Освітня програма "Інженерія відновлюваної енергетики" рівень бакалавр

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ІНЖЕНЕРІЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»

спеціальності 175 Інформаційно-вимірювальні технології

(до 16 грудня 2022 року 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

 

ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

         Відомості самооцінювання ОПП "Інженерія відновлюваної енергетики"

         Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

         Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми "Інженерія відновлюваної енергетики"

 

Які основні переваги навчання за освітньою програмою "Інженерія відновлюваної енергетики"?
- підтримка освітньої програми USAID Проєкт енергетичної безпеки, що фінансується урядом США
- сучасна матеріально-технічна база, комфортні аудиторії
- викладачі-практики з великим досвідом за напрямком
- цікаві підходи до проведення занять: інтерактивна робота, проведення різноманітних екскурсій на об'єкти, хороша практична підготовка на базі сучасного обладнання
- студентське життя, набуття soft skills
- і багато іншого..
Для детальної інформації заходьте за посиланням на наш сайт: https://tdm.nung.edu.ua/ire/
Наша сторінка в мережі Facebook: https://www.facebook.com/EMandTD
Наш Youtube-канал: https://www.youtube.com/channel/UCNUnqYHAhReuZCwnz_LFpqw/featured

 

ОПП "Інженерія відновлюваної енергетики" - сучасна освітня програма, створена в 2020 році за підтримки USAID Проєкт енергетичної безпеки, що фінансується урядом США. Дана ОП створена на базі кафедри "Енергетичного менеджменту та технічної діагностики". На кафедрі створено надзвичайно сучасну матеріально-технічну базу, яка дозволяє здобувачам отримувати максимум необхідних практичних навичок для подальшої роботи за напрямком (коротка екскурсія навчальними лабораторіями кафедри: https://www.youtube.com/watch?v=rSp7QmeecQw).
 

У 2023 році з метою оптимізації структури університету, відповідно до Наказу Ректора № 179 від 05.07.2023 року про реорганізацію структурних підрозділів університету з 02.10.2023 року кафедри: "Метрологія та інформаційно-вимірювальня техніка" і "Енергетичний менеджмент та технічна діагностика" ліквідовано та на їх базі створено кафедру "Інформаційно-вимірювальних технологій".

 

Освітньо-професійна програма Інженерія відновлюваної енергетики 2024 р. (ПРОЄКТ).

Відгуки та пропозиції на проєкт ОПП 2024 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми доц. Циха Віталія Сергійовича:    vitalii.tsykh@nung.edu.ua

Зведена таблиця пропозицій та зауважень від стейкхолдерів до проєкту ОПП 2024 р. (завантажити).

 

ОПП «Інженерія відновлюваної енергетики» 2023 р. (завантажити)

Навчальний план 2023 р. денна форма (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

ОПП «Інженерія відновлюваної енергетики» 2021 р. (завантажити)

Навчальний план 2021 р. денна форма (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

ОПП «Інженерія відновлюваної енергетики» 2020 р. (завантажити)

Навчальний план 2020 р. денна форма (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (переглянути)

 

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Англійська мова (переглянути)

Філософія та екологічна етика (переглянути)

Риторика та соціальні комунікації (переглянути)

Основи академічного письма (переглянути)

Дисципліни професійної підготовки

Вища математика (переглянути)

Фізика

Інженерна та комп’ютерна графіка

Математичне та комп’ютерне моделювання (переглянути)

Світова економіка та підприємництво

Стратегія сталого розвитку

Вступ до спеціальності

Основи автоматизації та контролю в системах відновлюваної енергетики

Основи метрології та забезпечення якості (переглянути)

Конструювання інформаційно-вимірювальних систем

Основи побудови енергетичних мереж та засоби оцінки якості та обліку енергії (переглянути)

Інформаційно-комунікаційні технології (переглянути)

Проектування та монтаж енергетичних та інформаційно-вимірювальних систем відновлюваної енергетики

Основи електротехніки

Промислова електроніка

Діагностика обладнання систем з відновлюваними джерелами енергії

Оцінка впливів на навколишнє середовище

Фізичні та технологічні основи об’єктів відновлюваної енергетики

Стандартизація, сертифікація та системи управління якістю

Методи і засоби обробки даних вимірювань

Засоби вимірювальної техніки

Енергетичний аудит

Мікроконтролери та технології передавання даних в енергетиці

Методологія інженерної діяльності

Технології працевлаштування за спеціальністю

Виробнича практика

Передкваліфікаційна практика

Кваліфікаційна робота

 

Вибіркова частина

Дисципліни із кафедрального/інститутського каталогу   

      Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

 4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін за посиланням.

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу       

Процедура вибору (29 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з  5 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6).

