Мойсишин Василь Михайлович

Додаткова інформація
Мойсишин Василь Михайлович
Alma mater

Київський державний університет імені Тараса Шевченка

Спеціальність

Механіка

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Вчене звання

Професор

Місце роботи, посада

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідувач кафедри вищої математики

Наукові інтереси

стійкість і коливання бурових систем, ліквідація аварій та ускладнень при бурінні свердловин, геомеханіка

Державні нагороди
 • Срібна медаль імені П. Л. Капіци за наукове відкриття «Закономірність зміни напруженого стану масиву гірських порід, що знаходиться у гранично напруженому стані при бурінні глибоких свердловин»[1][2].
 • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України» (2017)
Загальна інформація

Український науковець, педагог, поет, громадсько-культурний діяч, завідувач кафедри вищої математики Івано-Франківського національного університету нафти і газу (ІФНТУНГ), доктор технічних наук (1996), професор (2002), дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка (2009), академік АН Вищої школи України (2016) та Української нафтогазової академії (1999).
Народився 11 квітня 1959 р. в шахтарському містечку Верхнєдуванному (тепер м. Суходільськ) Краснодонського району Луганської області. Дитинство та шкільні роки пройшли у м. Калуші на Прикарпатті. Закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка (1982). Після навчання працював інженером, молодшим, а згодом старшим науковим працівником науково-дослідного сектору Івано-Франківського інституту нафти і газу. З 1991 р. асистент, доцент (1992), професор (1997), завідувач кафедри вищої математики ІФНТУНГ (2004).
Член Національної спілки письменників України (2015), автор збірок поезій «Тірас» (2000), «Бескид» (2006), «Коло» (2013), «Матерія» (2020) кількох добірок віршів та численних публіцистичних статей у періодиці. Нагороджений медаллю НСПУ «Почесна відзнака» за особисті досягнення у літературній творчості, за вагомий внесок у відродження духовності та культури українського народу (2016).
Основні напрямки наукових досліджень – стійкість і коливання бурових систем, ліквідація аварій та ускладнень при бурінні свердловин, геомеханіка. Опублікував понад 250 наукових та навчально-методичних робіт, серед яких 3 монографії, 4 навчальних посібники та 5 збірники задач з грифом Міністерства освіти і науки України, 12 інструктивних документів. Є автором наукового відкриття в царині геомеханіки, за яке нагороджений срібною медаллю імені П.Л. Капіци. Крім цього у доробку вченого патенти на гвинтовий вибійний двигун, обважнені бурильні труби, амортизатори, пристрої для усунення прихоплень при бурінні тощо.
Очолює Івано-Франківський осередок Наукового товариства ім. Шевченка та його механіко-математичну комісію, член Президії Наукового товариства ім. Шевченка в Україні (2011). Один з ініціаторів спорудження пам’ятника видатному українському вченому Іванові Пулюю в м. Івано-Франківську. Редактор-упорядник книги “Івано-Франківський осередок НТШ: біобібліографічний покажчик (2000-2008)” (Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. – 622 с.). Засновник і головний редактор наукового журналу “Прикарпатський вісник НТШ”, який з 2008 року видається у чотирьох серіях “Число”, “Слово”, “Думка”, “Пульс”, що входять до переліку фахових видань відповідно з фізико-математичних і технічних, філологічних, політичних, медичних наук.
Входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 20.052.02 із захисту кандидатських і докторських дисертацій (1996), редколегій журналів “Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ”, “Науковий вісник ІФНТУНГ”, голова експертної ради з питань експертизи дисертацій МОН України з розробки корисних копалин і металургії (2016).
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік та Івано-Франківської обласної педагогічної премії ім. Мирослава Стельмаховича (2019). Нагороджений знаком МОН України «Відмінник освіти» (2014), відзнакою Івано-Франківської обласної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради “Кращий науковець року” (2012), ювілейною медаллю “140 років НТШ” (2013), Почесними грамотами МОН України, НАК “Нафтогаз України”, Івано-Франківської обласної ради та облдержадміністрації, дипломом дійсного члена Інтелектуального клубу “Галицькі кмітливці” та медаллю Івано-Франківських обласних організацій Товариства винахідників і раціоналізаторів України та Спілки наукових та інженерних об’єднань України (2016), подяками Західного наукового центру НАН України і МОН України (2013).

Навчальна робота

Вища математика, Спецрозділи математики, Стійкість і коливання бурильної колони (для аспірантів).

Наукова діяльність

Наукова діяльність: 
1.    Повышение эффективности процесса бурения на основе изучения работы бурильной колонны в скважине: дис. … канд. техн. наук : спец. 05.15.10 «Бурение нефтяных и газовых скважин» / Мойсишин Василий Михайлович ;  ИФИНГ. - Ивано-Франковск, 1988. – 241 с.
2.    Основи механіки бурильної колони при поглибленні свердловин роторним способом : дис.... д-ра техн. наук : спец. 05.15.10 «Буріння свердловин» / Мойсишин Василь Михайлович. - Івано-Франківськ, 1996. - 498 с.

