Освітньо-професійні програми

Додаткова інформація

Освітньо-професійні програми спеціальності 051 Економіка ​​​​​​​

Дорогі друзі!

З метою удосконалення освітньо-професійних програм спеціальності 051 "Економіка" кафедра прикладної економіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) проводить опитування серед існуючих та потенційних роботодавців, стейкхолдерів освітніх програм. 

Такий зворотний зв’язок дозволить адаптувати підготовку здобувачів освіти до потреб ринку праці, а відтак – підвищить соціально-економічну ефективність випускників. 

 

Висловлені Вами побажання будуть використані для покращення якості освітніх послуг, що надаються ІФНТУНГ. Наперед вдячні за співпрацю!

 

 Зустрічн зі стейклолдерами ОПП "Економіка бізнесу" запланована 10.03.2021 (середа) о 15.00 год

Подключиться к конференции Zoom

https://zoom.us/j/93764986445?pwd=eUZVNjJDZU01QmxOeXlPd3g3Uk1QUT09

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Назва ОПП Профіль Навчальний план Відгуки стейкхолдерів
Економіка бізнесу
ОПП-2018 2018 Відгуки
  ОПП-2019 2019 Відгуки
  ОПП-2020 2020 Відгуки
  ОПП- 2021 проект 2021проект обговорення*
Міжнародна економіка
ОПП-2020 2020 Відгуки
  ОПП-2021 проект 2021 проект

обговорення*

 

* обговорення - анкета яка пропонується для заповнення

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Назва ОПП Профіль Навчальний план Відгуки стейкхолдерів
Бізнес-економіка
ОПП-2018 2018 Відгуки
  -

2019

2019 (для іноземних студентів)

-
  ОПП-2020 - Відгуки
  ОПП- 2021 проект   обговорення*
Економіка довкілля і природних ресурсів
ОПП-2018 2018 Відгуки
  ОПП-2020 2020 -

 

* обговорення - анкета яка пропонується для заповнення