Псюк Мар’ян Орестович

Додаткова інформація
pmo
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

“Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ” (спеціалізація – “Розробка і експлуатація газових і газоконденсатних родовищ”).

Місце роботи, посада

асистент кафедри

Наукові інтереси

Розробка комплексних інгібіторів для боротьби із ускладненнями при експлуатації газових і газоконденсатних свердловин (обводнення, гідратоутворення, корозія обладнання і відкладення солей) і оцінка ефективності інгібіторів корозії та відкладення солей.

Загальна інформація

 

В 1996 р. закінчив ІФДТУНГ (Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу) за спеціальністю “Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ” (спеціалізація – “Розробка і експлуатація газових і газоконденсатних родовищ”).

З 1996 р. по 2002 р. – працював в НДІ НГТ і навчався в аспірантурі.

З 2003 р. по даний час працює викладачем (асистент) кафедри ВНГ (РЕНГР).

Навчальна робота

Практичні та лабораторні заняття з дисциплін “Фізика нафтового і газового пласта”, “Збір і підготовка нафтогазопромислової продукції”, “Нафтогазова механіка”, “Матеріали та хімреагенти в нафтогазовидобуванні”, “Проектування систем збору і підготовки промислової продукції”, “Проектування розробки нафтових родовищ” та ін.  

Наукова діяльність

Наукові дослідження спрямовані на розробку комплексних інгібіторів для боротьби із основними ускладненнями під час експлуатації газових і газоконденсатних свердловин (обводнення, гідратоутворення, корозія обладнання і відкладення солей) та оцінку ефективності інгібіторів корозії та відкладення солей.

Вибрані публікації

1. Спосіб якісної  оцінки  ефективності  інгібіторів  корозії.  Патент України. Климишин Я.Д., Псюк М.О. від (22) 05.07.2000. № 2000073973.                  

2. Спосіб якісної оцінки ефективності інгібіторів корозії. / Псюк М.О. // Державний міжвідомчий науково-технічний збірник. “Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ”. Випуск 38 (Том 3). Серія : Розробка та експлу-атація нафтових і газових родовищ. – м. Івано-Франківськ, 2001.   С. 133 – 138.      

3. Експрес-метод  оцінки  ефективності  інгібіторів солевідкладення. / Псюк  М.О. // Державний міжвідомчий науково-технічний збірник. “Розвідка та розробка нафтових  і  газових родовищ”. Випуск 38 (Том 3). Серія : Розробка та експлуатація нафтових і газових родовищ. – м. Івано-Франківськ, 2001.   С. 138 – 141.                   

4. Розробка комплексного інгібітора для боротьби з ускладненнями в процесі експлуатації газових і газоконденсатних свердловин. / Р.М.Кондрат, М.О.Псюк, Я.Д.Климишин, І.В.Копач, С.В.Манюк. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Всеукраїнський щоквартальний наук.-техн. журнал. – 2002. – №  4 (5). –  с. 76 77.              

5. Технологія   підвищення    продуктивності   газових   і   газоконденсатних свердловин  в ускладнених умовах експлуатації з використанням композитних систем. / Р.М.Кондрат, О.Р.Кондрат, М.О.Псюк, І.В.Копач, С.В.Манюк. // Роз-відка та розробка нафтових і газових родовищ. Всеукраїнський щоквартальний наук.-техн. журнал. – 2003. – №  1 (6). – с. 41 43.         

6. Псюк М.О. Метод визначення критичної концентрації міцелоутворення поверхнево-активних речовин. / М.О.Псюк // Науковий вісник ІФНТУНГ, 2007. – № 1 (15). – с. 35 – 38.       

7.  Кондрат  Р.М.   Дослідження  взаємного   впливу   інгібіторів   корозії   та інгібіторів відкладення солей на їх захисні властивості. / Р.М. Кондрат, М.О. Псюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, 2013. – № 3 (48). – с. 94 – 101.                        

8. Кондрат  Р.М. Результати дослідження піноутворюючих та антикорозійних властивостей реагентів на основі побічних продуктів промисловості. / Р.М. Кондрат, М.О. Псюк // Міжнародна науково-технічна конференція “Нафтогазова енергетика 2013”, 7 – 11 жовтня 2013 р. : тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 53 – 55.    

9. Кондрат Р. М. Применение композиций химических реагентов для борьбы с осложнениями  в  процессе  эксплуатации  газовых  и  газоконденсатных скважин. / Р. М. Кондрат, М. О. Псюк // Газовая промышленность. – 2015. – № 04 (721).   С. 96–99.  

10.Seredyuk V.D. Psyuk M.O.  The method for increasing the efficiency of asphalt-resin-paraffin deposits inhibitors. / 20th International Conference OIL-GAS AGH ’2009 (90 th anniversary of the University of Science and Technology foundation) “New Methods and Technologies in Petroleum Geology, Drilling, Geoengineering, Reservoir Engineering and Gas Engineering”. – 2009. – Cracow, 27 – 29 May, 2009.  

11. Боротьба з ускладненнями під час експлуатації газових і газоконденсатних свердловин використанням комплексних інгібіторів (на англ. мові). /  Р.Кондрат, М.Псюк. – Науково-технічна конференція “Наука, техніка і технологія в розвитку пошуків і видобутку  вуглеводнів на суші і морі” GEOPETROL – 2008. – Краків, Закопане 15 – 18.09.2008 р. – с. 945 – 948.

12. Псюк М.О. Дослідження впливу інгібіторів відкладення солей на захисну дію інгібіторів корозії ТАЛ-3 і карбозолін СД. / М.О. Псюк // Інноваційні технології буріння свердловин, видобування нафти і газу та підготовки фахівців нафтогазової галузі : Міжнародна науково-технічна конференція, Івано-Франківськ, 3 – 6 жовтня 2012 р. : тези доповідей. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 277 – 279.  

13. Кондрат Р.М. Результати дослідження ефективності композицій хімреагентів для захисту газопромислового обладнання від вуглекислотної корозії в умовах відкладення солей. / Р.М. Кондрат, М.О. Псюк, Ю.П.Пиляк // Міжнародна науково-технічна конференція “Нафтогазова освіта та наука: стан та перспективи”, присвячена 70-річчю газонафтопромислового факультету, 10-12 грудня 2014 р. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 88 – 91.

14. Псюк М.О. Особливості статистичної математичної обробки результатів лабораторних досліджень з визначення швидкості вуглекислотної корозії та ступеня захисту металу (газопромислового обладнання) від вуглекислотної корозії. / М. О. Псюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні питання розвитку технічних наук в умовах сьогодення”, м. Київ, 12-13 червня 2015 р. − с. 59 − 65.  

15. Псюк М.О. Особливості кінетики процесу  утворення  газогідратів. // М.О. Псюк, В.Д. Середюк. Матеріали III Міжнародної науково-технічної конференції “Газогідрати та інші альтернативні джерела газу”, 12 – 14 грудня 2018 р. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2018.

Контакти