Список патентів та авторських свідоцтв

 1. Закономірність зміни напруженого стану масиву гірських порід, що знаходиться у гранично-напруженому стані, при бурінні глибоких свердловин : наук. відкриття / В.М. Мойсишин, Е. М. Барановський, С. В. Гошовський. - Диплом № 395 від 27.04.2010 р. – 2010. – 67 с.
 2. Пат. 23475А России, МКИ Е 21 В 17/00. Утяжеленная бурильная труба / Б. А. Чернов, В. М. Мойсишин, М. Е. Симкив [и др.]. – № 93041199103 ; заявл. 16.08.93 ; опубл. 23.04.97. – 3 с.
 3. А. с. 1717782 СССР МКИ Е 21 В 4/02. Винтовой забойный двигатель / В. И. Векерик, В. М. Мойсишин, В. В. Гайдыч [и др.]. – № 469875/03. – заявл. 31.05.89 ; опубл. 07.03.92. – Бюл. № 9. – 3 с.
 4. Пат. 2561415 С2 РФ, МПК F16D 51/08 ; F16 D 49/19. Способ определения площадей поверхностей металлических фрикционных элементов при различной их энергоемкости в тормозных устройствах / А. И. Вольченко, Н. А. Вольченко, Д. А. Вольченко, В. В. Костив, А. В. Мойсишин, В. М. Мойсишин; заявитель и патентообладатель Ивано-Франков. нац. техн. ун-т нефти и газа. – № 2011101039/11 ; заявл. 12.01.2011 ; опубл. 27.08.2015. - Бюл. № 24. – 11 с.
 5. Инструкция по предупреждению основных видов аварий при скоростном сооружении дегазационных скважин и выбору методов их ликвидации : науч.-практ. пособие / В. М. Мойсишин, И. М. Наумко, О. Д. Кожушок [и др.]. – Киев : Ин-т “УкрНИИпроект”, 2013. – 80 с.
 6. Методические рекомендации по охране труда и технике безопасности при скоростном бурении дегазационных скважин с поверхности земли : науч.-практ. пособие / В. В. Радченко,  И. М. Наумко, В. М. Мойсишин [и др.]. – Киев : Ин-т “УкрНИИпроект”, 2013. – 32 с.
 7. Оцінювання економічної ефективності потокових технологій спорудження свердловин на метано-вугільних родовищах : метод. рек. / В. М. Мойсишин, С. Я. Кісь, О. С. Яцюк та ін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 44 с.
 8. Рекомендации по разработке проектов на поточное сооружение дегазационных скважин с поверхности земли на метаноугольных месторождениях : науч.-практ. пособие / В. В. Радченко,  И. М. Наумко, В. М. Мойсишин [и др.]. – Киев : Ин-т “УкрНИИпроект”, 2013. – 24 с.
 9. Пат. на корисну модель №104433 Україна, Е21В 31/107 (2006.01). Пристрій для усунення прихоплень при бурінні / В. М. Мойсишин, В. І. Векерик, К. Г. Левчук. – № u 2015 08373 ; заявл. 25.08.2015 ; опубл. 25.01.2016. – Бюл. № 2. – 2 с. 
 10. Пат. на корисну модель №105355 Україна, Е21В 17/07 (2006.01). Амортизатор буровий / В. М. Мойсишин, В. В. Рис. – № u 2015 10271 ; заявл. 20.10.2015 ; опубл. 10.03.2016. – Бюл. № 5.
 11. Пат. на корисну модель №108559 Україна, Е21В 31/107 (2006.01). Пристрій для усунення прихоплень при бурінні / В. М. Мойсишин, В. І. Векерик, К. Г. Левчук. – № u 2016 00356 ; заявл. 15.01.2016 ; опубл. 25.07.2016. – Бюл. № 14. 
 12. Пат. на корисну модель 114949 U Україна, МПК E21B 17/07 (2006.01). Регулятор буровий / О. О. Слабий, В. М. Мойсишин, В. І. Векерик ; заявник і патентовласник ІФНТУНГ. – № u 201610471 ; заяв. 17.10.16 ; опубл. 27.03.17, Бюл. № 6. – 5 с.
 13. Пат. на корисну модель № 116732 Україна, МПК E21B 17/07(2006.01). Амортизатор поздовжньо-крутильних коливань бурильної колони / О. Ю. Витязь, В. М. Мойсишин, Б. Ф. Борисевич. –  № u 2016 01389 ; заяв. 16.02.16 ; опубл. 12.06.17, Бюл. № 11.
 14. Пристрій для вимірювання витрати та енергетичної цінності газу / М.П. Кулик , О.Є. Середюк , Ю.З. Вашкурак , В.М. Мойсишин. Патент на винахід №117197 Україна: С2. № а 2017 04087; заяв. 24.04.17; опубл. відом. про заявку 28.08.17, Бюл. №16; опубл. відом. про видачу 25.06.18, Бюл. №12
 15. Випрямляч стовбура свердловини / К.Г.Левчук , В.М. Мойсишин, І.В. Цідило, В.І. Векерик. Патент на корисну модель №129396 Україна: МПК Е21В 7/10(2006.01).–№ u 2018 05432; заяв. 16.05.18; опубл. 25.10.18, Бюл. № 20.
 16.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір No88606. Комп’ютерна програма «Бібліотека програмування «OFFSHOREDRILL»» / О.О. Слабий, В.М. Мойсишин. Дата реєстрації 15.05.2019 р.
Вибрані публікації

