Венгринюк Мирослава Іванівна

Додаткова інформація
Венгринюк Мирослава Іванівна
Alma mater

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Спеціальність

Українська мова та література

 

Кваліфікаційний рівень

Філолог, викладач української мови та літератури

 

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук

 

Вчене звання

доцент

 

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри філології та перекладу

 

Наукові інтереси

когнітивна лінгвістика, міжкультурна комунікація, стилістика тексту

 

Загальна інформація

Доцент кафедри філології та перекладу, кандидат філологічних наук. У 2006 р.  в Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника захистила кандидатську дисертацію на тему: "Адресат у художньому тексті (на матеріалі української прози ХХ століття)". З 2009 р. працює на посаді доцента кафедри теорії та практики перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (з 2013 р. – доцента кафедри філології та перекладу).

Навчальна робота

Основи академічного письма

Сучасна українська мова та культура ділового спілкування

Вступ до мовознавства

Українська мова в перекладознавчому аспекті

Ділова українська мова

Сучасна українська мова та культура наукового мовлення

 

Наукова діяльність
Вибрані публікації

1. Венгринюк М. І., Мельник О. М. Засоби емоційно-інтелектуального впливу на читачів у виданні “Таємниці походження Всесвіту” Лоуренса М. Краусса. Закарпатські філологічні студії. 2023. Вип. 27. Т. 1. С. 135-140.

2. Венгринюк М. І., Мельник О. М. Актуалізація бінарної опозиції “тиша / галас” у виданні Ерлінґа Каґґе “Тиша в епоху галасу”. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія”. 2023. № 60.

3. Венгринюк М. І. Експресивність заперечних конструкцій у романі Агати Крісті “Чалий кінь”. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2021. № 1 (21). С.159-166. DOI 10.32342/2523-4463-2021-1-21-16 (Scopus)

4. Венгринюк М. І., Мельник О. М. Особливості представлення лінгвокультурних відмінностей у романах Джоджо Мойєс. Закарпатські філологічні студії.  2021.  Вип. 17.  Т. 2.  С. 27-32.

5. Венгринюк М.І., Мельник О.М. Особливості вербалізації етнічних та гендерних стереотипів у виданні Осне Саєрстад “Кабульський книгар”. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика.  2021. Том 32 (71). № 4. С. 12-17.

6. Венгринюк М. І. Функції етнокультурних стереотипів у художньому тексті (на матеріалі роману Гарпер Лі «Вбити пересмішника»). Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2020. № 1(19). С. 76–83. DOI: 10.32342/2523-4463-2020-1-19-6 (Scopus)

7. Венгринюк М. І. Текстотвірний потенціал лінгвокультурного концепту (на матеріалі бестселера Лоли А. Екерстрьом «Лагом»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія».  Острог, 2019.  Вип. 5(73).  С.117–119.

8. Венгринюк М.І. Теоретичні підходи до трактування образу автора науково-технічного тексту. Наукові записки. Серія: Філологічні науки.  Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2017.  Вип. 153.  С. 173–176.

9. Венгринюк М. І., Мельник О. М. Ділова українська мова : конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 108 с.

10. Венгринюк М. І., Мельник О. М. Основи академічного письма: практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2023. 71 с.

11. Венгринюк М. І., Мельник О. М.  Українська мова за професійним спрямуванням : конспект лекцій. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 100 с.

12. Когут О. В., Венгринюк М. І., Литвин Н. Б., Мельник О. М. Основи академічного письма: методичні вказівки до виконання самостійної роботи. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2021. 45 с.

 

 

Контакти