Аспірантура

Додаткова інформація

Рівень вищої освіти - третій (освітньо-науковий)

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«НАФТОГАЗОВА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології

​​​​​​​Основним завданням аспірантури є підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації,адже від наявності високого наукового потенціалу професорсько-викладацького складу залежить і рівень підготовки фахівців (бакалаврів та магістрів) нафтогазової галузі, які є майбутнім енергонезалежності нашої держави. 

Планування, організацію та контроль підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті здійснює Відділ аспірантури та докторантури.

Набір до аспірантури Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології проводиться відповідно до встановлених правил прийому

Програма фахового вступного випробування

В інституті нафтогазової інженерії підготовка докторів філософії (pHD) за освітньо-науковою програмою "Нафтогазова інженерія та технології" здійснюється на трьох кафедрах:

- буріння свердловин (БУР); 

- видобування нафти і газу (ВНГ);

- газонафтопроводів та газонафтосховищ (ГНПС).

ОНП «Нафтогазова інженерія та технології»

Освітньо-наукова програма Нафтогазова інженерія та технології 2021 р. (ПРОЄКТ).

Відгуки та пропозиції на проєкт ОНП 2021 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми проф. Чудика І.І.:   i.chudyk@nung.edu.ua

 

ОНП «Нафтогазова інженерія та технології» 2016 р (завантажити)

Навчальний план (денна форма-завантажити)

Навчальний план (заочна форма-завантажити)

 

ОНП «Нафтогазова інженерія та технології» 2018 р (завантажити)

Навчальний план (денна форма-завантажити)

Навчальний план (заочна форма-завантажити)

 

ОНП «Нафтогазова інженерія та технології» 2020 р (завантажити)

Навчальний план 2020 р. (денна форма-завантажити)

Навчальний план 2020 р. (заочна форма-завантажити)

Більш детальну інформацію про навчання, освітні компоненти з підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні ОНП "Нафтогазова інженерія та технології" із спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та технології" можна отримати на сторінці Інституту нафтогазової інженерії розділ "Аспірантура".

 

Перелік дисциплін та робочі програми, які закріплені за кафедрою БУР

   

Рік освітньої програми

 

 

2016

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

Проблемні питання  забезпечення енергоефективності процесу буріння нафтогазових свердловин (вибіркова)

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нові напрямки в техніко-технологічних аспектах забезпечення точності проведення спрямованих нафтогазових свердловин (вибіркова)

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сучасні методи закінчування свердловин (вибіркова)

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийняття технологічних рішень в бурінні (вибіркова)

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація наукових досліджень в прикладних задачах буріння свердловин (вибіркова)

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

   

Реотехнології в нафтогазовій інженерії (обов'язкова)

 

 

.

 

       
    ________________________________________________________________________________            

 

 

 

Новітні технології буріння свердловин (обов'язкова)

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 Інноваційні технології в  бурінні похило-скерованих свердловин (вибіркова)

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Прийняття технологічних рішень в бурінні свердловин (вибіркова)

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 Стійкість і коливання бурильної колони (вибіркова)

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Сучасні технології закінчування свердловин (вибіркова)

​​​​​​​

     

​​​​​​.

   
   

Педагогічний практикум (обов'язкова)

     

.

   

 

 

Перелік кандидатських дисертаційних робіт із спеціальності 05.15.10 – буріння свердловин​​​​​​​,

що захищалися по кафедрі з 2014 року

 

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Тема дисертації

Науковий керівник, рік захисту

Гриманюк Володимир Ігорович

Розроблення армованого тампонажного матеріалу для цементування свердловин (на прикладі родовищ північно-західного шельфу Чорного моря)

д.т.н. Коцкулич Я. С., 2014

Ставичний Євген Михайлович

Розроблення тампонажних систем для цементування хемогенних відкладів у свердловинах родовищ Дніпровсько-Донецької западини

к.т.н. Тершак Богдан Андрійович, 2016

Коцкулич Євген Ярославович

Розроблення малоглинистої емульсійної промивальної рідини для розкриття продуктивних пластів (на прикладі родовищ Бориславського нафтопромислового району)

к.т.н. Тершак Богдан Андрійович, 2016

Лубан Сергій Володимирович

Підвищення ефективності систем біополімерних безглинистих бурових розчинів

д. т. н. Мислюк Михайло Андрійович, 2017

Долик Руслан Миколайович

Вибір неорієнтованих компоновок низу бурильної колони для буріння свердловин роторним способом

д. т. н. Мислюк Михайло Андрійович, 2018

Слабий Орест Олегович

Динаміка бурильного інструменту при поглиблені свердловин на морі з плавучих засобів

д. т. н. Мойсишин Василь Михайлович, 2018

Витвицький Іван Іванович

Удосконалення технології центрування обсадних колон у похило скерованих свердловинах

д. т. н. Чудик Ігор Іванович, 2019

Васько Андрій Іванович

Керування траєкторією свердловини в складних гірничо-геологічних умовах на прикладі родовищ Прикарпаття

д. т. н. Чудик Ігор Іванович, 2019

Токарук Василь Васильович

Удосконалення теоретичних засад і технічних засобів для підвищення ефективності проведення спрямованих свердловин великого діаметру

д. т. н. Воєвідко Ігор Володимирович, 2019

Лівінський Андрій Михайлович

Удосконалення технології буріння скерованих свердловин суміщеним способом

д. т. н. Чудик Ігор Іванович, 2019

Різничук Андрій Іванович

Удосконалення технології запобігання руйнуванню стінок скерованих свердловин

д. т. н. Чудик Ігор Іванович, 2020

​​​​​​​