Монографії

 1. Уравнения равновесия участков бурильной колонны в скважине произвольно ориентированной в пространстве : монография / В. И. Векерик, В. М. Мойсишин. – Изд. 2-е, испр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2007. – 138 с.
 2. Комплексне освоєння газовугільних родовищ на основі потокових технологій буріння свердловин : монографія / В. М. Мойсишин, І. М. Наумко, В. І. Пилипець [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2013. – 310 с. : іл., рис., табл.
 3. Стійкість і коливання бурильної колони: монографія / В. М. Мойсишин, Б. Д. Борисевич, Ю. Л. Гаврилів, С. А. Зінченко. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013. – 590 с. : іл., рис., табл.
   

Список наукових праць (посиланні на ранні праці ведуть на сторінку бібліотеки, звідки після введення номера читацького квитка та пароля їх можна звантажити)

 1. Векерик В.И. Определение динамической составляющей осевой нагрузки на долото по данным колебаний верхней части бурильной колонны / В.И.Векерик, В.М.Мойсишин // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. - Баку, 1986. - № 4. - С. 22-26.
 2. Мойсишин В.М. Про стійкість багаторозмірної колони бурильних труб // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. - К.: НМК ВО, 1991. - С. 32-34.
 3. Мойсишин В.М. Про спіральний повздовжний згин рухомої бурильної колони в свірдловині // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Львів: Світ, 1992. - Вип. 29. - С. 48-53.
 4. Мойсишин В.М. Вивчення напруженого стану бурильної колони з обваженими бурильними трубами змінної жорсткості / В.М.Мойсишин, Б.О.Чернов, М.Е.Сімків // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Львів: Світ, 1993. - Вип.30. - С. 51-60. 
 5. Мойсишин В.М. Визначення дотичних напружень в колоні з обважненими трубами змінної жорсткості / В.М.Мойсишин, Б.О.Чернов, М.Є.Сімків // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Львів: Світ, 1993. - Вип.30. - С. 63-68.
 6. Мойсишин В.М. Крутильні коливання бурильної колони з амортизатором // Нафтова і газова промисловість. - К.: Нафтогаз України, 1993. - № 2. - С. 24-25.
 7. Обгрунтування технології відробки шарошкових доліт з урахуванням динамічної стійкості КНБК при роторному способі буріння / М.А.Мислюк, В.М.Мойсишин, І.Й.Рибчич, В.С.Котельников // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1994. - Вип.31. - С.13-29.
 8. Мойсишин В.М. Аналітична оцінка зміни крутного моменту в різьбовому з`єднанні при його торпедуванні / В.М.Мойсишин, С.В.Гошовський // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1997. - Вип.34. - С. 41-44.
 9. Мойсишин В.М. Визначення вектора повної кривини пружної бурильної колони // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1998. - Вип.35. - С. 15-22.
 10. Мойсишин В.М. Вивчення динаміки бурильної колони при ліквідації прихоплень ударним способом / В.М.Мойсишин, З.В.Кулинин // Стан і перспективи розвитку розвідувального та експлуатаційного буріння й закінчування свердловин. - Харків: УНГА, 1998. - С. 110-111.
 11. Мойсишин В.М. Власні частоти поздовжніх коливань бурильної колони / В.М.Мойсишин, З.В.Кулинин, Крихівський // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1998. - Вип.35. - С.41-50.
 12. Мойсишин В.М. Визначення власних частот крутильних коливань багаторозмірної бурильної колони / В.М.Мойсишин, О.Ю.Витязь, Є.І.Крижанівський // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1998. - Вип.35. - С. 26-34.
 13. Математична модель поперечних коливань багатоопорної компоновки з гідронавантажувачем / В.М.Мойсишин, Р.С.Яремійчук, І.М.Гураль, Я.С.Яремійчук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2003. - № 1(6). - С. 30-37.
