Робочі програми

Основи надйності машин

Теплоенергетичні установки

Автомобілі

Безпека дорожнього руху

Вступ до фаху

Експлуатаційні матеріали

Експлуатація та обслуговування машин

Електронне та електричне обладнання автомобілів

Загальний курс транспорту

Комплексна механізація і основи розрахунку технологічного транспорту

Комп'ютерна діагностика автомобілів

Комп'ютерні системи автомобілів

Мат. модел. технологічних процесів підпр. автом. транспорту

Організація автосервісу

Організація автомобільних перевезень

Основи теплотехніки

Основи технології ремонту автомобілів

Природоохоронні технології на транспотрті

Ресурсозбереження на автотранспортних підприємствах

Розрахунок двигунів внутрішнього згоряння

Сучасні тенденції розвитку конструкцій автомобілей

Теплогенератори НГТТ

Тертя і знос транспортних засобів

Технічна експлуатація спецтехніки

Технологічне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів

Виробничі системи на транспорті

Енергозаощадження на автомобільному транспорті

Іноземна мова професійного спрямування

Методологія наукових досліджень

Новітні технології на автомобільному транспорті

Організація дорожнього руху

Організація вантажних автомобільних перевезень

Організація пасажирських автомобільних перевезень

Основи надійності автомобілів

Основи технології виробництва автомобілів

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта

Технічна експлуатація автомобілів

Устаткування нафтогазового технологічного транспорту

Основи технічної діагностики автомобілів

Тенденції і перспективи розвитку автосервісу