOI: 10.29202/phil-cosm/21/6. URL:  http://ispcjournal.org/journals/2018-21/Philosophy_and_Cosmology_vol_21_2018.pdf.  Web of Science

 5. Український пріоритет : нація, соціум, культура : монографія. /
  Д.І. Дзвінчук, Л. Д. Заграй, В. І. Кононенко; За ред. акад. НАПН України

  В. І. Кононенка. Вид. 2-ге. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. 268 c.

 6. Dzvinchuk D., Petrenko V., Orliv M., Mazak A., Ozminska I. Targeted change in the mentality of communities through transformative adult learning. Advanced Education. 2020. № 16. pp. 917. URL: http://ae.fl.kpi.ua/issue/view. Web of Science

 7. Dzvinchuk D.I., Petrenko V.P., Orliv M.S., Molodtsov O.V. Modelo tridimensional da matriz institucional como ferramenta metodolóxica para deseñar cambios institucionais. Revista Galega de Economia. 2020. Vol. 29. № 1. pp. 115. DOI: https://doi.org/10.15304/rge.29.1.6236. URL: 6236-Article%20Text-37691-1-10-20200510.pdf. Scopus

Методичні матеріали:

 1. Північноатлантичний альянс : історія, функції, структура, відносини з Україною : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та слухачів магістерської підготовки за напрямом «Державне управління» /  Кол. авт. ; за заг. ред. професорів І.А. Грицяка та Д.І. Дзвінчука. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. 632 с. Гриф МОН України (лист № 1/11-4099 від 17.05.10).
 2. Державне управління : курс лекцій / Кол. авт. ; за заг. ред. проф. Д. І. Дзвінчука. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. 616 с. Гриф МОН України (лист № 1/11-7546 від 10.08.11).
 3. Дзвінчук Д.І., Мазак А.В. Магістерська робота : написання, оформлення, захист : методичні рекомендації для слухачів магістратури за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Видання друге, доповнене. Івано-Франківськ, 2018. 47 с.

​​​​​​​Тези та матеріали конференцій

 1. Дзвінчук Д.І., Мазак А.В., Панасюк Р.В., Петренко В.П. Про використання технології трансформативного навчання Дж. Мезірова для розвитку людських ресурсів об'єднаних територіальних громад. Навчання публічних службовців : новітні тенденції та технології : матеріали щоріч. наук-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 31 жовт. – 1 листоп. 2019 р.). У 2-х тт. К. : НАДУ, 2019. Т. 2. С. 52-54.
 2. Дзвінчук Д.І., Лютий М.О. Трансформаційна економіка та інтелектуалізація вітчизняної системи публічного управління і адміністрування. Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах : ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. (2829 квітня 2020 р.,  Івано-Франківськ, ІФНТУНГ). С. 38-41.
 3. Дзвінчук Д.І., Лютий М.О., Петренко В.П. Про взаємодію носіїв природного і штучного інтелекту в публічному управлінні і адмініструванні. Публічне управління для сталого розвитку : виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. (2122 травня 2020 р., Маріуполь). С. 23-25.​​​​​​​
Контакти

+3050 927 4211
​​​​​​​
fuid@ua.fm