 14. Мойсишин В.М. Динаміка бурильної колони при ліквідації прихоплень ударним способом (частина 1) / В.М.Мойсишин, З.В.Кулинич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2003. - № 4(9). - С.10-17.
 15. Мойсишин В.М. Динаміка бурильної колони при ліквідації прихоплень ударним способом (частина 2) / В.М.Мойсишин, З.В.Кулинин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2004. - № 1(10). - С. 12-14.
 16. Карпаш М.О. Розв'язання оберненої одномірної задачі теплопровідності для цілей неруйнівного контролю / М.О.Карпаш, В.М.Мойсишин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2005. - № 3(12). - С.148-153.
 17. Барановський Е.М. Акустичні методи оцінювання та прогнозування ступеня порушеності гірських порід / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2005. - № 3(12). - С.85-88.
 18. Барановський Е.М. Енергетичні теорії міцності та їх використання в механіці гірських порід / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2005. - № 2(11). - С. 26-32.
 19. Барановский Е.М. Створення і функціонування інноваційних структур - важливий етап у забезпеченні України енергоносіями / Е.М.Барановский, В.М.Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2005. - № 4(17). - С. 5-8.
 20. Барановський Е.М. Новий підхід до вирішення проблеми стійкості стовбура свердловини / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2005. - № 1(10). - С.72-76.
 21. Крижанівський Є.І. Буріння свердловин з горизонтальними стовбурами: аналіз тенденції розвитку / Є.І.Крижанівський, В.М.Мойсишин, М.М.Яворський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2005. - № 1(14). - С. 5-11.
 22. Барановский Е.М. Вплив енергії гірського масиву на дискування керна в глибокому бурінні / Е.М.Барановский, В.М.Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2006. - № 3(20). - С. 49-53.
 23. Барановський Е.М. Вплив енергії гірського масиву на руйнування у стінках глибоких свердловин / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Нафтова і газова промисловість. - 2006. - № 3. - С. 17-19.
 24. Барановский Е.М. Головне завдання геомеханіки у вирішенні проблем глибокого буріння / Е.М.Барановский, В.М.Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2006. - № 4(21). - С. 5-9.
 25. Барановський Е.М. Комбіноване руйнування гірських порід при бурінні глибоких свердловин / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2006. - № 1(13). - С.26-29.
 26. Барановський Е.М. Континентальне наукове буріння в Україні: проблеми і завдання / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2006. - № 1(18). - С. 5-10.
 27. Мойсишин В.М. Кафедра вищої математики ІФНТУНГ: минуле і сьогодення / В.М.Мойсишин, Т.Г.Лавинюкова // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2006. - № 1(18). - С. 104-115.
 28. Барановський Е.М. Критерії оцінювання форми вибою свердловини та їх використання у глибокому бурінні / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2006. - № 2(14). - С. 37-40.
 29. Барановський Е.М. Нове у вирішенні проблем буримості гірських порід / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2006. - № 2(19). - С.37-42.
 30. Рис В.В. Ліквідація прихоплень бурильної колони механічними способами / В.В.Рис, В.М.Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2006. - № 2(19). - С.5-10.
 31. Мойсишин В.М. Про натуральні граничні умови на долоті при розв"язку загальної задачі стійкості бурильної колони / В.М.Мойсишин, Є.І.Крижанівський, І.В.Воєвідко // Нафтогазова енергетика. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2007. - № 1(2). - С.44-49.

