Миндюк Валентин Дмитрович

Миндюк Валентин Дмитрович
Alma mater

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Спеціальність

8.092303 "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій"

Кваліфікаційний рівень

 магістр

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Місце роботи, посада

доцент кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики

Загальна інформація

Email: valentyn.myndiuk@nung.edu.ua   

Посилання на профілі у наукових виданнях:

ORCID ID      Scopus       web of science             Google scholar

ORSID        Scopus          WOS       Google Scholar 
Навчальна робота

    Дисципліни, які викладаються на ОПП "Інженерія відновлюваної енергетики":фон

 • Основи проєктування та монтажу систем відновлюваної енергетики
 • Діагностика обладнання систем з відновлюваними джерелами енергії
 • Основи автоматизації та контролю в системах відновлюваної енергетики
 • Основи електротехніки

    Дисципліни, які викладаються для 185 - "Нафтогазова інженерія та технології", 184 - "Гірництво" :

 • Основи метрології, стандартизації та контролю якості

    Дисципліни, які викладаються на ОПП "Інжиніринг і сервісне обслуговування нафтогазових машин та обладнання":

 • Технічна діагностика та контроль якості нафтогазового обладнання

 

Наукова діяльність

фонТема дисертаційного дослідження: "Розроблення методу оцінки якісних змін матеріалів нафтогазого обладнання за комплексом фізичних характеристик" (2014)

    Наукові інтереси: Відновлювана енергетика; дослідження і моделювання фізичних та структурних перетворень; технічна діагностика обладнання, матеріалів і конструкцій

    Участь у міжнародних наукових проектах та підвищення кваліфікації:

 • Researcher, Project 543966 "Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development". Programme Funded by EU. (TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR) 2015.
 • Центр педагогічної майстерності ІФНТУНГ, Сертифікат про підвищення кваліфікації згідно програми навчального курсу "Підвищення цифрових компетентностей викладача: інструменти пакету Google Suite for Education для організації освітнього процесу та LMS Moodle - система керування самостійною роботою студентів та інструментами асинхронного навчання" обсягом 2 кр/60 год. Сертифікат № ЦПМ-20-000053, виданий 30 10.2020р.
 • Підвищення кваліфікації шляхом особистої участі в тренінгу "Енергетичний менеджмент в державних установах" з 17 по 31 травні 2021 року (30 годин) в рамках міжнародного проекту проекту NET4SENERGY з отриманням Cертифікату № TR21-0245.
 • Attending the workshop “Elaboration of Active House Concept for Public Buildings“, organized by University of Miskolc, which is part of the 'Cross-border Network of Energy Sustainable Universities' project (HUSKROUA/1702/6.1/0075, NET4SENERGY) supported by the program HUSKROUA ENI CBC 2014-2020, which covered the following modules: The success story on Solar Decathlon Europe; LCA supported design to reduce the environmental impact of public buildings; Energy efficiency what could a municipality do?; Solar energy potential in V4 countries (May 12, 2021, certificate № WS21-0182)
 • Attending the workshop “Elaboration of Active House Concept for Public Buildings“, organized by Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, which is part of the 'Cross-border Network of Energy Sustainable Universities' project (HUSKROUA/1702/6.1/0075, NET4SENERGY) supported by the program HUSKROUA ENI CBC 2014-2020, which covered the following modules:Active house concept in Public Building; Self-sufficiency concept for the Resource Centre (April 20, 2021, certificate № WS21-0096)
 • Підвищення кваліфікації у центрі педагогічної майстерності ІФНТУНГ за програмою навчального курсу "Основи проектування електронного курсу" обсягом 3кр/90 год. Сертифікат № ЦДМ-02070855/000177-22, виданий 15.07.2022р.
 • Підвищення кваліфікації шляхом проходження навчального курсу ґрантової програми «Інсолятори» компанії «Atmosfera» з отриманням Сертифікату про успішне завершення курсу за програмою «Сонячні електростанції: продаж, проектування, монтаж» обсягом 12 модулів/60 уроків/1 місяць. Сертифікат виданий 30.07.2022р.
 • Сертифікат про участь в онлайн-семінарах: Техніко-економічна аргументація та Монтаж віконних та дверних конструкцій із систем REHAU, які проходили 28.02 - 03.03.2023 р.в Демонстраційно-технологічному центрі REHAU в м.Києві.
Вибрані публікації
 • V. Myndiuk, N. Chaban, O Karpash. The Tubing Destruction Features in Operation of the Gas Condensate Fields with Corrosive Fluids High Content. Internation Journal of Fluid Mechanics and Thermal Sciences. 2017.  Vol. 3. No 6. P. 75- 81.
 • O. Filipchuk, V. Grudz, V. Marushchenko, M. Savchuk, V. Myndiuk. Development of cleaning methods complex of industrial gas pipelines based on the analysis of their hydraulic efficiency. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. №2/8(92). P. 62 – 71.
 • Myndyuk, V.D., Chaban, N.I., Rybitskyi, I.V. et al. Relationship Between the Parameters of Acoustic Structural Noise and the Mechanical Properties of Structural Steels. Material Science. Vol. 56, No 3, November, 2020. P. 333–339.
 • O. Matviienkiv, P. Prysyazhnyuk, V. Myndiuk. Development of the zinc coating pipe connection technology with arc soldering method using. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2016. №3/5(81). P. 50 – 54. Scopus.
 • Popovych P.V., Lyashuk O.L., Murovanyi I.S., Dzyura V.O., Shevchuk O.S., Myndyuk V.D. The service life evaluation of fertilizer spreaders undercarriages. INMATEH - Agricultural Engineering. 2016. Vol.50, №3. P.39 - 46. Scopus.
 • V.D. Myndyuk, O.M. Karpash, M. O. Karpash. Character of the Relationship Between the Microstructure and Physicomechanical Properties of Steels of Long-Term Operation. Material Science. 2014. V.49, №4. P. 560 –565. Scopus
 • Чабан Н.І., Карпаш М.О., Рибіцький І.В., Миндюк В.Д. Аналіз методів акустичного контролю фізико-механічних характеристик металоконструкцій довготривалої експлуатації. Методи та прилади контролю якості. 2018. №2 (41). С. 38 – 43.
 • Чабан Н.І., Рибіцький І.В., Миндюк В.Д. Розвиток акустичного виду контролю для виявлення та оцінювання структурних змін сталевих конструкцій. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. 2018. №3(68). С. 27-30.
 • Чабан Н.І., Миндюк В.Д. Аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку способів визначення ресурсу обладнання довготривалої експлуатації. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2017. № 2. С. 11-17.
 • Миндюк В. Д., Чабан Н. І., Рибіцький І. В., Карпаш О. М. Зв`язок між параметрами акустичних структурних шумів та механічними властивостями конструкційних сталей. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2020. №3. С. – 44 – 50.

