Вовк Роман Богданович

Вовк Роман Богданович
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Автоматизоване управління технологічними процесами

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Доцент кафедри інженерії програмного забезпечення

Наукові інтереси
  • дослідження в галузі інтелектуальних систем з використанням концепції представлення та задоволення обмежень (CSP);
  • системи управління базами даних реляційного та нереляційного типу (PostreSQL/MySQL/MongoDB);
  • бази даних та знань;
  • системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень в процесі буріння нафтових і газових свердловин;
  • управління та менеджмент проєктів розробки програмного забезпечення;
  • гнучкі методології розробки ПЗ: SCRUM, ХР, Kanban, Lean.

       Керівник студентського наукового гуртка “Сучасні інформаційно-програмні інновації” (наказ №100 від 26.05.2021р.).  

Навчальна робота

Теорія реляційних та нереляційних баз даних

Системи управління базами даних

Менеджмент проектів програмного забезпечення

Новітні концепції даних та засобів їх обробки

Наукова діяльність

 

Методичні матеріали

1. Вовк Р.Б. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бази даних” для студентів напряму підготовки 6.050103 – “Програмна інженерія”. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 100 с.

2. Юрчишин, В. М. Моделювання програмного забезпечення : конспект лекцій / В. М. Юрчишин, Л. І. Випасняк, Р. Б. Вовк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 166 с.

3. Юрчишин, В. М. Методологічні основи наукових досліджень в нафтогазовій галузі : конспект лекцій / В. М. Юрчишин, О. Ф. Козак, Р. Б. Вовк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 164 с.

4. Вовк Р.Б. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Бази даних” для студентів напряму підготовки 6.050103 – “Програмна інженерія”. -  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 167 с.

5. Вовк Р. Б. Організація баз даних : практикум для студентів напряму підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія” / Р. Б. Вовк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 102 с.

6. Вовк Р.Б. Прийняття рішень у нафтогазовій галузі інструментами теорії обмежень: монографія / Р.Б. Вовк, О.Ф. Козак, В.І. Шекета, В.М. Юрчишин. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017 – 208c.

7. Вовк Р.Б. Менеджмент проєктів програмного забезпечення: Навчальний посібник / Вовк Р.Б., Шекета В.І. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022 – 148 с. ISBN 978-966-694-408-8

8. Вовк Р. Б.     Менеджмент проектів програмного забезпечення [Текст] : Лабораторний практикум / Р. Б. Вовк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 106 с.

9. Вовк Р. Б. Теорія реляційних та нереляційних баз даних [Текст] : Методичні вказівки до виконання курсової роботи / Р. Б. Вовк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 108 с.

10. Вовк Р. Б. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт [Текст] / Р. Б. Вовк, В. І. Шекета. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. – 63 с. 

 Підвищення кваліфікації

1. ТОВ “Сомбра Україна” (Sombra Ukraine), лист підтвердження №12/08 від 11 березня 2020р. Стажування в області застосування інформаційних технологій на промисловому рівні. – період 10.02.2020 – 10.03.2020 р.

2. Курс "Основи управління командами та проєктами в IT. Підготовчий" Lviv IT School, платформа Prometheus, сертифікат від 03.02.2021р.

3. Курс "Основи інформаційної безпеки", Київський Політехнічний Інститут/ Лабораторія “Zillya! антивірус”,  платформа Prometheus, сертифікат від 08.03.2021р.

4. Курс “Teachers` Smartup”, Sigma Software University, Partner of the course — IT Ukraine Association, тривалість: 24.01.2022 – 28.01.2022 / 30 год. (1 ECTS), сертифікат № 10425 від 02.02.2022р.

  5. Центр розробки програмного забезпечення м. Івано-Франківськ Групи Компаній “Perfectial”, Стажування. - лист підтвердження №17/22 від 12 квітня 2022р. – Тема стажування: “Використання баз даних як платформи для збереження та структуризації аналітичних даних по компанії з метою подальшого їх використання в процесах Business Intelligence”. – період 15.01.2022 – 15.03.2022 р.

6. Курс “MongoDB”, Освітній online ресурс для IT-спеціалістів “ITVDN” (IT Video Developers Network), сертифікат ТР70584438 від 09.07.2022р.