 32. Барановський Е.М., Мойсишин В.М. Про руйнування гірських порід при бурінні глибоких свердловин // Нафтогазова енергетика. – 2007. – № 3(4). – С. 21-24.
 33. Барановський Е.М., Мойсишин В.М. Кероване звільнення та використання енергії гірського масиву під час буріння глибоких свердловин // Нафтова і газова промисловість. – 2007. – № 4. – С. 12-15.
 34. Барановський Е.М. Обгрунтування раціональних параметрів комбінованого ступінчастого руйнування гірських порід в глибокому бурінні / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2007. - № 1(22). - С. 103-107.
 35. Барановський Е.М. Основні критерії та закономірності відновлення фізико-механічних властивостей порушених порід / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2007. - № 1(15). - С.18-20.
 36. Барановський Е.М., Мойсишин В.М., Червак Ю.З. До питання про чинник часу при деформуванні та руйнуванні гірських порід в масиві // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2007. – № 3(24). – С. 23-26.
 37. Барановський Е.М., Гошовський С.В., Мойсишин В.М. Прогнозування та використання зміни складових потенціальної енергії гірського масиву при бурінні глибоких свердловин // Нафтогазова енергетика. – 2007. – № 4(5). – С.5-13.
 38. Барановський Е.М. Характер зміни складових енергії деформації гірських порід залежно від виду їх напруженого стану / Е.М.Барановський, В.М.Мойсишин // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2007. - № 2(23). - С.42-44.
 39. Буровий стенд для дослідження процесу руйнування гірських порід і динаміки бурильного інструменту / Б.Д.Борисевич, В.М.Мойсишин, Р.Б.Щербій, Б.В.Долішній // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ.– 2009. – №3(32). – С.23-29.
 40. Мойсишин В. М. До оцінки потенціальної енергії продуктивного пласта під час його розкриття в процесі буріння / В. М. Мойсишин, Е. М. Барановський // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2009. – № 3(32). – С. 39-42.
 41. Пристрої зміни динаміки процесу буріння на буровому стенді ІФНТУНГ / Б.Д.Борисевич, В.М.Мойсишин, Р.Б.Щербій, Б.В.Долішній // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2009. – №4(33). – С.18-23.
 42. Мойсишин В.М. Про працю Емануїла Чекалюка “Гносеологічний потенціал класичної механіки” // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2009. – № 1(5). – С. 327-331.
 43. Мойсишин В.М., Яцишин В.Д. Застосування методу просторових характеристик для вивчення напружено-деформованого стану прихопленої бурильної колони під дією вибухової хвилі // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2009. – № 1(5). – С. 58-74.
 44. Щербій Р.Б. Кореляційні емпіричні залежності між статичною складовою навантаження на долото та механічною швидкістю компоновки стендового інструменту / Р.Б.Щербій, М.В.Мойсишин, Б.Д.Борисевич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2010. - № 4(37). - С. 47-54.
 45. Мойсишин В.М., Яцишин В.Д., Векерик В.І. Оцінка дії вибухової хвилі на прихоплену ділянку бурильної колони // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – №1(34). – С.39-45.
 46. Мойсишин В.М., Сіренко В.В. Обсадні труби та їх з’єднання: аналіз сортаменту, оцінка напружено-деформованого стану // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2010. – № 1(23). – С.58-67.
 47. Мойсишин В.М. Про рівняння рівноваги пружної лінії бурильної колони / В.М. Мойсишин // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2010. – №1(9). – С. 56-74.
 48. Оцінка напружено-деформованого стану прихопленої ділянки бурильної колони під дією ударнрної хвилі вибуху / В.М. Мойсишин, В.Д. Яцишин, В.І. Векерик, Т.М. Даляк // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2010. – №3(25). – С. 18-24.
 49. Барановський Е.М. Про закономірності зміни напруженого стану масиву гірських порід при бурінні глибоких свердловин / Е.М. Барановський, В.М. Мойсишин // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – №4(37). – С. 23-27.
 50. Мойсишин В.М. Десятилітня діяльність Івано-Франківського осередку НТШ: становлення, здобутки, перспективи / В.М. Мойсишин // Вісник НТШ: Інформаційне видання Світової ради Наукових товариств ім. Шевченка. – 2011, весна-літо. – Число 45. – С. 7-8.
 51. Мойсишин В.М. Повна система рівнянь умовної рівноваги ділянок бурильної колони у свердловині орієнтованій довільно у просторі / В.М.Мойсишин, В.І.Векерик // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2011. – №1(13). – С. 56-86.
 52. Мойсишин В.М. Філософський твір великого ученого-нафтовика (передмова до українського перекладу праці Еммануїла Чекалюка “Гносеологічний потенціал класичної механіки”) / В.М.Мойсишин // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – 2011. – №3(15). – С. 191-193.
 53. Щербій Р.В. Встановлення кореляційних залежностей між коефіцієнтом демпфування бурильного інструменту та механічною швидкістю буріння нафтових та газових свердловин / Р.В.Щербій, В.М.Мойсишин, О.М.Лисканич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2012. – №1(42). – С. 87-97.