Тези та матеріали конференцій:

 • Миндюк В.Д. Особливості моделювання енергетичних потоків від ІЧ-систем опалення  приміщень громадських будівель. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика - 2021», приуроченої до 250-річчя нафтовидобутку та 100-річчя газовидобутку в Європі. – 20 – 25 вересня. м.Івано-Франківськ. – 2021. С.188 – 190.
 • Миндюк В. Д. Новий підхід до оцінки технічного стану насосно-компресорних труб для видобутку вуглеводнів. Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конференції. Академія технічних наук України. Івано-Франківськ. 2020. С. 147 – 149.
 • Миндюк В. Д., Луцький П. З. Перспективи застосування гібридних PV/T-колекторів в системах енергопостачання. Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конференції. Академія технічних наук України. м. Івано-Франківськ. 2020. С.125 - 127.
 • Миндюк В. Д. Луцький П. З. Досвід використання альтернативних джерел енергії для зменшення енергоспоживання дахових котелень. Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 3-5 квіт. 2019 р. Академія технічних наук України. м.Івано-Франківськ. 2019. С. 143 – 144.
 • Миндюк В. Д., Карпаш А. М., Карпаш О. М. Особливості контролю напруженого стану посудин, що працюють під тиском, за комплексом інформативних параметрів методів неруйнівного контролю. Збірник доповідей 9-ї Національної науково-технічної конференції "Неруйнівний контроль та технічна діагностика - UkrNDT-2019". Київ: УТ НКТД, 2019. С.134 - 138.
 • Чабан Н. І., Миндюк В. Д. Визначення залишкового ресурсу насосно-компресорних труб з використанням ультразвукових методів. Сучасні методи та засоби неруйнівного контролю і технічної діагностики: зб. доповідей 22-ї  Міжнар. конф. м.Одеса. 2018. С. 49.
 • Миндюк В. Д. Ващишак І. Р. Особливості застосування рекуператорів для підвищення енергоефективності дахових котелень. Матеріали 6-тої Міжнародної науково-технічної конференції «Нафтогазова енергетика 2017». 15 – 19 травня. м.Івано-Франківськ. 2017. С.280 – 283.
 • Миндюк В. Д., Чабан Н.І. Дослідження характеру впливу робочого середовища на деградацію фізико-механічних властивостей насосно-компресорних труб. Збірник доповідей 1-шої науково-технічної конференції з міжнародною участю «Неруйнівний контроль в контексті асоційованого членства України в Європейському Союзі – NDT-UA 2017». Люблін, Польща: УТ НКТД, 2017. С.68 – 73.