Дисципліни, методичне забезпечення

Додаткова інформація

 

 

.​​​​​​​    Робоча програма дисципліни  

 

 
.

 

 

​​​​​​​Анотація дисципліни

 

 

​​​​​​​
           
           
           

 

​​​​​​​Перелік дисциплін, які викладає кафедра буріння свердловин

 

          Здобуття ступеня доктора філософії (за спеціальністю 185 Нафтогазова інженерія і технології)

 

 

Рік освітньої програми

 

 

2016

 

 

2020

 

     

1

 

Проблемні питання  забезпечення енергоефективності процесу буріння нафтогазових свердловин

 

  .          

2

 

Нові напрямки в техніко-технологічних аспектах забезпечення точності проведення спрямованих нафтогазових свердловин

 

  .          

3

 

Сучасні методи закінчування свердловин

 

  .          

4

 

Прийняття технологічних рішень в бурінні

 

  .          

5

 

Організація наукових досліджень в прикладних задачах буріння свердловин

​​​​​​​

  .        

6

 

Новітні технології буріння свердловин

 

      .    

7

 

 Інноваційні технології в  бурінні похило-скерованих свердловин

 

      .    

8

 

Прийняття технологічних рішень в бурінні свердловин

 

      .    

9

 

 Стійкість і коливання бурильної колони 

 

      .    

10

 

Сучасні технології закінчування свердловин

​​​​​​​

      .    

 

 

 

1

Буріння нафтових і газових свердловин 

    .            

2

Буріння похило-скерованих свердловин

    .            

3

Буріння свердловин на воду і тверді корисні копалини

    .            

4

Бурові промивальні рідини

    .            

5

Геологорозвідувальна справа

                 

6

Гідроаеромеханіка в бурінні

                 

7

Гідродинамічні розрахунки в бурінні
(Основи прийняття технологічних рішень в бурінні)

    .            

8

Закінчування свердловин

    .            

9

Запобігання та ліквідація флюїдопроявів

    .            

10

Комп’ютеризація технологічних розрахунків в бурінні

    .            

11

Методи та засоби обробки знань в нафтогазовій промисловості

                 

12

Моделювання процесів буріння свердловин

    .            

13

Нафтогазова механіка

    .            

14

Нафтогазова справа

                 

15

Освоєння свердловин 

    .            

16

Основи наукових досліджень

    .            

17

Основи нафтогазової справи

                 

18

Основи технології буріння свердловин

                 

19

Попередження та ліквідація флюїдопроявлень

    .            

20

Проектування конструкцій та кріплення свердловин

    .            

21

Ремонтно-відновлювальні роботи при бурінні свердловин

    .            

22

Розкриття та випробування продуктивних пластів

    .            

23

Розробка документації для спорудження свердловин

    .            

24

Руйнування гірських порід при бурінні

    .            

25

Системи технологій у нафтогазовидобувній промисловості

                 

26

Спеціальні технологічні рідини     .            

27

Спорудження свердловин на нетрадиційних родовищах природних газів

                 

28

Тампонажні системи

    .            

29

Технологія буріння нафтових і газових свердловин

    .            

30

Ускладнення та аварії при бурінні свердловин

    .            
31 Рідини для буріння нестійких інтервалів та первинного розкриття продуктивних горизонтів     .            
32 Нафтогазова інженерія і технології     .            
33 Новітні  технології буріння і ремонту свердловин     .            
34 Новітні технології буріння свердловин     .            
35 Основи морських нафтогазових технологій     .            
36 Cучасні технології закінчування свердловин     .            
37  Системи якості в бурінні     .