 54. Щербій Р.Б. Встановлення кореляційних залежностей між коефіцієнтом демпфування бурильного інструмента та енергоємністю процесу руйнування породи / Р.~Б.~Щербій, В.~М.~Мойсишин // Нафтова і газова промисловість. -- Київ, 2012. -- №4. -- С. 22-24.
 55. Мойсишин В. М. Багатофакторна математична модель механічної швидкості буріння свердловин на площах шахтоуправління 
 56. “Покровське” компанії “Донецьксталь” / В.М. Мойсишин, Р.Б. Щербій, В.А. Турчин, В.Л. Шевелєв, С.А. Зінченко // Розвідка 
  та розробка нафтових і газових родовищ. -- 2013. -- №3 (48). -- С. 180-187.
 57. Мойсишин В. М. Промислові випробовування пристрою зміни жорсткості компоновки бурильної колони / В.А. Турчин, В.Л. 
  Шевелєв, С.А. Зінченко, В.М. Мойсишин, Ю.Л. Гаврилів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. -- 2013. -- №3 
  (48). -- С. 199-205.
 58. Moisyshyn V., Borysevych B., Shcherbiy R. Multifactorial mathematical model of mechanical drilling speed / V. Moisyshyn V., B. Borysevych, R. Shcherbiy // Mining of Mineral Deposits. -- CRS Press. Taylor Francis Group, Boca Raton, London, New York, Leiden; a Balcema Book. -- 2013. -- P. 359-368.
 59. Мойсишин В.М. Багатофакторна математична модель енергоємності процесу руйнування гірської породи / В. М. Мойсишин, Б. Д. Борисевич, Р. Б. Щербій, А. І. Бандура, І. Р. Михайлюк //  Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ, 2013. - №1(46). - С. 66-78.
 60. Мойсишин В.М., Монолатій І.С. Феномен Шевченкової наукової спільноти / В. М. Мойсишин, І. С. Монолатій, укладач Й.М. Гах // Будитель нації (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка): Монографія.  -- Івано-Франківськ, 2014. (С. 251-265) -- 356 с.
 61.  Мойсишин В. М. Спектр поздовжніх коливань бурильної колони / В. І, Векерик, В. М. Мойсишин, К. Г. Левчук  // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. -- 2014. -- №1(50). -- С. 59-65.
 62. Мойсишин В. М. Оцінка впливу жорсткості та демпфування бурильного інструменту на середнє значення обертового моменту під час буріння шарошковими долотами / В.М.Мойсишин, Б.Д.Борисевич, Ю.Л.Гаврилів, Б.І.Смага // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. -- 2014. -- №2(51). -- С. 72-79.
 63. Мойсишин В. М. Вплив жорсткості та демпфування бурильного інструменту на середнє значення обертового моменту на долоті / В. М. Мойсишин,  Б. Д. Борисевич, Ю. Л. Гаврилів // Прикарпатський вісник НТШ. Число. -- 2013. -- №1(21). -- С. 98-112.
 64. Мойсишин В. М., Левчук К. Г. Математична модель ліквідації прихоплень бурильної колони ударним способом /  В. М. Мойсишин, К. Г. Левчук
  // Вібрації у техніці та технологіях. -- 2014. -- № 3(75). -- С. 84-93.
 65.  Мойсишин В. М. Динамічні характеристики ударного інструменту для ліквідації прихоплень бурильної колони В. М. Мойсишин, К. Г. Левчук // Прикарпатський вісник НТШ. Число -- № 1 (25). -- 2014. -- С. 101-113.
 66. Мойсишин В. М. Математичне моделювання та параметричні дослідження роботи механічного яса під час ліквідації прихоплень бурильної колони 
  / В. М. Мойсишин, К. Г. Левчук, Л. М. Шегда, А. Р. Клімковський  // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. -- № 1(54). -- 2015. -- С. 49-56.
 67. Мойсишин В. М. Дослідження процесу звільнення прихоплення бурильної колони ударним способом / В. М. Мойсишин, К. Г. Левчук // Вібрації у техніці та технологіях. – Вінниця,2015. – No4 (80). – С. 84-93.
 68.  Мойсишин В. М. Статистичний аналіз результатів стендових експериментальних досліджень зміни осьової сили при бурінні долотом III 93C / В. М. Мойсишин, О. М. Лисканич, А. І. Масьовський // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2016. – No1(29). – С. 232–249.
 69. Мойсишин В. М. Алгоритм порівняння значень спектральної щільності динамічної складової осьової сили на долоті за різної ширини фільтраційного вікна / В.М. Мойсишин, В.В. Рис, Б.Д. Борисевич, І.М. Гураль // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – No1(33). – 2016. – С. 211-223.
 70. Левчук К.Г.,  Мойсишин В.М., Цідило І.В. Вплив механічних властивостей матеріялу на динаміку прихоплених бурильних труб //Металлофизика и новейшие технологи. – Том 38, №12. – Грудень 2016. – С. 1655-1668.
 71. Витязь О.Ю., Мойсишин В.М., Фем’як Я.М., Масьовський А.І., Жовнірук Р.А. Статистичний аналіз результатів стендових експериментальних досліджень змі-ни осьового навантаження при бурінні долотами різних типів // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2017. -- №1(37). -- С. 179-194. 
 72. Мойсишин В.М. Наші ювіляри: Роман Яремійчук // Прикарпатський вісник НТШ. Число. -- 2017. -- №1(37). -- С. 301-302. 
 73. Мойсишин В. М, Яремак О. М. Наші втрати: Василь Грицишин. Порядність, чесність, людяність // Прикарпатський вісник НТШ. Число. -- 2017. -- №1(37). -- С. 311-313.
 74. Мойсишин В. М. Створення віброзахисного пристрою для регулювання динаміки колони стальних бурильних труб і долота / В.М. Мойсишин,  О.О. Слабий // Металлофизика. Новейшие технологии. -- 2018. --  Т. 40, №4. -- С. 540-550. doi: 15407/mfnf.40.04.0541

