"Студентський науковий гурток"

                                                      

Logo

 

СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОК НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ

«СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГРАМНІ ІННОВАЦІЇ»

Керівник гуртка: доцент кафедри інженерії програмного забезпечення, кандидат технічних наук Вовк Роман Богданович, e-mail: roman.vovk@nung.edu.ua.

Наказ про створення гуртка: (завантажити / Наказ 100.pdf)

 Для того, щоб записатися в гурток необхідно заповнити заяву і відправити її на електронну пошту roman.vovk@nung.edu.ua.

(завантажити / Заява прийняття в гурток.doc)

Мeта та завдання гуртка – залучення студентів до проведення науково-дослідної та Research and Development діяльності, участі у науково-практичних конференціях, бізнес-проектах, інноваційних заходах та створення умов для творчого зростання у процесі навчання і оволодіння фахом для майбутньої професійної діяльності та кар’єрного росту як спeцiалiстiв в ІТ галузі.

Основні тематики наукових досліджень

- Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології;  

- Наукові засади побудови систем баз даних та знань; 

- Технології та засоби розробки програмних продуктів і систем;

- Технології та засоби захисту інформації;

- Моделювання процесів прийняття рішень;

- Використання інформаційних технологій в навчанні;

- Алгоритми шифрування та дешифрування інформації;

- Мережеві атаки в Інтернет середовищі;

- Семантичний аналіз;

- Методи та концепції машинного навчання;

- Менеджмент проектів програмного забезпечення;

- Застосування гнучких методологій при розробці програмних продуктів;

- Система збирання, розміщення та аналізу даних;

- Дослідження ризиків програмних проектів на основі аналізу вимог;

- Дослідження характеристик якості програмного забезпечення.

 

 ДІЯЛЬНІСТЬ ГУРТКА У 2023/2024 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Витяг з протоколу засідання кафедри про затвердження плану роботи гуртка на 2023-2024 н.р. (завантажити / Витяг із засідання кафедри гурток 2023-2024.pdf)

Календарний план роботи гуртка на 2023/2024 н.р.  (завантажити / План роботи гуртка 2023-2024.pdf)

Звіт про роботу гуртка за 2023/2024 н.р. (завантажити / Звіт роботи гуртка за 2023 - 2024.pdf)

Протоколи засідань гуртка за 2023/2024 н.р. (завантажити / Протоколи засідань гуртка 2023 - 2024.pdf)

Список членів гуртка (завантажити / Склад учасників гуртка 2023 - 2024.pdf)

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РОБОТИ ГУРТКА ТА ПРОВЕДЕНИХ ЗАХОДІВ У 2023/2024 Н.Р.

 

7 вeрeсня 2023 року відбулося перше засідання студентського наукового гуртка 2023-2024 навчального року, яке було присвячeнe організації його роботи, визначення основних положень гуртка. На засіданні були представлені основні вимоги до написання наукових робіт, етапи формування наукової роботи, розуміння вимог, що надають організаційні комітети конференцій.

 

Засідання відбувалося із використанням платформи Google Meet: https://meet.google.com/qro-kxim-hmm  

21 вересня 2023 року відбулося засiдання стyдeнтського наyкового гyртка на якому розглядались вимоги, що представляються до наукових робіт щодо участі в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Було обговорено вимоги та правил участі в Інтернет-конференції ІТОТП-2023, що проводиться на базі ІІТ ІФНТУНГ, всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «ІТ екосистема: цифровізація бізнес-процесів в умовах війни» (ЗВО «Університет Короля Данила»), II Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції “Інновації та перспективні шляхи розвитку інформаційних технологій” (ІПШРІТ-2023), що  проводиться Черкаським державним технологічним університетом.

 

Формат проведення - платформа Google Meet: https://meet.google.com/qro-kxim-hmm

17 жовтня 2023 року в рамках роботи наукового гуртка відбулася презентація результатів участі в Інтернет-конференції “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості - 2023” (ІТОТП-2023).

 

З доповідями виступили наступні студенти:

- Гевик М.В. Тема доповіді: “Застосування концепції хмарних баз даних для розробки сучасних програмних рішень” 

- Королюк А.І. Тема доповіді: “Методи отримання та обробки даних в системі звукового виявлення безпілотних літальних апаратів”;

- Душенко Ю.Є. Тема доповіді: “Імплементація концепцій штучного інтелекту в роботі з базами даних”;

- Балан А.І. Тема доповіді: “Дослідження особливостей тестування вбудованих систем та пристроїв”;

- Онищук А. Ю. Тема доповіді: “Квантове обчислення та штучний інтелект як революційні методи розвитку світу технологій”.