7. Курс “Teachers’ SmartUp. Summer Edition”, Sigma Software University, Partner of the course — IT Ukraine Association, тривалість: 01.08.2022 – 05.08.2022 / 30 год. (1 ECTS), сертифікат № 09ba3b6a89bc45a5a02fd45edddb5a6d від 08.08.2022р.

8. Курс “Teachers` SmartUp: winter productivity”, Sigma Software University, Partner of the course — IT Ukraine Association, тривалість: 23.01.2023 – 27.01.2023 / 30 год. (1 ECTS), сертифікат № b2b758f6fdb2457493320b674e7b198e від 28.01.2023р.

 

Громадська діяльність

1. Участь в Громадській організації "Івано-Франківський ІТ кластер"  згідно Меморандуму №16 від 19.02.2019р.

2. Участь в громадській організації “Інтернаціональна спілка інноваторів та дослідників” (посвідчення № 059 від 30.07.2021р.)

 

Тези та матеріали конференцій

1. Вовк Р.Б. Інтелектуальна навчальна система запобігання нештатних аварійних ситуацій в процесі буріння/ Р.Б.Вовк, В.Р.Процюк, Г.Я.Процюк // «Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовка фахівців нафтогазової галузі»: тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції, м.Івано-Франківськ, 3-6 жовтня 2012 р. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 76-79.

2. Вовк Р.Б. Інтелектуальний метод контролю нештатних ситуацій в бурінні / Р.Б. Вовк, В.М. Юрчишин, В.І. Шекета, І.Р. Михайлюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2013). – 8 – 11 жовтня 2013. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – С. 183 – 185.

3. Глеб Х.Я., Бойчук Х.Я., Вовк Р.Б. Роль інформаційних технологій при визначенні якості знань студентів // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2013). – 8 – 11 жовтня 2013. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – С. 108 – 111.

4. Маслій Г.В., Пахольчук М.І., Вовк Р.Б. Системний аналіз взаємодії групи користувачів соціальної мережі в процесі навчання // Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції – Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2013).– 20 – 22 листопада 2013.– м. Дніпропетровськ.- С. 157-158.

5. Дрогобицький Б.І., Вовк Р.Б. Застосування методів математичної логіки при визначенні якості програмного забезпечення // Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке: Материалы 18 Международного молодежного форума (14 – 16 апреля 2014 г., Харьков). – Международная конференция “Информационные интелектуальные системы”. – Х..: ХНУРЭ., 2014. – т.6 – С. 176 – 177.

6. Прокоп’як Р.Р., Вовк Р.Б. Розробка стратегії забезпечення безпеки особистих даних користувачів смартфонів // Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке: Материалы 18 Международного молодежного форума (14 – 16 апреля 2014 г., Харьков). – Международная конференция “Перспективы развития телекоммуникационных и информационно-измерительных технологий”. – Х..: ХНУРЭ., 2014. – т.4 – С. 132 – 133.

7. Ворона О.А., Вовк Р.Б. Розробка концепції функціонування інтелектуального автономного тьютора // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 5 – 6 грудня 2014. – Львів, 2014. – С. 56 – 58. – ISBN 978-617-7041-83-3

8. Шлиян Т.Р., Вовк Р.Б. Розробка алгоритму адаптації психофізіологічних особливостей студентів в умовах комп’ютеризованого навчання // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 5 – 6 грудня 2014. – Львів, 2014. – С. 76 – 77. – ISBN 978-617-7041-83-3

9. Вовк Р.Б., Шекета В.І., Бестильний М.Я., Гобир Л.М. Формальне представлення моделі об’єкта підтримки прийняття рішень в інтелектуальній системі // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2015). – 6 – 9 жовтня 2015. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – С. 186 – 187.

10. Колесник А.О., Вовк Р.Б. Аналіз проблем та перспектив інформатизації вищої освіти // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2015). – 6 – 9 жовтня 2015. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – С. 137 – 138.

11. Зорін В.О., Ферій Т.Ю., Вовк Р.Б. Представлення концепції побудови інтерактивної навчальної системи ”DRILLER” // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2015). – 6 – 9 жовтня 2015. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – С. 170 – 171.

