Дисципліни і методичне забезпечення


g- РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

6- ПІДРУЧНИКИ, ПОСІБНИКИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

h- МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН 

 5рекомендований інтернет-ресурс (посилання на інтернет-ресурс також є в робочих програмах)

- відео-лекції

  слайди

викладач - посилання на сторінку викладача дисципліни

* Всі електронні варіанти навчально-методичних розробок кафедри можна переглянути та скачати на сайті НТБ ІФНТУНГ ( http://library.nung.edu.ua ) або на сайті  Читальня ONLINE НТБ ІФНТУНГ ( http://chytalnya.nung.edu.ua/ )

           Перший (бакалаврський ) рівень вищої освіти

                                     1. Обов'язкова частина

                        1.1. Цикл 1 Дисципліни  загальної підготовки 

 1. Філософія ІТ освіти   g 6  h  h  
 2. Історія України та української культури  g
 3. Основи академічного письма g
 4. Правові основи інформаційного та програмного забезпечення g
 5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)  g
 6. Фізичне виховання

                       1.2. Цикл 2 Дисципліни професійної підготовки

 1.  Вища математика g    6    6  6  6   6
 2. Економіка ІТ індустрії
 3. Основи програмуванняh   h     
 4.   Дискретна математика 6   6  h     5 
 5. Архітектура комп'ютера  g
 6. Основи екології
 7. Основи охорони праці та безпеки житєдіяльності  ​​   g   
 8. Фізико-технічні основи обчислювальної техніки  g
 9. Алгоритми та структури даних   h
 10. Аналіз вимог до програмного забезпечення    h  h  5   5   5 5     
 11. Архітектура та проектування програмного забезпечення    g  6
 12. Теорія реляційних та нереляційних баз даних  g  h   h
 13. Дискретні структури      h h         55555555
 14. Групова динаміка і комунікації    h  h  h    
 15. Конструювання програмного забезпеченняh h h    
 16.  Моделі створення інноваційного ПЗ   h     55 5 5 555 5 5 5

   

 17.  Моделювання та аналіз програмного забезпечення h  h       

 18. Людино-машинна взаємодія  g   hh
 19. Менеджмент проектів програмного забезпечення g  6  h

   

 20. Безпека програм та даних   g    h   
 21.  Об`єктно-орієнтоване програмування     g       6     h  h   h      
 22. Основи програмної інженерії     6 h  h
 23. Проєктний практикум  h
 24. Об’єктні технології Java   g   66hhh