Аспірантура

Додаткова інформація

Основним завданням аспірантури є підготка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, адже від наявності високого наукового потенціалу професорсько-викладацького складу залежить і рівень підготовки фахівців (бакалаврів та магістрів) нафтогазової галузі, які є майбутнім енергонезалежності нашої держави. 

Планування, організацію та контроль підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті здійснює Відділ аспірантури та докторантури.

Набір до аспірантури Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю 185 - Нафтогазова інженерія та технології проводиться відповідно до встановлених правил прийому

В інституті нафтогазової інженерії підготовка докторів філософії (PhD) здійснюється за освітньо-науковою програмою "Нафтогазова інженерія та технології" (редакції 2018 р, 2020 р), яка отримала ряд відгуків стейкхолдерів

Робочі навчальні плани (РНП) підготовки доктора філософії за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія та технології, для денної та заочної форми навчання, наведено нижче: 

- чинний з 01.09.2016 - денна форма навчаннязаочна форма навчання;

- чинний з 01.09.2020 - денна форма навчаннязаочна форма навчання.

Викладання дисциплін, згідно з РНП, і безпосередня підготовка докторів філософії (PhD) здіснюється на кафедрах:

- буріння свердловин:

І. згідно РНП 2016 р:

1. Реотехнології у нафтогазовій інженерії (дисципліна обов'язкового циклу)

2. Проблемні питання  забезпечення енергоефективності процесу буріння нафтогазових свердловин (дисципліна вибіркового циклу)

3. Нові напрямки в техніко-технологічних аспектах забезпечення точності проведення спрямованих нафтогазових свердловин (дисципліна вибіркового циклу)

4. Сучасні методи закінчування свердловин (дисципліна вибіркового циклу)

5. Прийняття технологічних рішень в бурінні (дисципліна вибіркового циклу)

6. Організація наукових досліджень в прикладних задачах буріння свердловин (дисципліна вибіркового циклу)

І. згідно РНП 2020 р:

1. Новітні технології буріння свердловин (дисципліна обов'язкового циклу)

2. Інноваційні технології в  бурінні похило-скерованих свердловин (дисципліна вибіркового циклу)

3. Прийняття технологічних рішень в бурінні свердловин (дисципліна вибіркового циклу)

4. Стійкість і коливання бурильної колони (дисципліна вибіркового циклу)

5. Сучасні технології закінчування свердловин (дисципліна вибіркового циклу)

- видобування нафти і газу:

І. згідно РНП 2016 р:

1. Новітні технології видобування нафти і газу (дисципліна обов'язкового циклу)

2. Проблемні питання підвищення ефективності розробки нафтових родовищ  (дисципліна вибіркового циклу)

3. Проблемні питання підвищення ефективності розробки газових та газоконденсатних родовищ (дисципліна вибіркового циклу)

4. Проблемні питання експлуатації нафтових свердловин та підвищення їх продуктивності (дисципліна вибіркового циклу)

5. Проблемні питання експлуатації газових та газоконденсатних свердловин та підвищення їх продуктивності (дисципліна вибіркового циклу)

6. Проблемні питання підвищення ефективності збору та підготовляння продукції нафтових, газових та газоконденсатних свердловин (дисципліна вибіркового циклу)

І. згідно РНП 2020 р:

1. Новітні інноваційні технології видобування нафти і газу (дисципліна обов'язкового циклу)

2. (дисципліна вибіркового циклу)

3. (дисципліна вибіркового циклу)

4. (дисципліна вибіркового циклу)

5. (дисципліна вибіркового циклу)

- газонафтопроводів та газонафтосховищ:

І. згідно РНП 2016 р:

1. Новітні технології спорудження та експлуатації газонафтопроводів (дисципліна обов'язкового циклу)

2. Проблемні питання забезпечення енергоефективності експлуатації магістральних нафтопроводів (дисципліна вибіркового циклу)

3. Проблемні питання забезпечення енергоефективності експлуатації магістральних газопроводів (дисципліна вибіркового циклу)

4. Проблемні питання забезпечення енергоефективності експлуатації газових мереж населених пунктів (дисципліна вибіркового циклу)

5. Проблемні питання математичного моделювання технологічних процесів газонафтотранспортних систем (дисципліна вибіркового циклу)

6. Проблемні питання забезпечення надійності систем транспортування та зберігання нафти і газу (дисципліна вибіркового циклу)

І. згідно РНП 2020 р:

1. Концептуальні підходи до питань оцінювання пропускної здатності та розвитку газонафтотранспортної системи України (дисципліна обов'язкового циклу)

2. Проблемні питання забезпечення енергоефективності при проектуванні, спорудженні та експлуатації магістральних газопроводів (дисципліна вибіркового циклу)

3. Проблемні питання забезпечення енергоефективності експлуатації магістральних нафтопроводів (дисципліна вибіркового циклу)

4. Проблемні питання забезпечення енергоефективності експлуатації газових мереж (дисципліна вибіркового циклу)

5. Проблемні питання забезпечення надійності систем транспортування та зберігання нафти і газу (дисципліна вибіркового циклу)