12. Ямнюк Т.І., Вовк Р.Б. Розробка методології побудови соціальної мережі як засобу навчання // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2015). – 6 – 9 жовтня 2015. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – С. 175 – 176.

13. Чернецький В.М., Вовк Р.Б., Заячук Я.І. Визначення переваг і недоліків віртуальних навчальних середовищ і їхня роль в освітньому процесі // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2015). – 6 – 9 жовтня 2015. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – С. 172 – 173.

14. Духович Д.М., Вовк Р.Б. Перспективи впровадження засобів віртуальної реальності в навчальному процесі // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки”. – Технічні науки. – 16 – 17 жовтня 2015. – Львів, 2015. – С. 65 – 67. – ISBN 978-966-916-028-7

15. Кудярський І.С., Вовк Р.Б. Мережеві атаки в інтернет середовищі та методи боротьби з ними // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки”. – Технічні науки. – 16 – 17 жовтня 2015. – Львів, 2015. – С. 72 – 75. – ISBN 978-966-916-028-7

16.Лук’янов Д.О., Зьола І.П., Вовк Р.Б. Розробка веб-базованої системи тестування знань «Takethetest» // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки”. – Технічні науки. – 16 – 17 жовтня 2015. – Львів, 2015. – С. 76 – 78. – ISBN 978-966-916-028-7

17. Нестерик Р.Р., Вовк Р.Б. Дослідження переваг використання стеганографічних методів захисту інформації // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки”. – Технічні науки. – 16 – 17 жовтня 2015. – Львів, 2015. – С. 86 – 88. – ISBN 978-966-916-028-7

18. Федишин А.Г., Вовк Р.Б. Перспективи використання програмних сервісів від Microsoft в навчальних цілях // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання сучасної науки”. – Технічні науки. – 16 – 17 жовтня 2015. – Львів, 2015. – С. 96 – 98. – ISBN 978-966-916-028-7

19. Бабала В.І., Крижанівський М.В., Вовк Р.Б. Концепція побудови сучасної інтерактивної електронної бібліотеки з елементами соціальної мережі // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 15 – 17. – ISBN 978-966-916-051-5

20. Кучмійов І.В., Вовк Р.Б. Перспективи застосування технології Semantic Web для пошуку інформації // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 36 – 39. – ISBN 978-966-916-051-5

21.Ляшеник В.В., Молотов А.Р., Вовк Р.Б. Розробка концепції проектування web-орієнтованих систем // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 42 – 45. – ISBN 978-966-916-051-5

22. Петранюк О.В., Вовк Р.Б. Розробка алгоритму популяризації web-ресурсів на основі SEO-оптимізації // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 54 – 56. – ISBN 978-966-916-051-5

23. Сорокін В.А, Дзьон В.М., Вовк Р.Б. Проектування електронної системи автоматизованого обліку пацієнтів у медичних закладах // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 63 – 66. – ISBN 978-966-916-051-5

24. Хамурда А.В., Кінаш Ю.О., Вовк Р.Б. Реалізація програмної системи університету “Єдине інформаційне ядро” // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 77 – 80. – ISBN 978-966-916-051-5

25. Цап Т.С., Мельник Р.О., Вовк Р.Б. Основні аспекти краху проектів розробки програмного забезпечення // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 80 – 82. – ISBN 978-966-916-051-5

26.Лунів О.В., Вовк Р.Б. Застосування нейронних мереж для розпізнавання образів // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Перспективи розвитку сучасної науки”. – Технічні науки. – 4 – 5 грудня 2015. – Харків, 2015. – Частина ІІ. – С. 39 – 41. – ISBN 978-966-916-051-5

27. Савич Ю.О. Аналіз методів криптографічного захисту інформації / О.А. Савич, Р.Б. Вовк, М.С.Пасєка // VIII Всеукраїнська науково практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Інформаційні технології безпека та зв’язок». – м. Дніпро – 24 листопада 2016р. – С. 6 – 7

28. Дмитренок С. О. Системний аналіз та порівняльна характеристика операційних систем IOS 10 та Android 7.0 / С.О. Дмитренок, М.А. Воротняк, Р.Б. Вовк // XIV міжнародна науково-практична конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем” (MPZIS – 2016) . – м. Дніпро – 16-18 листопада 2016р. – С. 62 – 63.

