Вступнику

Правила Прийому до ІФНТУНГ у 2022 році       Переглянути

Додаток до Правил прийому, у якому визначені мінімальні бали ЗНО (для бакалаврських програм)  https://cutt.ly/uLzOdqC

Програми фахових випробувань  https://cutt.ly/RLzOQ79

Наказ від 14 липня 2021 року №175 Про порядок визначення терміну навчання для осіб, що вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня/освітнього ступеня (https://cutt.ly/JDlfkaX)

 

Спеціальність 141 -   «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є стратегічно важлива, оскільки дає студентам знання про енергетику, яка є драйвером розвитку України. Енергетична стратегія  та системний підхід до реформування енергетичного сектору, енергозбереження та енергоефективність допоможе сприяти розвитку держави, знизить енергоємність ВВП, залежність від зовнішних джерел енергоресурсів та збільшить інвестиції в економіку України.  

Запрошуємо на навчання студентів, які в майбутньому стануть провідними фахівцями в енергетичній галузі!

Реклама 1

 

141 -   «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,

галузь знань – Електрична інженерія,

спеціалізація для магістрів

«Електротехнічні системи електроспоживання»

Потужні

Енергійні,

Кваліфіковані

Інноваційні

Наполегливі

Результати набору попередніх років

 

Професія, яка забезпечить тобі світле майбутнє!

 

Чому варто навчатися:

- використання сучасного електротехнічного обладнання для навчання;

- забезпечення працевлаштування випускників та потреба в кадрах на ринку праці;

- можливість отримання практичних навиків на підприємствах та в університеті;

- закордонні стажування, подвійні дипломи;

- кваліфіковані викладачі, які прагнуть навчити.

Можливості навчання

- Тренінги (івенти) студентів з залученням провідних компаній та електрообладнання Schneider Electric, АВВ, Ватра, Електросвіт, СТЕМ-Solar;

- навчання на сучасному обладнанні, участь в студентських конференціях, тренінгах, стажуваннях, а також екскурсії на основні енергетичні підприємства міста та області;

- індивідуальний підхід до організації навчання (можливість дуальної чи дистанційної форми здобуття вищої освіти);

- знайомство із досвідом викладачів-практиків під час проведення занять;

- зовнішні стейкхолдери (випускники, роботодавці) сприяють в працевлаштуванні випускників, в проходженні практик, надають в користування сучасне електротехнічне обладнання для навчання

- навчання на кафедрі військової підготовки ІФНТУНГ за програмою офіцерів запасу;

 

Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 14 - Електрична інженерія ,спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141-elektroenergetika-elektrotekhnika-ta-elektromekhanika-bakalavr.pdf

reklama_elektroenergetyka.pdf

reklama_elektroenergetyka.pdf

Тестові питання для вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають на  навчання за ступенем магістра на базі здобутого ОКР бакалавра, магістра

Для перегляду перейдіть на посилання: dergavnuy.doc

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування (співбесіди) для вступу на навчання за ступенем магістра спеціальності

141 – "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  " для осіб, які здобули ступінь (ОКР) бакалавра або спеціаліста за неспорідненою спеціальністю (напрямом підготовки)

Для перегляду перейдіть на посилання:pr_17-04.doc

ПРОГРАМА фахових вступних випробувань для вступу на навчання за ступенем магістра спеціальності 141 – "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  " на базі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) за спорідненою  спеціальністю (напрямом підготовки) )

Для перегляду перейдіть на посилання:pr_17-05.doc

Програма вступу з енергетичного аудиту

osnovy_energetychnogo_audytu_programa_vstupu_2019.docx

Тести для вступу з "Основи енергетичного аудиту"

osnovy_energetychnogo_audytu.docx