АНОТАЦІЇ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

          

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БУКЛЕТ ЩОДО ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН

 

Бакалавр

   2.1. Цикл 1 Дисциплін вільного вибору (в межах інституту) – кафедральний каталог

Дисципліни кафедри для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей ІІТ

(загальноінститутський каталог)

Назва дисципліни

НПП

сем

кред

заг/год

Анотація

Системи управління базами даних

 Роман Вовк

5

3

90

https://drive.

Об’єктні технології  Java (для всіх спеціальностей, окрім 121)

Вікторія Бандура

5

3

90

https://drive.

Розподілені обчислення

 Дмитро Тимків

5

6

180

https://drive.

 

 

 

 

 

 

Новітні інформаційні сервіси

Віталій Мельник

6

3

90

https://drive.

Новітні методи роботи з великими даними

 Василь Шекета

6

4

120

https://drive.

Поглиблений Java Spring рівня Junior (частина 1) (для всіх спеціальностей після обов’язкового вивчення дисципліни «Об’єктні технології  Java»

Роман Храбатин

6

4

120

https://drive.

Поглиблений Java Spring рівня Junior (частина 2)

Роман Храбатин

6

3

90

https://drive.

 

 

 

 

 

 

Web-базовані  додатки та сервіси

 Василь Шекета

7

3

90

https://drive.

Інтелектуальні методи та системи аналізу даних

 Микола Яцишин

7

6

180

https://drive.

Знання-орієнтовані інструменти інформаційних технологій

 Володимир Піх

8

6

180

https://drive.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Дисципліни кафедри для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей (загально-університетський каталог) -

 2.2.2 Вибірковий блок  спеціальних компетентностей (природничого, інженерно-технічного та/або професійного спрямування):

блок  спеціальних компетентностей (природничого, інженерно-технічного та/або професійного спрямування):

Назва

дисципліни/ категорія дисципліни*

Викладач

спеціальність

семестр

Кількість кредитів ЄКТС, академічних годин (вказати окремо лекції, лаборат. заняття, практ. заняття, самост. робота)

Форма контролю

Передумови

вивчення

дисципліни

(так / ні) (якщо «так» - вказати, які)

Кількість студентів, які можуть одночасно навчатися (мінімальна - максимальна)

Анотація

Основи системного адміністрування ІТ-ресурсів

Піх В.Я., к.т.н., доцент

Для студентів спеціальностей: 121, 123, 126, 151

7

5

150 годин (22 лекцій, 36 прак., 92 сам.)

екзамен

 

Операційні системи

20-180

https://drive.

Програмні технології Microsoft

Піх В.Я., к.т.н., доцент

Для студентів спеціальностей 121, 123, 126, 151

7

5

150 годин (22 лекцій, 36 прак., 92 сам.)

 

екзамен

 

Операційні системи

20-180

https://drive.

Бізнес-планування та управління ІТ-проектами

Яцишин М.М., к.т.н.

Для студентів спеціальностей: 121, 123, 126, 151

8

3

90 годин (24 год лекцій, 24 год прак., 42 год сам.)

диференційований залік

Основи програмування, алгоритмізації та організації інформаційних технологій

 

20-180

https://drive.

Методологічні основи  R&D в програмній інженерії

Вовк Р.Б., к.т.н., доцент

Для студентів спеціальностей: 121, 123, 126, 151

8

3

90 годин (24 лекцій, 24 прак.,  42 сам.)

диференційований залік

 

Основи програмування, алгоритмізації та організації інформаційних технологій

20-180

https://cutt.ly/zJJ8ndX

Програмні основи електронної комерції

Стисло Т.Р.

Для студентів спеціальностей: 121, 123, 126, 151

8

4

120 годин

(32 лекцій, 32 прак., 56 сам.)

диференційований залік

 

Основи програмування, алгоритмізації та організації інформаційних технологій

20-180

https://cutt.ly/aJJ4y5l

 

Магістр

Дисципліни кафедри для здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей (загально-університетський каталог)

Назва

дисципліни/ категорія дисципліни*

Викладач (окремо по видах навантаженн)

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання (за наявності)

спеціальність

семестр

Кількість кредитів ЄКТС, академічних годин (вказати окремо лекції, лаборат. заняття, практ. заняття, самост. робота)

Форма контролю

Передумови

вивчення

дисципліни

(так / ні) (якщо «так» - вказати, які)

Кількість студентів, які можуть одночасно навчатися (мінімальна - максимальна)

Анотація

Інженерія сервісів та систем зберігання та обробки даних

Шекета В.І., д.т.н., проф

Для спеціально

стей 121, 123, 151

3

4

120 годин (12 лекцій, 12 лаб., 96 сам.)

екзамен

Технології розробки ІТ, Бази даних

20-180

https://drive.

Інтелектуальний аналіз даних та підтримка прийняття рішень

Яцишин М.М.

Для спеціально

стей 121, 123, 151

3

3

(12  лекції,

12 лаб.,

66 – сам.)

Диференційований залік

Інтелектуальні системи аналізу даних

Вища математика

Комп’ютерна дискретна математика

20-180

https://drive.

 

Інформація про процедуру вільного вибору дисциплін

Наказ від  року № Щодо поділу на групи за результатами голосування здобувачів (у тому числі електронного) на 2023-2024 н.р

Наказ від 09 червня 2022 року №144 Щодо поділу на групи за результатами голосування здобувачів (у тому числі електронного) на 2022-2023 н.р.

Наказ від 14 червня 2021 року №135 Щодо поділу на групи за результатами голосування здобувачів (у тому числі електронного) на 2021-2022 н.р.

Наказ від 18 листопада 2021 р. № 303 "Щодо виконання "Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін" на 2022/2023 н. р.""

Наказ від 01 лютого 2021 року № 18 "Про експлуатацію окремих модулів автоматизованої системи управління освітнім процесом в 2020/2021 навчальному році (електронний журнал та електронний силабус) " (Додаток 1 - ел.кабінет викладача, Додаток 2)

Наказ від 09 грудня 2020 р. № 320 "Щодо виконання "Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін" на 2021/2022 н. р.""

Наказ від 11 лютого 2020 року № 28 "Про впровадження в експлуатацію окремих модулів автоматизованої системи управління освітнім процесом в другому семестрі 2019/2020 навчального року" (Додаток 1 - ел.кабінет викладача, Додаток 2 - ел.кабінет здобувача)