29. Пуш М.В. Використання хмарного сервісу Google Drive для покращення підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій / М.В. Пуш, Д.В. Фролов, Р.Б. Вовк // Друга Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна наука: проблеми і перспективи». – м. Київ.: МЦНД.  – 15 – 16 жовтня 2016 р. – С. 64 – 66 .

30. Сапарта І.І. Аналіз інтегрованих середовищ розробки програмного забезпечення мовою JAVA / І.І. Сапарта, В.Ю. Тимків, Р.Б. Вовк // Всеукраїнська науково-практична конференція “Майбутній науковець – 2016” . – м. Сєвєродонецьк. – 2 грудня 2016 р. – C. 64 – 66.

31. Головчак В. В. Використання системи управління проектами TRELLO для проектування невеликих проектів / В.В. Головчак, Р.Б. Вовк // Всеукраїнська науково-практична конференція “Майбутній науковець – 2016” . – м. Сєвєродонецьк. – 2 грудня 2016 р. – C. 97 – 99.

32. Вовк Ю.В. Принцип роботи «Розумного дому» / Ю.В. Вовк, П.В. Стефюк, Р.Б. Вовк // Всеукраїнська науково-практична конференція “Майбутній науковець – 2016” . – м. Сєвєродонецьк. – 2 грудня 2016 р. – C. 179 – 182.

33. Гаврилко Ю. В. Опис алгоритму шифрування і дешифрування зображень на основі методу ДНК та гіперхаотичної системи рівнянь Росслера [Текст] / Ю. В. Гаврилко, Р. Б. Вовк // «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Львів, 02-03 грудня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 83 – 86.

34. Даниляк В. І. Опис та класифікація основних мережевих атак та методів захисту від них [Текст] / В. І. Даниляк, наук. керів. Вовк Р.Б. // «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Львів, 02-03 грудня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 86 – 88.

35. Журава І. В. Аналіз основних причин та факторів краху проектів по розробці програмного забезпечення [Текст] / І. В. Журава, С. Р. Овчарук, наук. керів. Вовк Р.Б. // «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Львів, 02-03 грудня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 90-92.

36. Рєзнік Д. В. Основні способи оптимізації роботи бази даних [Текст] / Д. В. Рєзнік, Р. Т. Космірак, наук. керів. Вовк Р.Б. // «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Львів, 02-03 грудня 2016 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – С. 103 – 105.

37. Пулик М.І. Визначення переваг та недоліків дактилоскопічного методу аутентифікації в інформаційних системах [Текст] / М. І. Пулик, Ю.О. Савич, наук. керів. Вовк Р.Б. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наукова думка інформаційного століття» (м. Дніпро, 19 червня 2016 р.). — Дніпро : ГО «Європейська наукова платформа», 2016. – С. 100 – 103.

38. Городівський М.Л., Краєцький В.М., Вовк Р.Б. Використання біометричних ознак для авторизації користувачів // Матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2017). – 10 – 13 жовтня 2017. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – С. 28 – 30.

39. Вовк Р.Б., Чесановський М.С., Потеряйло Л.О. Формалізація представлення технологічних проблем в інтелектуальній системі підтримки прийняття рішень // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту”. – 17 – 19 жовтня 2018. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – С. 46 – 47.

40. Вовк Р.Б., Кудярський І.С. Програмна автоматизація процесу формування інженерії вимог для освітніх потреб // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту”. – 17 – 19 жовтня 2018. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – С. 98 – 99.

41. Бабала В.І., Вовк Р.Б. Концепція побудови автоматизованої системи відслідковування зайнятості людських ресурсів при розробці програмного забезпечення // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Автоматизоване управління багатовимірними об’єктами на засадах обчислювального інтелекту”. – 17 – 19 жовтня 2018. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – С. 79 – 80.

42. Бендус П. М. Концепція побудови програмного продукту для автоматичного генерування документів / П. М. Бендус, Р. Б. Вовк // «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2018 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – C. 37 – 39.

43. Депутат А. Б. Розробка архітектури програмного забезпечення автоматичної генерації документів / А. Б. Депутат, Р. Б. Вовк // «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2018 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018. – C. 45 – 47.

