Вступнику

 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ РІВНЯ «БАКАЛАВР» І «МАГІСТР» ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ:


«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (бакалаврат)
«Електротехнічні системи електроспоживання» (магістратура)

 

Мета освітньої програми: Підготовка професіоналів, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає застосування теорій і методів фізики та інженерних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, здатних до практичної реалізації отриманих знань в науці, виробництві та бізнесі.


Сфера діяльності майбутніх фахівців:

– підприємства електроенергетичного комплексу,
– електротехнічні та електромеханічні служби організацій;
– виробництво, передача, розподілення та перетворення електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах; електротехнічне устаткування,
– електромеханічне та комутаційне обладнання,
– електромеханічні та електротехнічні комплекси та системи.


Студенти після завершення навчання можуть працювати на посадах:

інженер-електрик,
технік-проєктувальник,
електрик дільниці,
електрик цеху,  
електромеханік,
енергетик, енергетик виробництва,
енергетик дільниці, енергетик цеху,
енергодиспетчер,  
технік з експлуатації вітроенергетичних установок,
технік з експлуатації гідроенергетичних установок
технік з експлуатації сонячних енергетичних установок,
технік-електрик,
технік-енергетик.

Серед компаній, в яких працюють наші випускники, можна виділити: ПАТ «Прикарпаттяобленерго»,  ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», ТОВ «Електросвіт», ДТЕК Бурштинська ТЕС, ТОВ «Карпат-Нафтохім» , НГВУ «Долинанафтогаз», НГВУ «Надвірнанафтогаз», ПАТ «Укрнафта», БК «Ярковиця», та інших.

Випускники кафедри очолюють великі колективи, працюючи директорами та головними інженерами РЕМ, начальниками електротехнічних служб об’єктів енергетичної галузі.

Зокрема, М.  О.  Чернявський та О. С. Сеник — генеральний та технічний директори ПАТ «Прикарпаттяобленерго»; О. М. Шекета — голова Правління ПАТ «Житомиробленерго»;   Б. Є. Козань та А. Б. Козань — технічні директори ПАТ «Чернівціобленерго» та ПАТ «Полтаваобленерго»; А. Я. Красій — директор ДП «Магістральні електричні мережі»; П. В. Чорнописький — головний інженер Західної електроенергетичної системи НЕК «Укренерго», М. В. Ільницький - голова правління АТ "Чернігівобленерго", А. Чуйко - директор комерційний "Сумиобленерго". Багато випускників кафедри створили приватні фірми, які виконують проектні, електромонтажні, налагоджувальні та ремонтні роботи в електроустановках під час спорудження та експлуатації об’єктів промислових підприємств, міст та підприємств нафтогазового комплексу. Серед них «Електросвіт», «ЗПУЕ Україна», «Енергозберігаючі системи опалення», «ТЕГА» та ін.

Детальна інформація щодо правил і особливостей вступу розміщена на сторінці приймальної комісії ІФНТУНГ.

Календар вступної кампанії

Правила Прийому до ІФНТУНГ у 2024 році   -   на затвердженні

Додаток до Правил прийому, у якому визначені мінімальні бали ЗНО (для бакалаврських програм)  https://cutt.ly/uLzOdqC

Презентація кафедри ЕЕМ

Програми фахових випробувань  https://cutt.ly/RLzOQ79

Наказ від 14 липня 2021 року №175 Про порядок визначення терміну навчання для осіб, що вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня/освітнього ступеня (https://cutt.ly/JDlfkaX)

Спеціальність 141 -   «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є стратегічно важлива, оскільки дає студентам знання про енергетику, яка є драйвером розвитку України. Енергетична стратегія  та системний підхід до реформування енергетичного сектору, енергозбереження та енергоефективність допоможе сприяти розвитку держави, знизить енергоємність ВВП, залежність від зовнішних джерел енергоресурсів та збільшить інвестиції в економіку України.  

Запрошуємо на навчання студентів, які в майбутньому стануть провідними фахівцями в енергетичній галузі!

Реклама 1

 

141 -   «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,

галузь знань – Електрична інженерія,

спеціалізація для магістрів

«Електротехнічні системи електроспоживання»

Потужні

Енергійні,

Кваліфіковані

Інноваційні

Наполегливі

Результати набору попередніх років

 

Професія, яка забезпечить тобі світле майбутнє!

 

Чому варто навчатися:

- використання сучасного електротехнічного обладнання для навчання;

- забезпечення працевлаштування випускників та потреба в кадрах на ринку праці;

- можливість отримання практичних навиків на підприємствах та в університеті;

- закордонні стажування, подвійні дипломи;

- кваліфіковані викладачі, які прагнуть навчити.

Можливості навчання

- Тренінги (івенти) студентів з залученням провідних компаній та електрообладнання Schneider Electric, АВВ, Ватра, Електросвіт, СТЕМ-Solar;

- навчання на сучасному обладнанні, участь в студентських конференціях, тренінгах, стажуваннях, а також екскурсії на основні енергетичні підприємства міста та області;

- індивідуальний підхід до організації навчання (можливість дуальної чи дистанційної форми здобуття вищої освіти);

- знайомство із досвідом викладачів-практиків під час проведення занять;

- зовнішні стейкхолдери (випускники, роботодавці) сприяють в працевлаштуванні випускників, в проходженні практик, надають в користування сучасне електротехнічне обладнання для навчання

- навчання на кафедрі військової підготовки ІФНТУНГ за програмою офіцерів запасу;

 

Стандарт вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня галузі знань 14 - Електрична інженерія ,спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141-elektroenergetika-elektrotekhnika-ta-elektromekhanika-bakalavr.pdf

reklama_elektroenergetyka.pdf

reklama_elektroenergetyka.pdf

Тестові питання для вступних фахових випробувань для абітурієнтів, які вступають на  навчання за ступенем магістра на базі здобутого ОКР бакалавра, магістра

Для перегляду перейдіть на посилання: dergavnuy.doc

ПРОГРАМА додаткового вступного випробування (співбесіди) для вступу на навчання за ступенем магістра спеціальності

141 – "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  " для осіб, які здобули ступінь (ОКР) бакалавра або спеціаліста за неспорідненою спеціальністю (напрямом підготовки)

Для перегляду перейдіть на посилання:pr_17-04.doc

ПРОГРАМА фахових вступних випробувань для вступу на навчання за ступенем магістра спеціальності 141 – "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  " на базі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) за спорідненою  спеціальністю (напрямом підготовки) )

Для перегляду перейдіть на посилання:pr_17-05.doc

Програма вступу з енергетичного аудиту

osnovy_energetychnogo_audytu_programa_vstupu_2019.docx

Тести для вступу з "Основи енергетичного аудиту"

osnovy_energetychnogo_audytu.docx