Бакалаврська ОПП «Буріння нафтових і газових свердловин» за спеціальністю 184 «Гірництво»

Додаткова інформація

Інформація оновлюється! 


ОПП «Буріння нафтових і газових свердловин» за спеціальністю 184 «Гірництво» 2022 р (завантажити)

Протоколи засідання кафедри (завантажити)

 

(184) Гірництво ОПП "Буріння нафтових і газових свердловин" (сертифікат 1стр.  сертифікат 2стр.)

 

Відгуки та пропозиції  просимо надсилати на пошту гаранта програми доц. Бейзик О. С:   drill@nung.edu.ua

 

 

 

 

ОПП «Буріння нафтових і газових свердловин» за спеціальністю 184 «Гірництво» 2023 р (ПРОЄКТ).

Відгуки та пропозиції на проєкт ОНП 2023 р. просимо надсилати на пошту гаранта програми:   drill@nung.edu.ua

 

Навчальний план (денна форма-завантажити)     Навчальний план (заочна форма-завантажити)

 


 

ОПП «Буріння нафтових і газових свердловин» за спеціальністю 184 «Гірництво» 2022 р (завантажити)

 

Навчальний план (денна форма-завантажити)         Навчальний план (заочна форма-завантажити)


 

ОПП «Буріння нафтових і газових свердловин» за спеціальністю 184 «Гірництво» 2019 р (завантажити)

 

Навчальний план (денна форма-завантажити)         Навчальний план (заочна форма-завантажити)

 


 

 

 

Обов"язкові

 

Історія України та української культури

Основи академічного письма

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Основи психології та соціальних комунікацій

Філософія

Вища математика

Фізика

Хімія

Інформатика та програмування

Нарисна геометрія

Інженерна та комп'ютерна графіка

Основи гірничого виробництва

Теоретична механіка

Опір матеріалів

Основи буріння свердловин

Розробка родовищ корисних копалин

Технологія буріння нафтових і газових свердловин

Маркшейдерсько-геодезичні вимірювання та їх обробка

Загальна геологія

Основи проєктування механізмів і машин

Гідравліка

Руйнування гірських порід

Термодинаміка та теплопередача

Буріння на воду та тверді корисні
копалини

Основи метрології, стандартизації та контролю якості

Матеріалознавство

Механіка гірських порід

Навчальна практика

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Машини та обладнання для буріння свердловин

Виробнича практика

Бурові промивальні рідини

Електротехніка та електропостачання

Економіка підприємства

Основи охорони праці

Основи екології

Основи автоматизації виробничих процесів

Закінчування свердловин

Державний іспит

 

Вибіркові

 

Буріння на воду і тверді корисні копалини

Буріння геотермальних свердловин

Гідромеханіка в бурінні

Основи фізико-хімії бурових і тампонажних розчинів

Розкриття та випробування продуктивних пластів

Пошуки та розвідка нафтогазових родовищ

Моделювання процесів буріння

Бурове обладнання

Ускладнення при бурінні свердловин

Геофізичні методи дослідження свердловин

Рідини і хімреагенти для буріння нестійких інтервалів

Розробка нафтових і газових родовищ

Ліквідація аварій при бурінні нафтових і газових свердловин

Основи морських нафтогазових технологій

Буріння свердловин великого діаметра

Комп'ютеризація технологічних розрахунків в бурінні

Основи наукових досліджень

Буріння свердловин на гнучких трубах

 

 

Вибіркові з загальноуніверситетського каталогу (каталог)

 

 

  

 

 

Обов"язкові

 

Історія України та української культури

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Іноземна мова

Психологія

Філософія

Фізичне виховання

Вища математика

Фізика

Хімія

Інформатика та програмування

Нарисна геометрія, інженерна та комп`ютерна графіка

Економіка підприємства

Спецрозділи математики

Безпека життєдіяльності та цивільний захист

Теоретична механіка

Опір матеріалів

Основи екології в нафтогазовій галузі

Загальна геологія

Геодезія

Основи проєктування механізмів і машин

Гідравліка

Термодинаміка та теплопередача

Основи метрології, стандартизації та контролю якості в нафтогазовому комплексі

Матеріалознавство

Основи охорони праці

Нафтогазова інженерія та технології

Нафтогазова інженерія та технології.

Нафтогазова інженерія та технології..

Нафтогазова інженерія та технології...

Нафтогазова механіка

Виробнича практика

Бурові промивальні рідини

Гідромеханіка в бурінні

Руйнування гірських порід при бурінні

Закінчування свердловин

Державний іспит

 

 

 

Вибіркові

 

Нафтогазова геологія

Основи морських нафтогазових технологій

Технологія буріння нафтових і газових свердловин

Ускладнення та аварії при бурінні свердловин

Бурове обладнання

Розкриття та випробування свердловин

Рідини для буріння нестійких інтервалів та первинного розкриття продуктивних горизонтів

Комп`ютеризація технологічних розрахунків в бурінні

 

 

Вибіркові з загальноуніверситетського каталогу (каталог)

 

 

 

 

 


 

1

2

3

 

 


 

1

2

3

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

1

2

3