44. Бендус П.М., Гринів С.Ю, Вовк Р.Б. Дослідження методів та засобів внутрішньої пошукової оптимізації // Матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2019). – 10 – 11 жовтня 2019. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – С. 215 – 217.

45. Депутат А.Б., Гринів С.Ю, Вовк Р.Б. Дослідження та опис архітектури блокчейн мережі // Матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів “Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості” (ІТОТП-2019). – 10 – 11 жовтня 2019. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – С. 81 – 83.

46. Калатурний А.В., Вовк Р.Б. Інформаційна модель кредитного скорингу позичальника  // Матеріали ХLI Мiжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Весняні наукові читання - 2020». 10 березня 2020. – м. Вінниця, 2020. – Ч. 2. – С. 54 – 58.

47. Марусик М.Ф., Вовк Р.Б. Використання 3D-технологій в медицині  // Матеріали ХLI Мiжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Весняні наукові читання - 2020». 10 березня 2020. – м. Вінниця, 2020. – Ч. 2. – С. 5963.

48. Місюк О.І., Вовк Р.Б. Використання платформи APACHE KAFKA для потокової обробки повідомлень // Матеріали ХLI Мiжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Весняні наукові читання - 2020». – 10 березня 2020. – м. Вінниця, 2020. – Ч. 2. – С. 66 – 69.

49. Федорняк М.В., Вовк Р.Б. Огляд концепції Інтернету речей та перспективи її застосування  // Матеріали ХLI Мiжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Весняні наукові читання - 2020». – 10 березня 2020. – м. Вінниця, 2020. – Ч. 2. – С. 73 – 76.

50. Галас О.І., Вовк Р.Б. Сучасні інтелектуальні методи в управлінні  // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Системний аналіз в бізнесі та управлінні». – 17 квітня 2020. – м. Київ, 2020. –  С. 16 – 17.

51. Джус І.А., Вовк Р.Б. Вибір способу тестування відповідно до особливостей програмного забезпечення // Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Стан, досягнення  і перспективи інформаційних систем і технологій». – 21-22 квітня 2020. – м. Одеса, Видавництво ОНАХТ,  2020. –  Ч.1. –  С. 68 – 70.

52. Роговик М.О., Вовк Р.Б. Дослідження напрямів побудови ефективних CMS-систем// Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Стан, досягнення  і перспективи інформаційних систем і технологій». – 21-22 квітня 2020. – м. Одеса, Видавництво ОНАХТ,  2020. – Ч.1. –  С. 172 – 174.

53. Табачнюк М.В., Вовк Р.Б. Аналіз інтелектуальних інформаційних та інформаційно-аналітичних технологій // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові інновації». – 30-31 березня 2020. – м. Київ, МЦНіД, 2020. – Ч.2. –  С. 22 – 23.

54. Лесик В.А., Вовк Р.Б. Особливості побудови медичних інформаційних систем// Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки». – 25-26 січня 2020. – м. Київ, МЦНіД, 2020. – Ч.3. –  С. 14 – 15.

55. Самборська М.Б., Вовк Р.Б. Дослідження методів популяризації web-ресурсів в ІТ-маркетингу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі». – 22-23 квітня 2020. – м. Київ,  2020. –  С. 21 – 23.

56. Kornuta Yu.  Process of integrating google calendar API into ASP .NET core applications // Kornuta Yu., Vovk R. // The 17th International scientific and practical conference «Science 2021: Research and Innovation». – March 29-30, 2021. – Primedia E-launch LLC, USA, Philadelphia. 2021. – P. 82 – 86.

57. Савіцький А.В., Вовк Р.Б. Сучасні тенденції front-end розробки програмного забезпечення // IІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та здобувачів вищої освіти «Сучасна молодь в світі інформаційних технологій» присвячена Дню науки. – 14 травня  2021р.,  м. Херсон,  2021. –  С. 57 – 58. – ISBN 978-617-7941-23-0

58. Гузар С.В. Елементи сучасної front-end розробки на прикладі HTML, CSS, JAVASCRIPT // наук. керівник доц. Вовк Р.Б. / тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції “Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України”, 16 червня 2021 р. - м. Київ,: ІТТА, 2021. – C. 351 – 354 с.