Формат проведення зустрічі - платформа Google Meet https://meet.google.com/qro-kxim-hmm

27 жовтня 2023 року до роботи наукового гуртка також долучились стейкхолдери. Був запрошений Senior інженер-розробник від компанії Eleks Іван Незамай який розповів про особливості застосування нереляційних баз даних на прикладі MongoDB.

 

Основна увага була зосереджена на наступних аспектах:

• Використання транзакцій в нереляційних базах даних та принципи ACID.

• Використання колекцій для збереження неструктурованих даних.

• Переваги горизонтального масштабування.

• Принципи та методи кластеризації даних.

• Використання вкладених структур даних.

• Принципи об'єднання даних в MongoDB.

• Процеси денормалізації моделі бази даних в MongoDB.

 

Більш детально про дану подію можна переглянути на офіційній сторінці кафедри ІПЗ в Facebook: https://www.facebook.com/share/p/XHTkJfyanz9vYiNP/ або на офіційному сайті ІФНТУНГ https://nung.edu.ua/news/lektsiya-vid-kompaniyi-eleks-pro-mongodb

13 листопада 2023 року відбулась лекція від експерта ІТ-галузі Андрія Хамурди, Database Engineer (Consultant) компанії Sierentz Global Merchants. Основний акцент лекції полягав в розгляді методів оптимізації запитів та оптимізації роботи баз даних реляційного типу в цілому. Під час лекції учасники гуртка  дізналися, що оптимізація може виконуватися на різних рівнях, а саме: запиту, таблиці, СУБД, сервісу, архітектури, апаратного забезпечення, використанні індексів. Студенти отримали багато прикладів практичного застосування різних методик оптимізації роботи баз даних.

 

 

Більш детально про дану подію можна переглянути на офіційній сторінці кафедри ІПЗ в Facebook: https://www.facebook.com/share/p/DDRyqu2eSkLiWUpQ/ або на офіційному сайті ІФНТУНГ: https://nung.edu.ua/news/yak-optymizuvaty-bazu-danykh-lektsiya-vid-steykkholdera .

11 квітня 2024 року учасники наукового гуртка та студенти освітньо-професійної програми "Інженерія програмного забезпечення" взяли участь у другому етапі щорічної XXXVI науково-технічної конференції студентів на 2023-2024 навчальний рік. 

 

З перших етапів конференції відібрано 8 найкращих доповідей, що розкрили найцікавіші та найбільш актуальні проблеми ІТ-сфери сьогодення. Теми включали в себе штучний інтелект, Інтернет речей, хмарні обчислення, технології розподіленого обчислення, автоматизовані системи контролю, візуалізацію та промислову автоматизацію.

 

Більш детально про студентську конференцію можна дізнатися на офіційній сторінці кафедри ІПЗ в Facebook за покликанням: https://www.facebook.com/share/p/tD2PxQ7eXyixkV8x/

22 квітня 2024 року студент групи ІП-22-3 Денис ГЕВКАЧ кафедри інженерії програмного забезпечення в межах роботи наукового гуртка «Сучасні інформаційно-програмні інновації» (під керівництвом к.т.н., доцента Романа ВОВКА) взяв участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси» (ІМТСК-2024). Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, АТ Міжнародний університет інформаційних технологій (Алмати, Республіка Казахстан), Національний авіаційний університет, Університет економіки та права «КРОК», Jan Długosz University (Częstochowa, Poland), Словацький технічний університет (Братислава, Словаччина). 

 

Студент представив доповідь на тему: “Особливості управління проєктами розробки програмного забезпечення”. У дослідженні розкрито сутність управління класичними проєктами та наведено основні обмеження, що їх стосуються; стратегії управління ризиками проєктів, комунікаціями; визначено принципи інтеграції процесів управління змінами; розглянуто проблематику управління в контексті програмних проектів; наведено аналіз найефективніших стратегій і методів, що сприяють успішному їх завершенню.

 

Детальнішу інформацію про доповідь можна дізнатися в публікації “Студентський науковий гурток - перший крок у науку й професію” яка представлена на офіційному сайті ІФНТУНГ за покликанням: https://nung.edu.ua/news/studentskyy-naukovyy-hurtok-pershyy-krok-u-nauku-y-profesiyu

10 травня 2024 року для роботи в засіданні наукового гуртка та в межах навчального курсу «Менеджмент проєктів програмного забезпечення» з відкритою лекцією було запрошено діючого Project Manager’а компанії Avidi Technologies Богдана МЕРЕНЬКА. Студентам під час лекції було розкрито основні аспекти етапів проєктів розробки програмного забезпечення і показано роль Project Manager’а в проекті, яка є критичною на кожному етапі процесу, оскільки він координує процеси планування, управління ризиками та змінами, забезпечує комунікації, аналізує витрати часу та ресурсів.

