У нових рік – з новими досягненнями

Розпочинаємо новий рік з нових досягнень: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу отримав сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту вимогам ДСТУ ISO 50001: 2020 «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання».

2Сертифікат виданий органом з сертифікації систем управління державного підприємства «Волинський науково-виробничий цент стандартизації, метрології та сертифікації». Термін дії – 3 роки.

Сертифікація системи енергетичного менеджменту здійснена в межах реалізації міжнародного проєкту «Транскордонна мережа енергетично сталих університетів» (NET4SENERGY), основна мета якого – підвищення рівня енергоефективності провідних університетів зокрема, регіону та країни загалом.

1Також у межах реалізації проєкту в одному з корпусів університету встановили пілотну систему моніторингу споживання енергетичних ресурсів, яка дозволяє отримати реальні дані по споживанню електричної та теплової енергії, холодної та гарячої води, моніторити основних показників мікроклімату – температури і вологості повітря, концентрації вуглекислого газу. Всі дані доступні для перегляду в режимі реального часу на будь-якому пристрої та зберігаються у хмарному сховищі для подальшого аналізу.  Крім того, розроблено план дій сталого енергетичного розвитку та клімату для університету, підготовлено й поширено серез ЗВО України шаблони документів для впровадження системи енергетичного менеджменту в громадських будівлях відповідно до вимог міжнародного нормативного документу ДСТУ ЕN ІСО 50001 «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання»; проведено навчання з енергетичного менеджменту для представників закладів вищої освіти, державних установ та організацій, органів місцевого самоврядування, власників підприємств, енергоменеджерів тощо; розроблено енергетичний сертифікат для першої бюджетної установи в Івано-Франківську та ін.