ІФНТУНГ презентував діяльність рад молодих учених Прикарпаття

У рамках Другого Всеукраїнського форуму рад молодих вчених в.о. голови Ради молодих учених Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доцентка кафедри технологій захисту навколишнього середовища Теодозія Яцишин презентувала результати діяльності рад молодих учених Івано-Франківської області.

Форум відбувся за організації Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. Головна мета – комунікаційна підтримка й активізація співпраці між молодими вченими України, радами молодих вчених, громадськими організаціями та об’єднаннями науковців, органами державної влади та стейкхолдерами, а також обмін напрацюваннями у питаннях організації науково-технічної діяльності як на Всеукраїнському, так і на регіональному рівнях, сприяння розвитку наукового потенціалу, популяризація наукової та науково-технічної діяльності молодих вчених.

1Програма Форуму передбачала представлення наукового потенціалу кожного регіону, обговорення подальших можливостей розвитку науки та зміцнення її економічної спроможності. Про діяльність молодих учених Прикарпаття та важливість підтримки наукової роботи розповіла в.о. голови Ради молодих учених ІФНТУНГ, доцентка кафедри технологій захисту навколишнього середовища Теодозія Яцишин. Серед основних напрямів діяльності рад молодих вчених: організація заходів, конференцій, участь у стажуваннях, проєктній діяльності, налагодження співпраці із ЗВО та іншими установами України та зарубіжжя, підтримка внутрішньої комунікації між молодими науковцями. Наша область, за словами Т. Яцишин, має чималий науковий потенціал - 11 закладів вищої освіти (7 державних, 4 приватних): 4 університети, 4 інститути, 1 академія, 1 факультет, 1 філія (інститути, факультет та філія є відокремленими структурними підрозділами ЗВО, які розташовані поза межами Івано-Франківської області) та 29 закладів фахової передвищої освіти (20 державних, 6 комунальних, 3 приватних), з них 10 – окремі юридичні особи та 19 – структурні підрозділи університетів, які розміщені як на території області, так і поза її межами. Попри великий потенціал для розвитку науки, на підтримку науково-педагогічних працівників і науковців в області діє лише одна нагорода – премія імені Герасима Терсенова. Тому зараз актуально розробити і впровадити регіональну програму науково-технічного розвитку, яка включатиме додаткові можливості та підтримку для розвитку науки на Прикарпатті.

Однією з основних подій ІІ Всеукраїнського форуму молодих вчених стало затвердження моделі регіональної (територіальної) програми науково-технічного розвитку та рекомендацій щодо подальшого впровадження її в регіонах України за участю представників молодих вчених від кожної з областей країни та затвердження концепції Офісу підтримки вченого, який забезпечить створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян України у сфері наукової, науково-технічної і інноваційної діяльності та вільного розвитку наукової та науково-технічної творчості.

 

 

  • 6
  • 2
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5