 

Зацікавленість студентів підтвердило жваве обговорення наприкінці лекції, оскільки здобувачі мали багато питань щодо професії та якостей посади менеджера ІТ-проєктів.

 

Детальнішу інформацію про доповідь можна дізнатися в публікації яка представлена на офіційному сайті ІФНТУНГ за покликанням: https://nung.edu.ua/news/znannya-ta-skily-vid-steykkholderiv-dlya-uspis…

7 червня 2024 рокy відбулося засідання студентського наукового гуртка на якому була заслухана доповідь Душенко Юлї Євгенівни на тему “Проблеми застосування штучного інтелекту в менеджменті програмного забезпечення”, яка була представлена на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Тенденція та перспективи розвитку менеджменту в умовах глобальних викликів", що відбулась 30 травня 2024 р.

 

Також на засіданні наукового гуртка відбулась презентація результатів участі в ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених «Інформаційні технології – 2024» яка проводилась Київським столичним університетом ім. Б. Грінченка.  Валентиною Федорчук було представлено доповідь на тему “Впровадження ІТ–стратегій для ефективного управління освітніми проєктами” щодо можливості та переваг інтеграції сучасних ІТ-рішень, таких як системи управління проектами, обміну даними та колаборативні платформи, що сприяють збільшенню прозорості проєктних процесів та вдосконаленню взаємодії між учасниками проекту. Також наведено важливий аспект щодо використання аналітичних інструментів для моніторингу виконання проєктних завдань та оцінки ефективності заходів.

 

З повним текстом тез можна ознайомитись на офіційному сайті конференції за покликанням: https://zcit.kubg.edu.ua/index.php/journal

Також, на даному засіданні були проведені підсумки роботи наукового гуртка за 2023-2024 навчальний рік:

- Запрошено трьох фахівців з ІТ-галузі які прочитали лекції на різноманітні тематики, що поєднують R&D дослідження з фаховим професійним досвідом діючих експертів галузі;

- Опубліковано 22 тези конференцій, з них:

- 14 на всеукраїнських науково-практичних конференціях;

                       - 8 на міжнародних науково-практичних конференціях.

Місце проведення засідання: Ауд. А-13.

 

    ДІЯЛЬНІСТЬ ГУРТКА У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Календарний план роботи гуртка на 2022/2023 н.  (завантажити / План роботи гуртка 2022-2023.pdf)

Звіт про роботу гуртка за 2022/2023 н.р. (завантажити / Звіт роботи гуртка за 2022 - 2023 рік.pdf)

Список членів гуртка (завантажити / Склад учасників гуртка 2022 - 2023.pdf)

 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РОБОТИ ГУРТКА ТА ПРОВЕДЕНИХ ЗАХОДІВ У 2022/2023 Н.Р.

8 вeрeсня 2022 р. відбулося перше засідання студентського наукового гуртка, яке було присвячeнe організації його роботи, визначення основних положень гуртка. На засіданні було обрано старосту студентського наукового гуртка.
 
 

 

Засідання відбувалося із використанням платформи Google Meet: https://meet.google.com/iug-vovv-wkv

15 вересня 2022 р. відбулося засiдання стyдeнтського наyкового гyртка на тeмy: “ Організація та проведення наукових досліджень”. На засіданні були представлені основні вимоги до написання наукових робіт, етапи формування наукової роботи, визначення об’єкту та предмету дослідження, правильного написання самого дослідження, висновків, тощо.

Формат проведення - платформа Google Meet: https://meet.google.com/iug-vovv-wkv

28 вересня 2022 р. в рамках засідання гуртка було проведено диспут на тему “ Як правильно писати тези конференції” на прикладі початкового варіанту наукової роботи Івановича Святослава. Також на даному засіданні було обговорено вимоги та правил участі в Інтернет-конференції ІТОТП-2022, що проводиться на базі ІІТ ІФНТУНГ.

 

 

Формат проведення - платформа Google Meet: https://meet.google.com/iug-vovv-wkv

20 жовтня 2022 р. в рамках роботи наукового гуртка відбулася презентація результатів участі в Інтернет-конференції “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості - 2022” (ІТОТП-2022).

 

 

З доповідями виступили наступні студенти:

1. Семчишин Юрій. Тема доповіді: “Використання методологій Scrum і Kanban для управління проектами розробки програмного забезпечення”;
2. Іванович Святослав. Тема доповіді: “Системний аналіз та вибір інструментів для менеджменту проєктів програмного забезпечення”;
3. Балан Анастасія. Тема доповіді: “Роль бізнес-аналітика в управлінні проєктами розробки програмного забезпечення”.
4. Храбатин Юрій Тема доповіді: “Technologies for designing and programming big data in e-learning”