"Студентський науковий гурток"

                                                      

 

СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОК НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ

«СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГРАМНІ ІННОВАЦІЇ»

 

 Керівник гуртка: доцент кафедри інженерії програмного забезпечення, кандидат технічних наук Вовк Роман Богданович, e-mail: roman.vovk@nung.edu.ua.

Наказ про створення гуртка: (завантажити / Наказ 100.pdf)

 Для того, щоб записатися в гурток необхідно заповнити заяву і відправити її на електронну пошту roman.vovk@nung.edu.ua.

(завантажити / Заява прийняття в гурток.doc)

Мeта та завдання гуртка – залучення студентів до проведення науково-дослідної та Research and Development діяльності, участі у науково-практичних конференціях, бізнес-проектах, інноваційних заходах та створення умов для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом для майбутньої професійної діяльності та кар’єрного росту як спeцiалiстiв в ІТ галузі.

Основні тематики наукових досліджень

- Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології;  

- Наукові засади побудови систем баз даних та знань; 

- Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем;

- Технології та засоби захисту інформації;

- Моделювання процесів прийняття рішень;

- Використання інформаційних технологій в навчанні;

- Алгоритми шифрування та дешифрування інформації;

- Мережеві атаки в Інтернет середовищі;

- Семантичний аналіз;

- Методи та концепції машинного навчання;

- Менеджмент проектів програмного забезпечення;

- Застосування гнучких методологій при розробці програмних продуктів;

- Система збирання, розміщення та аналізу даних;

- Дослідження ризиків програмних проектів на основі аналізу вимог;

- Дослідження характеристик якості програмного забезпечення.

 

 

    ДІЯЛЬНІСТЬ ГУРТКА У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ

 Календарний план роботи гуртка на 2022/2023 н.  (завантажити / План роботи гуртка 2022-2023.pdf)

Звіт про роботу гуртка за 2022/2023 н.р. (завантажити / Звіт роботи гуртка за 2022 - 2023 рік.pdf)

Список членів гуртка (завантажити / Склад учасників гуртка 2022 - 2023.pdf)

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РОБОТИ ГУРТКА ТА ПРОВЕДЕНИХ ЗАХОДІВ У 2022/2023 Н.Р.

8 вeрeсня 2022 р. відбулося перше засідання студентського наукового гуртка, яке було присвячeнe організації його роботи, визначення основних положень гуртка. На засіданні було обрано старосту студентського наукового гуртка.
 
 

 

Засідання відбувалося із використанням платформи Google Meet: https://meet.google.com/iug-vovv-wkv

15 вересня 2022 р. відбулося засiдання стyдeнтського наyкового гyртка на тeмy: “ Організація та проведення наукових досліджень”. На засіданні були представлені основні вимоги до написання наукових робіт, етапи формування наукової роботи, визначення об’єкту та предмету дослідження, правильного написання самого дослідження, висновків, тощо.

Формат проведення - платформа Google Meet: https://meet.google.com/iug-vovv-wkv

28 вересня 2022 р. в рамках засідання гуртка було проведено диспут на тему “ Як правильно писати тези конференції” на прикладі початкового варіанту наукової роботи Івановича Святослава. Також на даному засіданні було обговорено вимоги та правил участі в Інтернет-конференції ІТОТП-2022, що проводиться на базі ІІТ ІФНТУНГ.

 

 

Формат проведення - платформа Google Meet: https://meet.google.com/iug-vovv-wkv

20 жовтня 2022 р. в рамках роботи наукового гуртка відбулася презентація результатів участі в Інтернет-конференції “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості - 2022” (ІТОТП-2022).

 

 

З доповідями виступили наступні студенти:

1. Семчишин Юрій. Тема доповіді: “Використання методологій Scrum і Kanban для управління проектами розробки програмного забезпечення”;
2. Іванович Святослав. Тема доповіді: “Системний аналіз та вибір інструментів для менеджменту проєктів програмного забезпечення”;
3. Балан Анастасія. Тема доповіді: “Роль бізнес-аналітика в управлінні проєктами розробки програмного забезпечення”.
4. Храбатин Юрій Тема доповіді: “Technologies for designing and programming big data in e-learning”