 75. Moisyshyn V. Investigation on Releasing of a Stuck Drill String by Means of a Mechanical Jar / V. Moisyshyn, K. Levchuk //Oil and Gas Science and Technology -- Rev. IFP Energies novelles (2017), 72, 27. doi: 10.2516/ogst/2017024

 76. Мойсишин В. М. Аналіз результатів порівняльних промислових досліджень наддолотних бурових амортизаторів різних конструкцій / В.М. Мойсишин, М.В. Лисканик, Р. А. Жовнірук // Прикарпатський вісник НТШ. Число. -- Івано-Франківськ, 2017. -- №2 (38). -- С.171-183. 

 77. Левчук К. Г. Механічні способи вивільнення прихопленого бурильного інструменту (огляд) / К.Г. Левчук, В.М. Мойсишин, В.В. Рис, І.М. Гураль // Прикарпатський вісник НТШ.  Число. --  2017. -- №2(38). -- С. 196-235.

 78.  Мойсишин В.М. , Смага Б.І. , Жовнірук Р.А.  Вплив наддолотних бурових ароматизаторів різних конструкцій на віброприскорення бурильної колони. Прикарпатський вісник НТШ. Число. 2018. №1 (45). С.170-180.

 79. Левчук К.Г., Векерик В.В., Мойсишин В.М. Прихоплення бурильної колони: визначення меж і утримувальних сил, рекомендації щодо їх уникнення під час буріння свердловин. Прикарпатський вісник НТШ. Число. -- 2018. №1 (45). - С.189-199.

 80. В.М.Мойсишин, Я.С.Білецький, В.В. Врюкало, М.В. Сенюшкович,  До питання про визначення гідравлічного радіуса потоку тампонажного розчину за ексцентричного розміщення труб у свердловині / В.М. Мойсишин, Я.С. Білецький, В.В. Врюкало, М.В. Сенюшкович. Прикарпатський вісник НТШ. Число. 2018. №2 (46). С.197-209. doi: 10.31471/2304-7339-2018-2(46)-197-209

 81. Tyrlych V., Moisyshyn V. Predicting remaining lifetime of drill pipes basing upon the fatigue crack kinetics within apre-critical period. Mining of Mineral Deposits, (2019) , 13 (3), pp. 127-133. doi: 10.33271/mining13.03.127.

 82. В.М.Мойсишин,М.В.Лисканич, Л.В. Борисевич, Н.Б. Колич, Р.А. Жовнірук, Інтегральні показники зміни вібрації бурильної колони – критерій оцінки зношеності шарошкового долота, Металофізика та новітні технології. – Київ, 2019. – Том41, №8. – с. 1087-1102. doi: 10.15407/mfint.41.08.1087

 83. Аналіз результатів стендових досліджень осьової динамічної сили при бурінні тришарошковими долотами / В.М. Мойсишин, М.В. Лисканич, Р.А. Жовнірук, Є.П. Майкович // Прикарпат. вісн. НТШ: Число. – 2019. – No1.(53) – С.81-93. DOI: 10.31471/2304-7399-2019-1(53)-81-93 

 84. В. М. Мойсишин, М. В. Лисканич, Р. А. Жовнірук, В. І. Векерик, Ю. Л. Гаврилів, Методика обробки результатів факторного експерименту . Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2020. – №1(59). – С. 44-65. DOI: 10.31471/2304-7399-2019-1(59)-44-65 

 85. В. М. Мойсишин, Я. С. Білецький, М. В. Сенюшкович, І. І. Витвицький Дослідження параметрів гідромоніторного струменю долота. Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2020. – №1(59). – С. 98-110.DOI: 10.31471/2304-7399-2019-1(59)-98-110 

 86. Design of bottom hole assemblies with two rock cutting tools for drilling wells of large diameter / Moisyshyn, V., Voyevidko, I., Tokaruk, V. // Mining of Mineral Deposits, 2020, 14(3), pp. 128–133. doi.org/10.33271/mining.14.03.119

 87. Багатофакторна емпірична модель енергії зубцевих коливань шарошкового долота / В.М. Мойсишин, М.В. Лисканич, Л.В. Борисевич, Р.А. Жовнірук // Металофізика і новітні технології. – Київ, 2020. – Т. 42, №12. – с. 1729-1752. DOI:10.15407/mfint.42.12.1729 (Scopus).

 88. Експериментальна оцінка впливу конструктивних і режимних чинників на динаміку сталевого бурильного інструмента / В. М. Мойсишин, М. В. Лисканич, Л. В. Борисевич, О. Ю. Витязь, І. І. Возний // Металофізика і новітні технології. – Київ, 2021. – Т. 43, №5. – С. 689-712. DOI: 10.15407/mfint.43.05.0689. (Scopus)

 89. Багатофакторні емпіричні моделі стандартів відносного складника крутного моменту на долоті / В. М. Мойсишин, Р.А. Жовнірук, І. І. Возний // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Число. – 2021. – №16(60). – С. 96-114. DOI: 10.31471/2304-7399-2021-16(60)-96-114

 90. Удосконалена методика обробки результатів факторного експерименту / В. М. Мойсишин, А. П. Івасютин, В. Р. Процюк, І. І. Возний // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Число. – 2022. – №17(64). – С. 75-95. DOI: 10.31471/2304-7399-2022-17(64)-75-95 (категорія Б)

