06. Календар вступної кампанії

Additional Information
 
Вступ на основі ПЗСО

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 

01 липня 2024 року

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчому конкурсі для вступу на місця державного або регіонального замовлення

з 03 липня до 18:00 год 

10 липня 2024 р

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчому конкурсі для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 03 липня до 18:00 год

25 липня 2024 р.

Проведення університетом співбесіди та творчого конкурсу   для вступу за всіма джерелами фінансування

з 08 до 19 липня 2024 року*

Проведення університетом співбесіди та творчого конкурсу   для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 20 до 31 липня 2024 року*

Початок прийому заяв та документів

19 липня 2024 року

Закінчення прийому заяв 

о 18:00 годині 

31 липня 2024 року

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 

05 серпня 2024 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00 години 

08 серпня 2024 року

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням

не пізніше 

10 серпня 2024 року

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

не раніше 09 серпня 

2024 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних

до 14:00 год 

14 серпня 2024 року

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

15 серпня 2024 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 

17 серпня 2024 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, що не претендують на переведення на вакантні місця державного замовлення

до 16:00 год 

30 серпня 2024 року

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб, що не претендують на переведення на вакантні місця державного замовлення

о 18:00 год

30 серпня 2024 року

* – відповідно до затвердженого розкладу в розрізі спеціальностей, освітніх програм

************************************************

Вступ на основі ОПС ФМБ, ОКР МС, ОС МБ (НРК5)

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Основний етап реєстрації вступників для складання ЄФВВ

з 19 по 30 квітня 2024 року

Додатковий період реєстрації вступників для складання ЄФВВ

з 10 по 14 червня 2024 року

Основна сесія ЄФВВ

з 24 по 27 червня 2024 року

(проводить УЦОЯО)

Додаткова сесія ЄФВВ

з 16 по 19 липня 2024 року

(проводить УЦОЯО)

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 

01 липня 2024 року

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчому конкурсі для вступу на місця державного або регіонального замовлення

з 03 липня до 18:00 год 

10 липня 2024 р

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчому конкурсі для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 03 липня до 18:00 год

25 липня 2024 р.

Проведення університетом співбесіди та творчого конкурсу   для вступу за всіма джерелами фінансування

з 08 до 19 липня 2024 року*

Проведення університетом співбесіди та творчого конкурсу   для вступу виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 20 до 31 липня 2024 року*

Початок прийому заяв та документів

19 липня 2024 року

Закінчення прийому заяв 

о 18:00 годині 

31 липня 2024 року

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше 

05 серпня 2024 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00 години 

08 серпня 2024 року

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням

не пізніше 

10 серпня 2024 року

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

не раніше 09 серпня 

2024 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних

до 14:00 год 

14 серпня 2024 року

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

15 серпня 2024 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 

17 серпня 2024 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, що не претендують на переведення на вакантні місця державного замовлення

до 16:00 год 

30 серпня 2024 року

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб, що не претендують на переведення на вакантні місця державного замовлення

о 18:00 год

30 серпня 2024 року

* – відповідно до затвердженого розкладу в розрізі спеціальностей, освітніх програм

Вступ на основі ОС бакалавра (НРК6), ОС магістра (ОКР спеціаліста)   (НРК7)

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання 

Основний етап реєстрації вступників для складання ЄВІ та/або ЄФВВ

з 07 до 29 травня 2024 року

Додатковий період реєстрації вступників для складання ЄВІ та/або ЄФВВ

з 17 по 21 червня 2024 року

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 

01 липня 2024 року

Основна сесія ЄВІ та/або ЄФВВ

з 24 червня до 15 липня 2024 року

(проводить УЦОЯО)

Додаткова сесія ЄВІ та/або ЄФВВ

з 31 липня по 14 серпня 2024 року

(проводить УЦОЯО)

Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ

з 01 липня та закінчується о 18:00 дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань

Проведення співбесіди замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ

з 17 до 28 липня (включно) 

2024 року*

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі

з 01 до 22 серпня 

(до 18:00 год) 2024 року

Проведення співбесіди замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі
виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб

з 01 до 16 серпня 

(до 18:00 год) 2024 року*

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням

не пізніше ніж 24 серпня 

2024 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця за державним або регіональним замовлення

до 18:00 год 26 серпня 

2024 року

Зарахування вступників на місця за державним або регіональним замовлення

27 серпня 2024 року

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції

не раніше 28 серпня

2024 року

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

до 13:00 год 31 серпня

2024 року

Зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

о 16:00 год 31 серпня

2024 року

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

о 18:00 год 31 серпня

2024 року

 

* – відповідно до затвердженого розкладу в розрізі спеціальностей, освітніх програм