ІФНТУНГ як проактивний агент енергоефективності

Сьогодні, 5 березня, у всьому світі відзначають День енергоефективності. Основна мета - привернути увагу влади та громадськості до раціонального використання енергоресурсів і розвитку відновлюваних джерел енергії задля пом’якшення глобальної зміни клімату. Адже, завдяки енергоефективності, з одного боку, заощаджуються ресурси та скорочуються витрати без зменшення виробництва продукції, а з іншого боку – чистішим стає повітря.

1Зусилля науковців Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу спрямовані на забезпечення енергетичної незалежності нашої держави. Першим кроком до досягнення цієї амбітної мети є підвищення енергоефективності. Тому, в цей день завдання нашого університету, який претендує стати центром передового досвіду у сфері енергоефективності, поділитись вагомими науковими й практичними досягненнями в цій сфері протягом останніх років. Так, в ІФНТУНГ уже декілька років існує ціла система заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності: навчання енергоаудиторів; функціонування наукового містечка «Нова Енергія»; надання послуг з енергоаудиту; дослідження сфери відновлюваної енергетики в Івано-Франківській області; реалізація міжнародних проектів; співпраця з територіальними громадами Прикарпаття, створення для них планів дій сталого енергетичного розвитку та адаптації до змін клімату до 2030 року, в яких детально розписані всі заходи зі зменшення використання традиційних видів енергетики в житловому, муніципальному, а також у промисловому секторах; співпраця з владою щодо підвищення енергетичної свідомості громадян тощо.

Контролювати – економити – передавати досвід

4Першим обов`зковим кроком до енергоефективності є запровадження енергетичного менеджменту. Але управляти тим, що не вимірюється - неможливо. Тому, минулого року в одному з корпусів університету встановили унікальну систему моніторингу споживання енергетичних ресурсів. Вона дозволяє отримати реальні дані по споживанню електричної та теплової енергії, холодної та гарячої води. Окрім того, відбувається моніторинг основних показників мікроклімату – температури і вологості повітря, концентрації вуглекислого газу. Всі показники в процесі моніторингу доступні для перегляду в режимі реального часу на будь-якому пристрої та зберігаються у хмарному сховищі для подальшого аналізу. Отримані дані допоможуть оцінити реальний ефект після впровадження енергофективних заходів для зменшення споживання енергоресурсів в будівлях університету.

Ця установка є унікальною та передовою як в Україні, так і в європейських державах. Тож надалі ІФНТУНГ буде ділитись досвідом ефективного управління енергетичними ресурсами з іншими навчальними закладами, щоб допомогти їм підвищити енергоефективність.

Свої напрацювання в сфері енергетичного менеджменту в ІФНТУНГ вирішили об’єднати шляхом створення централізованої структури – Центру енергетичного менеджменту, який запрацював у січні 2021 року. Серед ключових завдань Центу: розроблення системи енергетичного менеджменту в університеті відповідно до вимог ДСТУ ISO 50001 (поширення досвіду для інших університетів та закладів); упорядкування роботи в університеті щодо обліку енергетичних ресурсів з подальшим аналізуванням і прогнозуванням (поширення досвіду для інших університетів та закладів); супровід проєкту ЄІБ «Вища освіта України» (сума інвестицій понад 6,2 млн євро); надання послуг з енергетичного аудиту; професійна підготовка й атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності й обстеження інженерних систем; техніко-економічне обґрунтування та супровід проєктів енергоефективності та відновлюваних джерел енергії; підготовка та реалізація ініціативи «Енергетична академія» на базі університетської котельні.

Професія майбутнього

3Світова тенденція на підвищення енергоефективності й використання енергії з відновлюваних джерел змінює не лише технології виробництва енергії, але й кадрові потреби в енергетичному секторі. Так, у 2020 році в ІФНТУНГ презентували першу в Україні освітню програму бакалаврського рівня вищої освіти «Інженерія відновлюваної енергетики», яка реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) через Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ). І вже зараз є величезний запит від працедавців на майбутніх випускників за цією спеціальністю. Це пов’язано зі збільшенням кількості об’єктів відновлюваної енергетики в України, яке, в свою чергу, потребує фахівців належного рівня. Для освітньої програми розроблені відповідні навчальні плани, аби підготувати достатню кількість технічних спеціалістів, які забезпечать інтеграцію відновлюваних ресурсів до енергетичного комплексу України та їхнє подальше рентабельне освоєння. Майбутні спеціалісти зараз навчаються та практикуються у кращих лабораторіях, оснащених комп’ютерами зі спеціалізованим ліцензійним програмним забезпеченням, навчальним обладнання для гідроенергетики, біоенергетики, геліоколекторною станцією, вітрогенератором, набором для демонстрації можливостей водневої енергетики тощо. Відзначимо, що досі таких спеціалістів в Україні ніхто не готував, а цією програмою ми розпочали системну підготовку фахівців у сфері ВЕ.

Обмінюємось досвідом  – об`єднуємо зусилля

2ІФНТУНГ ділиться своїм досвідом у сфері енергоефективності та переймає його від європейських країн, реалізовуючи спільні міжнародні проєкти.

З 2019 року університет реалізовує проєкт «Транскордонна мережа енергетично сталих університетів» (NET4SENERGY), що  спрямований на підвищення енергоефективності провідних університетів транскордонного регіону HUSKROUA (ІФНТУНГ (Україна), Технічного університету в Кошице (Словаччина), Університету Мішкольца (Угорщина), Технічного університету Клуж-Напока (Північний університетський центр в Байа-Маре, Румунія). А з 1 листопада 2020 року університет спільно з ГО «БРІТ»,  владою міста Івано-Франківська та Ботошані (Румунія) розпочав реалізацію проєкту «Партнерство Румунія-Україна для пом'якшення змін клімату», що покликаний розвивати співпрацю щодо пом'якшення змін клімату в транскордонному регіоні RO-UA для забезпечення сталого розвитку територій шляхом організації нового освітнього та дослідницького середовища в галузі енергоефективності.