06. Календар вступної кампанії

Додаткова інформація
 
Вступ на основі ПЗСО

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна

 форма навчання

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня 2023 року

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчому конкурсі для вступу на місця державного або регіонального замовлення

з 03 липня до 18:00 год

10 липня 2023 р

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчому конкурсі для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 03 липня до 18:00 год

25 липня 2023 р.

Проведення університетом творчих конкурсів та співбесід для вступу на місця державного та регіонального замовлення

з 07 до 18 липня 2023 року*

Проведення університетом додаткової сесії творчих конкурсів та співбесід для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 07 до 31 липня 2023 року*

Початок прийому заяв та документів

19 липня 2023 року

Закінчення прийому заяв

о 18:00 годині

31 липня 2023 року

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше

05 серпня 2023 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00 години

08 серпня 2023 року

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням

не пізніше

10 серпня 2023 року

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

о 10:00 год

10 серпня 2023 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних

до 14:00 год

14 серпня 2022 року

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

15 серпня 2023 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

18 серпня 2023 року

 * – відповідно до затвердженого розкладу в розрізі спеціальностей, освітніх програм

************************************************

Вступ на основі ОПС ФМБ, ОКР МС, ОС МБ (НРК5)

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна

 форма навчання

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня 2023 року

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчому конкурсі для вступу на місця державного або регіонального замовлення

з 03 липня до 18:00 год

10 липня 2023 р

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчому конкурсі для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 03 липня до 18:00 год

25 липня 2023 р.

Проведення університетом творчих конкурсів та співбесід для вступу на місця державного та регіонального замовлення

з 07 до 18 липня 2023 року*

Проведення університетом додаткової сесії творчих конкурсів та співбесід для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 07 до 31 липня 2023 року*

Початок прийому заяв та документів

19 липня 2023 року

Закінчення прийому заяв

о 18:00 годині

31 липня 2023 року

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше

05 серпня 2023 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00 години

08 серпня 2023 року

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням

не пізніше

10 серпня 2023 року

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

о 10:00 год

10 серпня 2023 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних

до 14:00 год

14 серпня 2022 року

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

15 серпня 2023 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше

18 серпня 2023 року

* – відповідно до затвердженого розкладу в розрізі спеціальностей, освітніх програм

Вступ на основі ОС бакалавра (НРК6), ОС магістра (ОКР спеціаліста)   (НРК7)

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання відповідно до таблиці 3

Початок реєстрації вступників для ЄВІ та/або ЄФВВ

08 травня 2023 року

Закінчення реєстрації вступників для складання ЄВІ та/або ЄФВВ

о 18:00 годині 31 травня

2023 року

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня 2023 року

Додаткова реєстрація вступників для складання ЄВІ та/або ЄФВВ

з 12 до 14липня 2023 року

 

Основна сесія ЄВІ та/або ЄФВВ

з 26 червня до 18 липня 2023 року

(проводить УЦОЯО)

Додаткова сесія ЄВІ та/або ЄФВВ

з 04 до 14 серпня 2023 року

(проводить УЦОЯО)

Проведення співбесіди замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ

з 17 до 28 липня (включно)

2023 року

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі

з 31 липня до 21 серпня

(до 18:00 год) 2023 року

Проведення фахового іспиту, для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 31 липня 14 серпня *

(до 18:00 год) 2023 року

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням (в тому числі за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

не пізніше ніж 26 серпня

2023 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця за державним або регіональним замовлення (в тому числі за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

до 18:00 год 29 серпня

2023 року

Зарахування вступників

31 серпня 2023 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 08 вересня

2023 року

* – відповідно до затвердженого розкладу в розрізі спеціальностей, освітніх програм