Фахівці університету розробили енергетичний сертифікат для будівлі Департаменту містобудування та архітектури

Енергетичний сертифікат для будівлі Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради розробили фахівці Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. В сертифікаті вказується рівень споживання енергії об’єктом будівництва. В цих документах зазначаються адреса будівлі, дані про її функціональне призначення, фактичне енергоспоживання, обсяг викидів парникових газів, а також клас енергоефективності, який фактично є оцінкою якості будівництва і проводиться на основі проєктної документації. Відзначимо, що такі сертифікати є в рамках вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».

Енергетичний сертифікат для будівлі виготовили у межах реалізації міжнародного проєкту «Транскордонна мережа енергетично сталих університетів» (NET4SENERGY), основна мета якого – підвищення рівня енергоефективності провідних університетів зокрема, регіону та країни загалом.

Урочисто вручили енергетичний сертифікат першій заступниці голови Івано-Франківської міської територіальної громади Вікторії Сусаніні проректор ІФНТУНГ, координатор проєкту NET4SENERGY Максим Карпаш та директор Центру енергетичного менеджменту університету, експерт проєкту Ігор Рибіцький.

1Додамо, що енергетичний сертифікат для будівлі Департаменту містобудування та архітектури став чи не першою «ластівкою» серед бюджетних установ в Івано-Франківську. Надалі цей приклад поширюватимуть для інших будівель.

Довідково. У межах реалізації проєкту NET4SENERGY вдалося досягнути чимало: розроблено плани дій сталого енергетичного розвитку та клімату для університетів-партнерів; встановлено пілотну систему енергетичного моніторингу з метою оцінки реального споживання енергетичних ресурсів; змонтовано демонстраційну сонячну електростанцію (СЕС), яка призначена для компенсації власного споживання електричної енергії та демонстрації можливостей обладнання відновлюваної (сонячної) енергетики для заощадження енергоресурсів; підготовлено й поширено серез ЗВО України шаблони документів для впровадження системи енергетичного менеджменту в громадських будівлях відповідно до вимог міжнародного нормативного документу ДСТУ ЕN ІСО 50001 «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання»; розроблено брошуру «Кращі практики з енергоефективності в громадських будівлях» на прикладі транскордонного регіону HUSKROUA; створено ресурсний центр, освітня діяльність якого буде спрямована на розвиток енергоефективної свідомості населення. Для студентів, викладачів, експертів було проведено серію міжнародних навчальних візитів і семінарів, на яких учасники дізнались більше про енергетичний менеджмент, енергоефективність, енергозаощадження, відновлювані джерела енергії тощо. Також у межах проєкту були проведені навчання з енергетичного менеджменту для представників закладів вищої освіти, державних установ та організацій, органів місцевого самоврядування, власників підприємств, енергоменеджерів тощо.