Список методичних праць

 1. Вища математика: методичні вказівки і контрольні завдання / В.І.Горгула, Л.А.Мойсеєнко, В.М.Мойсишин, В.В.Тирлич. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2001. - 74 с.
 2. Теорія ймовірностей та математична статистика: метод. вказівки та контрольні роботи / В.І.Горгула, І.М.Гураль, В.М.Мойсишин, М.М.Осипчук. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2002. - 76с.
 3. Математичний аналіз. Інтегральне числення функцій декількох змінних. Елементи теорії поля.: конспект лекцій / Б.С.Сікора, В.І.Горгула, С.І.Гургула, В.М.Мойсишин. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2003. - 286 с.
 4. Математика: Збірник тестових завдань для абітурієнтів. / В.М. Мойсишин, С.І. Гургула, М.М. Осипчук, Я.І. Савчук, В.В. Тирлич – Вид. 4-е, виправлене. – Івано-Франківськ: ДКД, 2007. – 452с.
 5. Лабораторний практикум з вищої математики / В.М. Мойсишин, Л.І. Камаєва, І.М. Гураль, М.М. Осипчук, С.І. Гургула. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 212с.
 6. Математика: Збірник тестових завдань для абітурієнтів. Видання сьоме, доповнене / В.М. Мойсишин, С.І. Гургула, М.М. Осипчук, Я.І. Савчук, В.В. Тирлич; За заг ред. В.М. Мойсишина. – Івано-Франківськ: ДКД, 2010. – 444 с. – Гриф МОН України №1/11-5694 від 24.06.2010 р.
 7. Мойсишин В.М. Вступ до математичного аналізу: Навчальний посібник / В.М. Мойсишин,  Б.С. Сікора, Т.Г. Лавинюкова. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 162 с. –  Гриф МОН України №1/11-9543 від 15.10.2010 р.
 8. Збірник конкурсних завдань з математики. Видання друге, доповнене / В.М. Мойсишин, С.І. Гургула, В.І. Горгула, М.М. Осипчук, Б.С. Сікора. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 625 с. – Гриф МОН України №1/11-5773 від 24.06.2010 р.
 9. Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики: Навчальний посібник / В.М. Мойсишин, С.І. Гургула, С.С. Гулька, Гураль І. М. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 451 с. – Гриф МОН України №1/11-9544 від 15.10.2010 р.
 10. Мойсишин В.М. Кафедрі вищої математики ІФНТУНГ – 50 років: Ювілейний фотоальбом / М В.М.ойсишин, Т.Г.Лавинюкова, В.В.Рис. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. –84 с.
 11. Мойсишин В. М., Ріпецький Р. Й., Сеничак В. М. Електронний засіб навчального призначення „Елементи лінійної 
  алгебри, аналітичної геометрії та векторного аналізу“
  . Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. 
 12. Мойсишин В. М. Електронний засіб навчального призначення „Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної“.
  / В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький, В. М. Сеничак // - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. -- 2015.
 13. Мойсишин В. М. Вища математика: електронний засіб навчального призначення/ В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький, І. М. Гураль. – Івано-Франківськ:
  ІФНТУНГ, 2016. – Частина 3. Многочлени. Комплексні числа. 
 14. Мойсишин В. М. Вища математика: електронний засіб навчального призначення/ В. М. Мойсишин, Р. Й. Ріпецький, І. М. Гураль. – Івано-Франківськ:
  ІФНТУНГ, 2016. – Частина 4. Невизначений інтеграл.
 15. Мойсишин В.М., Ріпецький  Р.Й. Вища математика: електронний засіб навчального призначення. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. Ч.8. Ряди.
 16. Вища математика: електронний засіб навчального призначення / В.М. Мойсишин, Р.Й. Ріпецький, В.В. Бачук. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – Частина 9. Кратні інтеграли. Рекомендовано методичною радою ІФНТУНГ, прот. No3 від 18.02.20 р.
 17. Вища математика: електронний засіб навчального призначення / В.М. Мойсишин, Р.Й. Ріпецький. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – Частина 10. Елементи теорії поля. Рекомендовано методичною радою ІФНТУНГ, прот. No3 від 18.02.20 р. 
 18. Вища математика: електронний засіб навчального призначення / В.М. Мойсишин, Р.Й. Ріпецький, Я.І. Савчук. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – Частина 11. Операційне числення.  Рекомендовано методичною радою ІФНТУНГ, прот. №3 від 29.04.21 р.
 19. Вища математика: електронний засіб навчального призначення /В.М. Мойсишин, Р.Й. Ріпецький,  В.В. Рис – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – Частина 12. Рівнянння математичної фізики. Рекомендовано методичною радою ІФНТУНГ, прот. №3 від 29.04.21 р.
 20. Практикум з вищої математики Частина 1: Навчальний посібник / В.М. Мойсишин, Я.І. Савчук, А.І. Бандура та ін.; За ред. В.М. Мойсишина, Я.І. Савчука. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. – 623с. ISBN 978-966-694-410-1 

 21. Практикум з вищої математики. Частина 2: Навчальний посібник / В.М. Мойсишин, Я.І. Савчук, А.І. Бандура та ін.; За ред. В.М. Мойсишина, Я.І. Савчука. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2022. – 658с. ISBN 978-966-694-411-8 

 

Контакти

Івано-Франківськ, вул. Карпатська 15, ауд. 0401.