Вербовська Леся Степанівна

Вербовська Леся Степанівна
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Спеціальність

Менеджер організацій.

Кваліфікаційний рівень

Спеціаліст.

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук.

Вчене звання

Доцент.

Місце роботи, посада

Доцент кафедри менеджменту та адміністрування.

Наукові інтереси
 • розвиток регіонів через ефективне функціонування транскордонного співробітництва;
 • стратегічний розвиток людських ресурсів;
 • інтелектуальна власність; 
 • управління змінами.
Загальна інформація

З 2000 року працюю в громадській організації «ГЦ «Ділові ініціативи», як асистент, тренер та керівник проєктів. 

З 2012-2013 н.р. навчалася на стипендіальній програмі ім. Lane Kirklanda, напрямок «Менеджмент людських ресурсів» Університет ім. Адама Міцкевича, м. Познань, Польща.

Академічна мобільність в рамках Erasmus +:

 • 2019 р. ERASMUS + STAFF TEACHER MOBILITY (STA) прочитала курс лекцій з дисципліни «Управління змінами» (8 год.) в AGH Університет науки та технології (м. Краків, Польща).
 • 2022 р. ERASMUS + STAFF TEACHER MOBILITY (STA) прочитала курс лекцій з дисципліни «Управління змінами» (8 год.) в AGH Університет науки та технології (м. Краків, Польща). (https://cutt.ly/GVPR24i)
 • 2022 р. ERASMUS + STAFF TEACHER MOBILITY (STA) участь в конференції щодо європейської практики написання проєктів, ведення спільних наукових досліджень з європейськими партнерами; (https://cutt.ly/gVPR8MY). 

Гірничо- металургійна академія ім. С. Сташица, факультет Менеджменту. 03.06.19 - 31.10.19. Temat «Nowoczesne aspekty szkolnictwa wyższego w Polsce». Сертифікат (довідка) б/н, від 13.11.19 (180 год.; 6 ECTS);

Пройшла курси підвищення кваліфікації «Основи проектування електронного курсу» у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на базі Центру дистанційного навчання  (02.01.20-02.07.20). 

Володію польською мовою на рівні В2.
 

Навчальна робота

Управління змінами; менеджмент процесів; адміністративний менеджмент; управління локальним розвитком; міжнародний менеджмент.

Наукова діяльність

Розвиток регіонів через ефективне функціонування транскордонного співробітництва; розвиток людських ресурсів в контексті змінного середовища; процесні підходи в управлінні; управління змінами.

Вибрані публікації
 1. Lesya Verbovska. Management of Personnel Development in Conditions of Change/Scopus «Advances in Manufacturing II - Volume 3 - Quality Engineering and Management». 2019, 306 p. https://doi.org/10.1007/978-3-030-17269-5_15
 2. Viktor Petrenko, Alla Polyanska, Lesya Verbovska, Galyna Bodnar A view on harmonization of interaction of business entities in conditions of change. (2021). Published by Springer. “Innovations in Industrial Engineering”. LNME. pp. 342-359. Scopus and WoS. (Portugal). https://doi.org/10.1007/978-3-030-78170-5_30
 3. Полянська А.С., Запухляк І.Б., Вербовська Л.С. Управління розвитком територіальних громад на засадах проєктного підходу: досвід, інструменти та фінансування. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія “Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2021. № (1). С.75-88. https://doi.org/10.31471/2409-0948-2021-1(23)-75-88
 4. Lesya Verbovska, Iryna Haliuk (2021) Application of modern development tools in increasing the competence of the staff. «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University». «Series of Natural and Mathematical Sciences» and “Series of Social and Human Sciences». Vol. 8, No. 3 (2021), 76-84. https://doi:10.15330/jpnu.8.3.76-84
 5. Вербовська Л. С., Запухляк І. Б., Галюк І. Б. Проєктна діяльність як інструмент євроінтеграційного поступу регіону. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія “Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості”. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. № (1). 153-161 С. DOI: 10.31471/2409-0948-2022-1(25)153-161.
 6. Alla Polyanska; Dariusz Cichoń; Lesya Verbovska; Marek Dudek; Dariusz Sala; Volodymyr Martynets Waste management skills formation in modern conditions: the example of Ukraine. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 4(45), 323-334. 2022. WoS. https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3814
 7. Lesja Verbowska “Działalność przeniesionego (relokowanego) biznesu na terenach nieokupowanych». Konferencja pt. „Wpływ otoczenia międzynarodowego na funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw” połączoną z Jubileuszem Pani Prof. dr hab. Elżbiety Jantoń-Drozdowskiej, Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.01.06.2022 r. Polska, format gibrydowy.

ORCID iD

ResearcherID

Google Scholar (Академія)

Контакти