Овецький Сергій Олександрович

Додаткова інформація
oso
Alma mater

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

Обладнання і технологіїя підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук (PhD)

Вчене звання

Доцент

Місце роботи, посада

Кафедра видобування нафти і газу, доцент

Наукові інтереси

Розробка морських газогідратних родовищ нетрадиційних вуглеводнів

Державні нагороди

Переможець обласного конкурсу 2013 року у номінації «Кращий винахідник».

Грамота Обласної ради

Загальна інформація

  

У 1995 році закінчив державний технічний університет нафти і газу і. Після закінчення університету працював майстром на заводі ОП «Пресмаш» (м. Івано-Франківськ). Аспірант з 1996 по 1998 р. У 2006 р захистив кандидатську дисертацію за темою «Підвищення довговічності елементів бурового обладнання на основі застосування модифікованих бурових розчинів». Працював і  працюю над проблемами підвищення протизношувальних властивостей бурових розчинів, вдосконалення будівництва піддонних газопроводів методом горизонтально-направленого буріння, вдосконалення активного захисту нафтових і газових морських стаціонарних платформ від льоду, розробка методів вилучення гідратів природного газу з морських донних і піддонних покладів, розробка глибоководного нафтогазового обладнання.

Опублікував 1 монографію, 12 підручників і методичних розробок, більше 30 статей, 20 тез конференцій, 10 патентів.

Навчальна робота

Розробка родовищ нетрадиційних вуглеводнів (32),

Методологія наукових досліджень (16),

Видобування нафти і газу (54),

Нафтогазова інженерія та технології (36),

Морські нафтогазові технології (36),

Розробка та експлуатація морських родовищ нафти і газу (32)

Наукова діяльність

Тема кандидатської дисертації: «Підвищення довговічності елементів бурового обладнання на основі застосування модифікованих бурових розчинів». 

Вибрані публікації

1. Oveckiy S. A method developed to increase technological and ecological efficiency of gas production from hydrate deposits / S. Oveckiy, V. Savchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - № 3 (81) 2016. P. 41 - 47.  https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72545

2. Витязь О. Ю. Визначення напрямків перспективних досліджень у видобуванні газу з морських газогідратних родовищ / О. Ю. Витязь, Я. М. Фем’як, С. О. Овецький, П. С. Кумейко // Науковий журнал Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – Полтава 2014. - №1(3). – С. 142 – 148.

3. Витязь О. Ю. Класифікація способів видобування метану з газогідратних покладів дна Чорного моря / О. Ю. Витязь, Я. М. Фем’як,  С. О. Овецький  // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2014. - №1 (50). – С. 13 – 23.

4. Фемяк Я. М. Газогидраты Черного моря / Я. М. Фемяк, О. Ю. Витязь,  Я. Я. Якимечко, С. О. Овецкий  // Offshore  [Russia], август 2014. – С. 16 – 20.

5. Овецький С. О. Визначення основних напрямків дослідження можливості видобування донних гідратів  / С. О. Овецький, О. Ю. Витязь,        Я. М. Фем’як, Я. П.  Галик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2012. - №2. – С. 7 – 14.

6. Хотнянська О.В. Визначення оптимальних характеристик поверхонь тертя льодоруйнуючого пристрою морських нафтогазових споруд для Азовського моря [Текст] / О.В. Хотнянська, Я.М. Дрогомирецький, С.О. Овецький // Проблемы трибологии (Problems of Tribology). - 2010. - №  3. - C. 125 - 129.

7. Хотнянська О.В. Визначення ефективності активного протильодового захисту нафтогазових морських стаціонарних платформ [Текст] / О.В. Хотнянська,  С.О. Овецький // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. - 2009. - № 4 (22). - С. 71 - 76.

8. Газогідрати. Гідратоутворення та основи розробки газових гідратів: монографія / В. І. Бондаренко, О. Ю. Витязь, М. Л. Зоценко, С. О. Овецький, Я. М. Фем’як [та ін.] – Дніпропетровськ: ТОВ ЛізуновПрес , 2015. – 220 с. ISBN 978-966-2575-46-0.

Контакти