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

 

 

 

Обов'язкові освітні компоненти

Дисципліни загальної підготовки

Англійська мова (переглянути)

Філософія та екологічна етика (переглянути)

Риторика та соціальні комунікації (переглянути)

Основи академічного письма (переглянути)

Дисципліни професійної підготовки

Вища математика (переглянути)

Фізика (переглянути)

Вступ до спеціальності (переглянути)

Основи автоматизації та контролю в системах відновлюваної енергетики (переглянути)

Основи метрології та забезпечення якості (переглянути)

Основи побудови електричних систем та мереж (переглянути)

Математичне та комп’ютерне моделювання (переглянути)

Інформаційно-комунікаційні технології (переглянути)

Світова економіка та підприємництво (переглянути)

Матеріали та компоненти відновлюваних джерел енергії (переглянути)

Основи електротехніки та промислова електроніка (переглянути)

Основи теплотехніки та технічна термодинаміка (переглянути)

Сонячна та вітрова енергетика (переглянути)

Гідроенергетика, біоенергетика та  низькопотенційні джерела енергії (переглянути)

Діагностика обладнання систем з відновлюваними джерелами енергії (переглянути)

Енергоефективні будівлі (переглянути)

Оцінка впливів на навколишнє середовище (переглянути)

Енергетичні системи та ринки (переглянути)

Виробнича практика (переглянути)

Передкваліфікаційна практика (переглянути)

Кваліфікаційна робота (переглянути)

Фізичні основи відновлюваних джерел енергії (переглянути)

Стандартизація, сертифікація та системи управління якістю (переглянути)

Засоби вимірювальної техніки (переглянути)

Енергетичний аудит (переглянути)

Технології та засоби оцінки якості та обліку енергії  (переглянути)

Розумні мережі (Smart Grid) (переглянути)

Мікроконтролери та технології передавання даних в енергетиці (переглянути)

Основи проектування та монтажу систем відновлюваної енергетики (переглянути)

Обробка метеорологічних спостережень для потреб енергетики (переглянути)

Технологія працевлаштування за спеціальністю (переглянути)

 

Вибіркова частина

  Дисципліни із кафедрального/інститутського каталогу   

      Увага! Згідно наказу ректора ІФНТУНГ реалізація прав студентів на вільний вибір дисциплін передбачає обрання профільованих блоків, які включають фахові дисципліни і спрямовані на поглиблення фахових компетентностей. 

Основні етапи вибору:

1) дирекція інституту та гарант ОПП інформують здобувачів із процедурою вибору дисциплін (порядку, термінів, процедури запису на дисципліни);

2) здобувачі ознайомлюються із переліком профільованих блоків шляхом перегляду анотацій дисциплін;

3) голосування здобувачів за вибір блоку дисципліни за професійним спрямуванням шляхом подання відповідних заяв (у паперовій або електронній формах) до дирекції навчально-наукового інституту;

 4) узагальнення результатів (дирекція готує розпорядження щодо індивідуальних навчальних планів здобувача).

Пропонуємо ознайомитися з анотаціями вибіркових дисциплін за посиланням.

 

Дисципліни із загальноуніверситетського каталогу       

Процедура вибору (29 кредитів) полягає у тому, що здобувач ВО має можливість вибору дисциплін із загальноуніверситетського каталогу починаючи з  5 семестру навчання та здійснює свій вибір через електронний кабінет системи “Деканат+” (http://194.44.112.6).

Ознайомитись з анотаціями дисциплін із загальноуніверситетського каталогу можна за посиланням

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, к.т.н., доцент - Цих Віталій Сергійович- (наказ про призначення

Контактні дані гаранта ОПП для комунікації: електронна пошта - vitalii.tsykh@nung.edu.ua ; телефон - 097-855-40-91

Група забезпечення освітньої програми (наказ про затвердження). З особистими сторінками викладачів кафедри можна ознайомитись на сторінці кафедри у вкладці "Співробітники".

 

 

Рецензії / відгук (завантажити)

 

 

Запрошуємо всіх кому не байдужа якість надання освітніх послуг у університеті пройти анонімне опитування за посиланням

Результати опитуваннь за посиланням 

 

Із результатами зустрічей з стейкхолдерами просимо ознайомлюватись на нашій facebook сторінці або в серед новин кафедри (посилання, посилання)

 

 

Назва підприємства/організаціїДоговір про співпрацю
ТОВ "СТЕМ СОЛАР"Договір №306 від 16.11.2023р.
ТОВ "Прикарпатенерготрейд"Договір №307 від 16.11.2023р.
ТОВ "Біопал ІФ"Договір №318 від 07.12.2023р.
ТОВ "СОЛАР ТЕХНОЛОДЖІ"Договір №319 від 11.12.2023р.

 

Здобувач може самостійно надати від іншого підприємства лист-відношення для проходження на даному підприємстві практики.

 

 

 

За даною ОПП атестації здобувачів не проводились.