Вдруге науковці ІФНТУНГ входять до ТОП-рейтингу Стенфордського університету

Науковець Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор технічних наук, професор – професор кафедри комп’ютеризованого машинобудування Інституту інженерної механіки та робототехніки Любомир РОП’ЯК увійшов до ТОП-рейтингу Стенфордського університету за 2023 рік.

Йдеться про рейтинг загальнонаукової світової бази авторів за стандартизованими показниками цитування, який започаткували аналітики Стенфордського університету. Всі науковці розподіляються за 22 науковими напрямками, які представляють 176 конкретних сфер наукових досліджень.

Професор Любомир РОП’ЯК поповнив список ТОП-рейтингу із загальним індексом Гірша h=22: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507116986

Серед основних напрямків його наукової діяльності: технології зміцнення, плазмове електролітичне оксидування деталей, електрохімічне хромування, екологічно чисті та ресурсозберігаючі технології, дослідження процесів корозії та зношування, захист об’єктів інтелектуальної власності.

Загалом науковець опублікував понад 200 наукових праць, в тому числі 5 монографій, більше 70 авторських свідоцтв, патентів на винаходи і корисні моделі та авторських прав на комп’ютерні програми.

Слід зазначити, що це вже вдруге науковець ІФНТУНГ входить до ТОП-рейтингу Стенфордського університету (у 2021 році це був доцент кафедри будівництва та енергоефективних споруд Інституту архітектури, будівництва та енергетики Андрій ВЕЛИЧКОВИЧ ).

Довідково. Цей рейтинг є показовим, тому що Стенфордський університет є одним із найкращих приватних університетів у США, посідає третє місце в рейтингу найкращих університетів світу, так званому QS World University Rankings.

У 2019 році аналітичний персонал Стенфордського університету започаткував дослідження з вивчення наукового рівня науковців-дослідників наукової спільноти світової науки. Аналітики є представниками видавництва Elsevier та SciTech Strategies і відповідно результати їх досліджень публікуються у вигляді аналітичних статей цього видання.