Величкович Андрій Семенович

Andrii Velychkovych
Науковий ступінь

кандидат технічних наук.

Вчене звання

доцент.

Місце роботи, посада

кафедра будівництва та енергоефективних споруд, доцент.

Загальна інформація

Доцент кафедри будівництва та енергоефективних споруд.

Член редакційної колегії всеукраїнського науково-технічного журналу "Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ" та науково-технічного журналу "Journal of Hydrocarbon Power Engineering".

Основні напрямки наукової діяльності:
– розробка і розрахунок оболонкових пружних елементів;
– механіко-математичне моделювання контактної взаємодії розімкнутих оболонок з пружними тілами;
– вибрані задачі механіки стержнів;

– проектування бурових амортизаторів і амортизаторів для вібромайданчиків та ударно-вібраційних площадок.

Загалом опублікував 80 наукових праць, серед них 3 монографії, 2 навчальні посібники та 12 патентів на винахід.


Основні опубліковані результати наукової діяльності можна переглянути тут:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602338572

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=F7l-vZoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

 

Навчальна робота

З усіма опублікованими навчально-методичними працями можна ознайомитись, скориставшись пошуком за прізвищем в електронному каталозі бібліотеки  http://194.44.112.14:8080/lib2web/DocSearchForm

Вибрані публікації

– Velichkovich A.S., Popadyuk I.I., Shopa V.M. Experimental study of shell flexible component for drilling vibration damping devices // Chemical and Petroleum Engineering. – New York: Springer – 2011. – Volume 46, № 9-10. – pp. 518 – 524.
– Величкович А.С., Даляк Т.М. Експериментальна верифікація скінченно-елементної моделі контактної взаємодії розрізаної оболонки з пружним тілом // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2012. – № 1(31). – С. 80–86.
– Величкович А. С. Оцінка міцності вкритої шаруватим покриттям ділянки штока бурового насоса з урахуванням позаштатних напружень / А. С. Величкович, Л. Я. Роп’як // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – №772. – С. 182-191.
– Величкович А. С., Даляк Т. М. Контактна взаємодія розрізаної оболонки та пружного тіла в бурових засобах віброзахисту // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2014. – № 4(53). – С. 33–42.
– Патент України на винахід №108295, МПК F16F1/40. Пружний елемент / А.С.Величкович – Опубл. 10.04.2015, Бюл.№7.
– Velichkovich A. S. Assessment of Stressed State and Performance Characteristics of Jacketed Spring with a Cut for Drill Shock Absorber / A.S.Velichkovich, T. M.Dalyak // Chemical and Petroleum Engineering. – New York: Springer – 2015. – Volume 51, № 3. – pp. 188-193.
– Величкович А. С. Прорізний оболонковий пружинний елемент // Інтелектуальний продукт вчених і винахідників Прикарпаття: Щорічний каталог найвагоміших винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 99–100.
– Velychkovych A. S., Dalyak T. M., Vo Duc Anh.  Vo dan hoi voi vet cat trong bo giam xoc khoan  // DAU KHÍ. Tap chi cua tap doan dau khi quoc gia viet nam. – petrovietnam. – 2017. – № 7. – P. 25–31.
– Бедзір О.О., Шопа B.М., Величкович А.С. Експериментальні дослідження демпферів  на основі прорізних циліндричних оболонок // Прикарпатський вісник НТШ. Число. − 2017. – №1. − С. 126–133.
– Velychkovych A. S., Panevnyk D. O. Study of the stress state of the downhole jet pump housing // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2017. – Issue 5. – P. 50–55.
– Shatskyi І., Popadyuk I., Velychkovych A. Hysteretic Properties of Shell Dampers // Dynamical Systems in Applications. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. – Springer International Publishing AG. – 2018. – Vol. 249. – P. 343–350.
– Velichkovich A., Dalyak T., Petryk I.  Slotted shell resilient elements for drilling shock absorbers // Oil & Gas Science and Technology - Rev. IFP Energies nouvelles. –2018. – Volume 73, Issue 34. – P. 1–8.
– Малишевська О. С., Величкович А. С. Оцінка міцності двошарової колони "бетон – бетон з полімерними наповнювачами" з урахуванням контактної взаємодії між шарами // Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій. Частина 1. Матеріали VI-ої міжнародної конференції,  13-15 вересня 2018 р., Вінницький національний технічний університет. – 2018. – С. 94–95.
– Bulbuk, O., Velychkovych, A., Mazurenko, V., Ropyak, L. & Pryhorovska, T. (2019). Analytical estimation of tooth strength, restored by direct or indirect restorations // Engineering Solid Mechanics, 7(3), P. 193-204.

– Velychkovych, A., Petryk, I., & Ropyak, L. (2020). Analytical study of operational properties of a plate shock absorber of a sucker-rod string. Shock and Vibration2020. Article ID 3292713.

Контакти

e-mail: a_velychkovych@ukr.net