Якимечко Ярослав Яремович

Додаткова інформація
yayaya
Alma mater

Івано-Франківський інститут нафти і газу у 1990 році.

Спеціальність

Буріння нафтових і газових свердловин

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

ІФНТУНГ, кафедра видобування нафти і газу, доцент

Наукові інтереси

Створення і удосконалення техніки і технологій для видобування нафти і газу

Державні нагороди

Грамота ОДА

Загальна інформація

   

Працює в університеті з 1991 року на посадах молодшого наукового співробітника на кафедрі охорони праці, завідувачем лабораторіями, асистентом та доцентом на кафедрі морських нафтогазових технологій. У теперішній час працює доцентом кафедри видобування нафти і газу.

Навчальна робота

Якимечко Я.Я. читає лекції з таких дисциплін «Морські нафтогазові технології», «Дослідження свердловин», «Видобування нафти і газу», «Нафтогазова інженерія та технології», а також веде лабораторні і практичні заняття. Він є автором 22 методичних розробок, які включають у себе конспекти лекцій, лабораторні практикуми, методичні вказівки для самостійної роботи студентів.

Наукова діяльність

Якимечко Я.Я. у 2013 році захистив кандидатську дисертацію «Удосконалення технології видобування високов'язких нафт струминними насосами з використанням енергії пульсуючих потоків» за спеціальністю 05.15.06 «Розробка нафтових та газових родовищ».

У 2015 році отримав вчене звання доцент.

За його авторства вторства побачили світ 42 наукових публікації у фахових журналах України та закордонних виданнях. Він є співавтором 10 патентів України.

Вибрані публікації

1.  Шандровський Т.Р., Якимечко Я.Я. До проблеми створення насосів для підіймання із свердловин високов¢язких нафт // Нафтова і газова промисловість. -  1999. -  № 2. - С. 41-44.

2. Якимечко Я.Я. Концепції видобування високов¢язких вуглеводнів //  Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ. -  1999. – Вип. 36 - С. 200-206.

3. Якимечко Я.Я., Яремійчук Р.С., Шандровський Т.Р., Витязь О.Ю., Фем’як Я.М. Інтенсифікація видобування важких нафт зниженням їх в’язкості за допомогою гідродинамічного кавітатора // Нафтова і газова промисловість. -  2005. -  № 6. – С. 24-26.

4. Якимечко Я.Я. Стендові випробування гідродинамічного пристрою-пульсатора та його вплив на параметри товарної нафти// Нафтова і газова промисловість. – 2009. - №5-6. – С. 29-30.

5. Якимечко Я.Я. Інтенсифікація видобування високов’язких нафт шляхом  застосування пульсаційно-хвильової технології в свердловинних умовах / Я.Я. Якимечко, Н.І. Маринюк // Нафтогазова енергетика 2013: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., 7-11 жовтня 2013 р. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 138-140.

6. Якимечко Я. Я. Експериментальні дослідження роботи гідродинамічного пульсатора та його вплив на параметри нафти [Текст] / Я. Я. Якимечко // Східно-Європейський журнал передових технологій. - 2014. - Т. 5, № 7(71). - С. 46-51. DOI :10.15587/1729-4061.2014.28002

7. Якимечко Я. Я. Дослідження пульсаційно-кавітаційних процесів, що виникають під час роботи гідродинамічного кавітатора [Текст] / Я. Я. Якимечко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2014. - № 2(37). - С. 161-169.

8. Якимечко Я.Я. Генератори коливань тиску та механізми виникнення імпульсно-хвильових процесів у свердловинних умовах і можливість їх практичного використання [Текст] / Я. Я. Якимечко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2014. - № 4(53). - С. 52-64.

9. О. Ю. Витязь, Я. М. Фем’як, Я. Я. Якимечко, М. В. Худін Удосконалення способу обертового буріння похило-скерованих і горизонтальних ділянок свердловини // I Miedzynarodova Konferencja Naukovo-techniczna. Actualne zagadnienie energetyki, budownictwa i inzynierii srodowiska // 26-28 stycznia 2016 r., Koszalin, Polska. Collection of conference materials. – Oradea University Press, Romania. – P. 113 – 118.  

10. Якимечко Я.Я. Використання пульсаційно-хвильової технології для інтенсифікації видобування високов’язких нафт [Текст] / Якимечко Я.Я. //: Збірник статей учасників дев’ятнадцятої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього» (27 березня – 11 квітня 2018 р.). – Видавництво НМ. – Дніпро, 2018 р. – С. 19-21.

11. Якимечко Я. Я. Використання енергії пульсуючих потоків при видобуванні високов’язкої нафти струминними насосами. [Текст] / Я.Я. Якимечко // Sworld. Modern Engineering and Innovative Technologies. Karlsruhe, Germany - 2019. – Т 1, № 10  – С. 65-69. IDEX COPERNICUS. DOI:10.30890/2567-5273.2019-10-01-010.

12. Lubomyr Poberezhny. Influence of hydrate formation and concentration of salts on the corrosion of steel 20 pipelines [Текст] / Lubomyr Poberezhny, Ihor Chudyk, Andrii Hrytsanchuk, Oleg Mandryk, Tetyana Kalyn, Halyna  Hrytsanchuk, Yaroslav Yakymechko // Management Systems in Production Engineering. - 2020. – Volume 28, Issue 3, pp. 141-147. IDEX SCOPUS. ORCID ID: 0000-0002-4406-0094.

Контакти

e-mail: jarykjj@ukr.net