Модель відкритого університету: бачення студентів і викладачів

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу 10 травня розпочався чотириденний семінар-тренінг «Формування моделі відкритого університету: візія студентства та викладачів». Організатори заходу – рада молодих учених ІФНТУНГ, інститут післядипломної освіти, координаційний центр дуальної освіти, студентський парламент і профспілка студентів університету.

Захід проводиться з метою створення середовища студентам і науково-педагогічним працівникам для обговорення шляхів розвитку освітнього процесу та покращення його якості з урахуванням сучасних викликів. Серед основних завдань семінару – розробка учасниками моделі відкритого університету.

1Відкриваючи семінар, голова ради молодих учених університету, професорка кафедри технологій захисту навколишнього середовища Теодозія Яцишин наголосила на актуальності заходу в теперішніх умовах як для студентів, так і для викладачів: «Зараз ми зустрічаємося з рядом випробувань для освітнього процесу, зумовлених як пандемією, так і військовою агресією росії на території України. Також варто відмітити швидкий розвиток технологій, що вимагає більш гнучкого реагування закладам освіти на зазначені виклики і трансформувати їх у можливості. Основу освітнього закладу формують студенти та науково-педагогічні працівники, яким необхідно створювати можливості для неформальної комунікації і спільного генерування ідей покращення освітнього процесу. Тож сподіваємося, що цей семінар стане тим середовищем, в якому нам спільно вдасться напрацювати ідеї, які сприятимуть розвитку університету і покращенню якості освітнього процесу».

Перший день тренінгу включав чотири модулі:

  1. Сучасний викладач в пошуку якості: мрії і реалії. (доповідачі: голова РМВ ІФНТУНГ, професорка кафедри технології захисту навколишнього середовища Яцишин Т. М., доцентка кафедри туризму Побігун О. В.).
  2. Психологічна візія взаємодії сучасного викладача і студента. (доповідач: завідувачка кафедри суспільних наук Кравченко В. Ю.).
  3. Дуальна освіта: суть, досвід впровадження в університеті, можливості. (доповідач: координаторка дуальної освіти в ІФНТУНГ, завідувачка кафедри підприємництва та маркетингу, професорка Перевозова І. В.).
  4. Модель «Відкритий університет» (доповідачі: доцент кафедри підприємництва та маркетингу Побігун С. А., голова РМВ ІФНТУНГ, професорка кафедри технології захисту навколишнього середовища Яцишин Т.М.).

Наступні дні тренінгу учасники працюватимуть у групах, а 13 травня відбудуться презентації робочими групами моделей відкритого університету. 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4