59. Бендус С.Ю., Вовк Р.Б. Захист даних в мережі інтернет засобами платформи Cisco Securex // ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Інформаційні технології – 2022» . – 19 травня 2022р. м. Київ / Київський університет ім. Б. Грінченка,  2022. –  С. 162 – 164. – ISSN: 2664-2638 (Online)

60. Семчишин Ю.Ю., Вовк Р.Б. Використання методологій Scrum і Kanban для управління проектами розробки програмного забезпечення // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості». – 13 жовтня 2022р. м. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2022. – С. 164 – 165.

61. Іванович С.Ю., Вовк Р.Б. Системний аналіз та вибір інструментів для менеджменту проєктів програмного забезпечення // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості». – 13 жовтня 2022р. м. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2022. – С. 172 – 173.

62. Балан А.І., Вовк Р.Б. Роль бізнес-аналітика в управлінні проєктами розробки програмного забезпечення // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Інформаційні технології в освіті техніці та промисловості». – 13 жовтня 2022р. м. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2022. – С. 174 – 175.

63. Балан А.І., Вовк Р.Б.  Формування компетенцій бізнес-аналітика при управлінні проєктами розробки програмного забезпечення // Міжнародна наукова інтернет-конференція “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення Information society: technological, economic and technical aspects of formation (випуск 73). – м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 8-9 грудня 2022 р. ­– C. 17 – 19. – ISSN 2522-932X

Вибрані публікації

 V.D. Melnyk, R.B. Vovk, M.M. Demchyna Frame Based Approach to Construction of Intelligent System for Student Knowledge Control // Proceedings of the X International Conference TCSET’2010. – Lviv-Slavske, Ukraine, February 23-27, 2010, Р. 287. Індексується у наукометричній базі даних Scopus.

 Вовк Р.Б. Реалізація інтерфейсних елементів інтелектуальної тьюторної системи на основі обмежень // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського 2010., Вип. 1/2010 (60) частина 1., с. 39 – 43. Фахове видання.

 Вовк Р.Б., Шекета В.І. Представлення даних та знань предметної області для тьюторної системи на основі обмежень// Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки – 2010., Вип. 2/2010, – с 7 – 10. Фахове видання.

Вовк Р. Контроль станів технологічного процесу буріння на основі теорії задоволення обмежень / Роман Вовк, Василь Шекета, Василь Процюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2010. – № 3 (25) – С. 138 – 144. Фахове видання.

Вовк Р.Б. Формальний опис процесу контролю задоволення та порушення обмежень в інтелектуальних системах / Р.Б. Вовк, В.Р. Процюк, В.І. Шекета // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2011. – № 694. – С. 189 – 199. Фахове видання.

Вовк Р.Б. Моделювання структури та функціональності технологічних проблем на основі обмежень // Науково-технічний журнал “Математичні машини та системи”. – 2011. – № 2. – С. 153 – 161. Фахове видання.

Вовк Р.Б. Моделювання класів технологічних проблем на основі обмежень / Р.Б.Вовк, Г.Я. Процюк // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2011. – № 36 (Т.2). – С. 130 – 138. Фахове видання.

Вовк Р.Б. Автоматизована інтелектуальна система контролю нештатних ситуацій в бурінні / Р.Б. Вовк, В.І. Шекета // Всеукраїнський науково-технічний журнал “Нафтогазова енергетика”. – Наука і сучасні технології. – 2011. – № 3 (16). – С. 108 – 120. Фахове видання.

Вовк Р.Б. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при контролі технологічних параметрів / Р.Б. Вовк, В.І. Шекета, В.Д. Мельник // Науково-технічний журнал “Методи і прилади контролю якості”. – 2012. – № 29. – С. 119 – 129. Фахове видання.

Вовк Р. Подання та обробляння технологічних знань про процес буріння на основі обмежень / Роман Вовк, Віталій Мельник, Лідія Гобир // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2013. – № 1 (34) – С. 73 – 81. Фахове видання.

Демчина М.М. Експертні методи оцінки технологічних параметрів у процесі буріння свердловин / М.М. Демчина, В.І. Шекета, Р.Б. Вовк // Всеукраїнський науково-технічний журнал “Нафтогазова енергетика”. – Наука і сучасні технології. – 2013. – № 1 (19). – С. 26 – 37. Фахове видання.

Вовк Р.Б. Формалізація та дослідження простору технологічних проблем буріння на основі оціночних функцій // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Технічні науки. – 2013. – № 4 (67). – 2013. – С. 94 – 101. Фахове видання.

Вовк Р.Б. Контроль пошуку рішень технологічних проблем процесу буріння, формалізованих накладанням ієрархії обмежень // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Випуск 1 (84), С. 76 – 82. Фахове видання.

Вовк Р.Б. Класифікація формалізованих описів технологічних проблем процесу буріння шляхом введення компараторів// Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки – 2014., Вип. 1/2014, – С. 91 – 97. Фахове видання.

Вовк Р.Б. Методика реалізації контролю рішень технологічних проблем процесу буріння в інтелектуальній системі // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Випуск 2 (91), с. 47 – 55. Фахове видання.

Sheketa V.I. The Formally Stated Model for Technological Process Operator Queries Interpretation / V.I. Sheketa, M.M. Demchyna, R.B. Vovk, Y.L. Romanyshyn // Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science (TCSET’2016 ): the XIII International Theoretical and Practical Conference. – Lviv-Slavske (Ukraine), 23-26th February, Lviv, 2016. – IEEE Conference Publications. – P. 476-479. Індексується у наукометричній базі даних Scopus.

Гобир Л.М. Ймовірна оцінка результатів інтерпретації даних та параметрів геофізичних досліджень / Л.М. Гобир, Р.Б. Вовк, Потеряйло Л.О., Шекета В.І. // Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал “Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ”. – Інформаційні технології. – 2018. – № 3 (68) 2018. – м.Івано-Франківск: ІФНТУНГ. – С. 46 – 59. Фахове видання.

Sheketa V.I. Intelligent decisions support by oil&gas wells drilling / Sheketa V.I., Vovk R.B., Pikh V.Y., Romanyshyn Y.L., Pasyeka M.S.– ISDMCI’2019.– Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту».– с. Залізний Порт. – Херсон: 21 – 25 травня 2019. – С. 210 – 211.

Sheketa V. Formal methods for solving technological problems in the infocommunications routines of intelligent decisions making for drilling control // Sheketa V., Vovk R., Romanyshyn Y., Pikh V., Pasyeka M. // In Proceedings of the 2019 IEEE International Scientific and Practical Conference Problems of  Infocommunications Science and Technology. – PIC S&T′2019. –  08-11 October 2019. –  Kyiv, Ukraine. – P. 29 34. Індексується у наукометричній базі даних Scopus.

V.Sheketa, V.Pikh, Vovk R., Romanyshyn Y., Bihun-Chesanovska M., Pasyeka M. The Construction of Formal Approaches for Errors Interpretation in Intellectual Systems // // In proceedings of 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies–ACIT’2020. – Deggendorf, Germany. – 16-18 September 2020. – P.459 464. Індексується у наукометричній базі даних Scopus.

Sheketa V. Structuring Problem Cases Based on Constraints in the Drilling Control Infocommunications Routines // Sheketa V., Pikh V., Vovk R., Romanyshyn Y., Khrabatyn O. // In Proceedings of the 2020 IEEE International Scientific and Practical Conference Problems of  Infocommunications Science and Technology. – PIC S&T′2020. –  06-09 October 2020. –  Kharkiv, Ukraine. – рр. 152 – 156. Індексується у наукометричній базі даних Scopus.

Vasyl Sheketa, Roman Vovk, Volodymyr Pikh, Yulia Romanyshyn, Kostiantyn Kravtsiv, Liudmyla Poteriailo, Volodymyr Protsiuk and Mykola Pasyeka //  Solutions Outlining on the Set of Structured Technological Problems with Imposed Constraints  MoMLeT&DS 2021. - Lviv-Shatsk, Ukraine, June 5-6, 2021. - P. 40 – 50.  Індексується у наукометричній базі даних Scopus.

Контакти

 r.vovk@nung.edu.ua

Ідентифікатор ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0681-4534

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55427987800

Web of Science Researcher ID:

http://www.researcherid.com/rid/K-6291-2018

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=41pBXjMAAAAJ&hl=uk